FÖR LEDARE OCH MEDARBETARE SOM VILL UTVECKLAS

Annika Klefsjö

Annika har utifrån sin magisterexamen i psykologi, flertal ledarskapsutbildningar från både yrkes- och idrottsvärlden, tränaruppdrag och mer än 20 år som chef och ledare, samlat på mig en stor kunskap och erfarenhet av många olika situationer som ledare och medarbetare möter i sin vardag och kan behöva stöd och hjälp med. Allt från svåra samtal, rehabiliteringssituationer, konflikthantering, medling, lednings- och teamutveckling till mål- och resultatstyrning, förändrings- och utvecklingsarbeten, projektledning samt effektfull planering, systematisk uppföljning och struktur.

Annika har även en stor erfarenhet och kunskap om att arbeta hjärnsmart, utifrån hur hjärna fungerar i olika situationer. De senaste 20 åren har hon använt ett flertal konkreta och hjärnsmarta verktyg i sitt ledarskap. I Annikas tidigare ledarskapsuppdrag och nu som senior organisations- och ledarskapskonsult arbetar hon övervägande med olika typer av förändrings- och utvecklingsinsatser, med lyckade resultat.

Annika har lång erfarenhet av att coacha ledare, medarbetare, privatpersoner, spelare och idrottslag, både individuellt och i grupp, unga som vuxna. För Annika är ledarskap och medarbetarskap precis som vilken idrott som helst, ju större kunskap om samt träning i olika situationer, ju mer vältränad tenderar vi att bli, vilket smittar av sig i hela organisationen. Ett vältränat team uppnår goda resultat och sina mål samt har roligt under resans gång. Kraften finns i tillit och förtroende, trygghet, hög arbetsglädje, motivation, trivsel, prestation, bra samarbete, kommunikation och öppenhet utifrån tydliga mål och delmål som kontinuerligt följs upp.

För Annika är nästan ingenting omöjligt, i princip allt är möjligt. Det tar bara olika lång tid att uppnå goda resultat och effekter på ett bra sätt, utifrån rätt förutsättningar. Det är ett tillsammans arbete som krävs för att lyckas hela vägen. Genom bra och tydligt ledarskap, medarbetarskap och samarbete finns enbart möjligheter och det är också då vi gör varandra bättre.