Är dina medarbetare "slit och släng" varor?

21.10.2019

För en tid sedan fick jag tips om att skriva ett blogginlägg om en upplevelse som flertal medarbetare bär på och berättar om, för sina nära och kära, vänner och bekanta. En upplevelse som inte bidrar till positiva effekter i någon verksamhet. Många upplever att de är eller behandlas som förbrukningsvaror, en slit och släng produkt, ett objekt. En känsla som knappast bidrar till hög trivsel, arbetsglädje eller motivation. Snarare tvärtom, så ökar risken för bland annat sjukskrivningar, sämre prestationer och kvalitet. För att inte tala om den skada arbetsgivarens varumärke får, varje gång denna upplevelse uppstår och berättas. Vad handlar det här om?

Jag utgår från att alla chefer och ledare vet och förstår att medarbetare är de viktigaste i all typ av verksamhet. Utan dem - ingen verksamhet. Att de behövs för att expertuppdrag ska utföras i mötet med kunder och medborgare. Det är just där i varje möte som kvalitén, det goda intrycket, servicen, synen på företaget, arbetsgivaren eller utföraren skapas och vidmakthålls. Det är också i dessa möten som resultaten och måluppfyllelsen successivt skapas. Om medarbetare bär på och i värsta fall behandlas som prylar, är det dags att ta tag i situationen och snabbt. Det är ett alarmerande läge. Självklart förstår jag att upplevelser kan vara olika, men det räcker med att några bär på denna känsla, för att skadan ska bli stor.

Så handen på hjärtat, ser du dina medarbetare? Ger du dem kontinuerlig feedback och beröm för deras insatser och prestationer. Firar ni era framgångar med regelbundenhet? Följer du upp och tar dig tid för att möta dem där de är och frågar du hur de har det och vilket stöd de behöver av dig? Frågar du dem om vilka förutsättningar de behöver för att lyckas och får de dessa möjligheter? Det här är några frågor att börja med och utifrån svaren, kan ytterligare frågor ställas med syftet att ge dina medarbetare rätt förutsättningar för att lyckas och må bra.

Jag tror att jakten på tid, en ekonomi i balans eller helst med vinst samt en dålig planering skapar hets och stress, som i sin tur bidrar till att både chefer och medarbetare gör avkall på t ex bemötande, relationsaspekter, arbetsmiljöfrågor i sin vardag. Allt för stort fokus läggs på snabba lösningar på komplexa situationer och några få frågor i verksamheten. Det skapar obalans i helhetssystemet. Hur, till vad och när utövar du ditt ledarskap? Har du disponerat din tid och ledarskapet rätt utifrån verksamhetens behov, nu och framåt? Avsätter du tillräckligt med tid till medarbetarskapet och ledarskapet, eller rusar du på utan någon större reflektion? Hur kan ni göra varandra bättre?

Jag tror att "slit och släng" känslan till stor del handlar om en kombination av ovan, förutsättningar som ges eller inte och i sämsta fall, ett dåligt ledarskap. Så, vilka upplevelser bär dina medarbetare på och har du medarbetare som upplever sig som slit och släng varor? Vad handlar det om och framförallt vad behöver du som ledare, tillsammans med dina medarbetare, göra för att förändra det? Om svaret är nej, vad behöver ni göra för att undvika att hamna i det här läget? Se till att temp- mäta din verksamhet med jämna mellanrum, så att du kan fånga upp signaler tidigt och skapa en öppen dialog om hur ni har det och vill ha det. Våga prata om och ta tag i kulturen, det är där allting sker!