Är du en destruktiv ledare?

09.09.2021

Ett destruktivt ledarskap har flera ansikten. Det som ofta beskrivs är att dessa ledare är arroganta, lynniga, obalanserade, ständigt kritiserar och favoriserar vissa utvalda, maktmissbrukare, psykopater eller har ett stort kontrollbehov. Det finns även chefer som egentligen vill väl som utövar destruktiva beteenden som riskerar att skada en hel organisation, både på kort och lång sikt. En del av dem är medvetna om det medan andra inte riktigt ser det eller de konsekvenser som uppstår.

Forskning visar tydligt att det dåliga har större påverkan på oss människor, omgivningen och resultaten än det som är bra. Det dåliga påverkar oss mer än det som är bra, sug på det en stund. Självklart gäller det i alla delar av livet, inte bara i ett ledarskap eller på en arbetsplats. Varför är det så? Som människor är vi naturligt programmerade att notera allt som avviker eller är negativt, för att skydda oss mot potentiella hot. Vi, eller vår hjärna registrerar det, för att vi ska överleva. När vi lärt oss möta eller hantera de som är dåligt, klarar vi oss betydligt bättre. 

Ni har säkert redan hört talas om studier som visar att den positiva upplevelsen behöver vara fem gånger starkare än en negativ, för att det positiva ska väga över. Det förklarar rätt bra vilken effekt det negativa har på oss. Om du tänker efter en stund. Vad är det du lägger märke till och fokuserar på i vardagen? När vi varit med om något dåligt eller mött ett eller flera destruktivt beteende så upprätthåller vi oss ofta en bra stund, både tanke- och känslomässigt i dessa händelser. Vi försöker bland annat förstå det som inträffat, den andre eller oss själva, vår reaktion samtidigt som vi försöker hitta en konstruktiv lösning. I det här läget kan vi parkera under olika lång tid, beroende på hur väl vi kan hantera det. 

Studier visar, kanske inte så oväntat, att ett destruktivt ledarskap gör mer skada än ett framgångsrikt gör nytta, med tanke på hur vi människor fungerar. Ja, läs meningen igen. Är då dessa ledare enkla att upptäcka? Nej, inte alltid. Det kan även vara den vi minst anar eller tror, den som är populär och trevlig och som vill alla väl. Ja, även de som utåt sett uppger sig vara och vilja väl och där ytan skuggar det som sker i slutna rum, där rädslan för repressalier är starkare än modet att berätta. I dessa rum är klimatet allt annat än skönt. Tänk dig då att kliva in i dessa rum eller möten, flera gånger i veckan. 

Handlar det alltid om vad ledare gör, nix, det handlar också om vad de väljer att inte göra. Förutom det handlar det även om vilken effekt eller resultat ett beteende eller icke beteende ger. Det är kombinationen: beteenden och konsekvenser av dem som avgör om det är destruktivt eller inte, alltså inte intentionen. Dessutom har frekvensen en stor betydelse. Alla gör vi fel någon gång då och då, även om intentionen är att göra rätt eller gott. I det här fallet upprepas beteenden gång på gång, långt över tid.

Vilka beteenden är då signaler på ett destruktivt ledarskap, förutom ovan, kanske du tänker. Här kommer några exempel på vad dessa ledare gör: 

 • Fördummar medarbetare
 • Pratar illa om andra
 • Undanhåller information
 • Agerar arrogant
 • Orättvis
 • Bestraffar
 • Ställer orimliga krav
 • Tar åt sig äran av andras arbete
 • Osäker
 • Otydlig
 • Passiv, ex rädd för att ta tag i konflikter, håller sig undan eller är frånvarande
 • Tar inte tag i olika frågor eller situationer
 • Dålig på att planera, strukturera och ge tydliga instruktioner

Finns det fler beteenden, absolut. Jag är rätt övertygad om att du vet vilka, för de känns direkt när vi möter dem. De skapar bland annat rädslor, osäkerhet och exkludering. Förutom det bristande motivation, kreativitet och trivsel. Alla ovan destruktiva beteenden skadar och störst skada gör de passiva, enligt forskning. 

Hur ser det då ut på din arbetsplats, på fritiden och i ditt ledarskap? Som ledare är det oerhört viktigt att du visar att du vill och behöver feedback från de du leder eller möter, för det behöver du. Nej, du kan inte hela tiden påstå att felet ligger hos andra eller i yttre händelser, då skyddar du enbart dig själv från hur andra uppfattar och påverkas av ditt ledarskap och därmed din egen utveckling. Ja, vi är alla ledare i något sammanhang, om inte annat leder vi oss själva varje dag. Så det gäller dig som exempelvis är formell ledare, idrotts- föreningsledare, kollega, lagkamrat, förälder, partner, vän eller när du leder dig själv. 

Ta upp och prata gärna om ämnet i teamet, ledningsgruppen eller vid middagsbordet, öppet nyfiket utforskande, med ambitionen att göra varandra mer medvetna om beteenden som utövas eller inte och de effekter som skapas. När vi är medvetna kan vi också arbeta med förändringar som behövs. Det är så vi tar ansvar och hjälper varandra att bli ändå bättre. Jobbigt, ja det kan det vara, men nödvändigt. För vem vill egentligen medvetet skada andra eller en verksamhet, vem vill fysiskt slå någon på käften upprepade gånger? Ytterst få, tror jag, men det är vad vi väljer att göra, när vi fortsätter med destruktiva beteenden.