FÖR DIG OCH ER SOM VILL UTVECKLAS

Vem är Annika Klefsjö?

Lite fakta om henne: 

  • Hon växte upp i Lappland och första åren bodde familjen norr om Kiruna, i Kaisepakte och sedan Bergfors, innan de flyttade till Kiruna. 
  • Yrkeskarriären startade redan när hon var 13 år. Då fick hon sitt första jobb i en butik som hon arbetade i efter skolan, under helger och skollov. Det fortsatte hon med under hela grundskolan och gymnasietiden. Efter gymnasiet fick hon sin första heltidsanställning i en annan butik. Efter något år sökte hon sig till hemtjänsten. Där fick hon möjlighet att arbeta betydligt närmare människor och utifrån deras behov, något hon saknat och stortrivdes med. 
  • När hon var 24 år gick flyttlasset till Luleå för att fortsätta utvecklas och spela innebandy på hög nivå. Där fortsatte även arbetet inom vården. När idrottskarriären ofrivilligt tog slut på grund av skador, började hon studera på universitet i Luleå och i Umeå. Den blev en magisterexamen i psykologi (inom flera olika psykologiska områden) och hon läste också sociologi och barn och ungdomspsykiatri. Under studietiden läste hon även ämnet neuropsykologi (hur hjärnan fungerar) och har fyllt på den kunskapsbanken och andra sedan dess. Under 20 års tid har hon provat och använt flertalet hjärnsmarta verktyg i sitt liv. 
  • Direkt efter studierna fick hon sitt första chefsjobb, även om det inte stod på listan över framtida yrken. Hon överraskades av hur roligt det var att leda och utveckla tillsammans med fantastiska medarbetare. Annika fortsatte på inslagen väg med olika chefsuppdrag på operativ, taktisk och slutligen på strategisk nivå med över 1 300 medarbetare under sina vingar. Alla uppdrag har varit stora omfattande och utmanande förändrings- och utvecklingsuppdrag som genomförts med lyckade resultat. Idag har hon mer än 25 års erfarenhet som chef och ledare från yrkeslivet och idrottsvärlden. 
  • Under år 2017 kände Annika att hon ville utvecklas mer och efter en tids funderande valde hon att säga upp sig för att starta eget. Sedan dess har hon genomfört flertalet uppdrag för små och stora bolag, kommunala och statliga verksamheter, runt om i Sverige och med ledare utspridda i hela världen. Läs gärna mer om det på sidorna "Mina tjänster och referenser". 

För Annika är ledar- och medarbetarskap precis som vilken lagidrott som helst. Ju större kunskap om samt träning i olika situationer, ju mer vältränad tenderar vi att bli och det smittar av sig. Ett vältränat välmående team och individ uppnår goda resultat och sina mål samt har roligt under resans gång. Kraften finns i tillit och förtroende, trygghet, hög arbetsglädje, motivation, trivsel, tydliga roller och förväntningar, bra samarbete, öppen kommunikation, tydliga mål och delmål som kontinuerligt följs upp. 

För Annika är nästan ingenting omöjligt utan hon tänker så här: 

Vill vi skapa en förändring och utveckling behöver vi vara beredd på att göra det som krävs, istället för att upprepa det vi alltid har gjort. För att lyckas måste vi vara större och modigare än vår rädsla och bekvämlighet. När vi är det händer det grejer, utanför vår trygghetszon. Successivt och varje gång vi genomför det "nya" rör vi oss från att vara otränade till vältränade.