PROFESSIONELLT STÖD

FÖR CHEFER OCH ORGANISATIONER SOM VILL UTVECKLAS

Annika Klefsjö

Jag har utifrån min magister examen i psykologi, flertal ledarskapsutbildningar från både yrkes- och idrottsvärlden, tränaruppdrag och mer 20 år som chef och ledare, samlat på mig en stor kunskap och erfarenhet av många olika situationer som chefer och medarbetare möter i sin vardag och kan behöva stöd och hjälp med eller ökad kunskap om. Det kan vara allt från svåra samtal, rehabiliteringssituationer, konflikthantering, medling, lednings- och teamutveckling till mål- och resultatstyrning, förändrings- och utvecklingsarbeten, projektledning samt effektfull planering, systematisk uppföljning och struktur. Jag har även en stor erfarenhet och kunskap om att arbeta hjärnsmart, utifrån hur vår hjärna fungerar i olika situationer. De senaste 10-15 åren har jag använt ett flertal konkreta och hjärnsmarta verktyg i mitt ledarskap. I mina tidigare ledarskapsuppdrag och nu som organisations- och ledarskapskonsult arbetar jag övervägande med olika typer av förändrings- och utvecklingsarbeten, med lyckade resultat. 

Jag har även en stor och lång erfarenhet av att coacha chefer, medarbetare, spelare och idrottslag, både individuellt och i grupp. För mig är ledarskap och medarbetarskap precis som vilken idrott som helst, ju större kunskap  om och träning som utövas i olika situationer, ju mer vältränad tenderar både ledare och medarbetare att bli, vilket smittar av sig i hela organisationen. Ett vältränat team uppnår goda resultat och sina mål.  Kraften finns i tillit och förtroende, trygghet, hög arbetsglädje, motivation, trivsel, prestation, bra samarbete, kommunikation och  öppenhet utifrån tydliga mål och delmål som följs kontinuerligt upp. 

För mig är nästan ingenting omöjligt, i princip allt är möjligt, det tar bara olika lång tid att uppnå goda resultat och effekter på ett bra sätt, utifrån rätt förutsättningar. Det är ett tillsammans arbete som krävs för att lyckas hela vägen. Genom bra och tydligt ledarskap, medarbetarskap och samarbete finns enbart möjligheter och det är också då vi gör varandra bättre.