Är du en skitsnackare?

22.10.2022

Har du varit i fokus för "skitsnack" eller satt någon annan i det ljuset. Svaret är troligen ja i båda fallen, även om vi kanske har svårare att erkänna att vi gjort det senare, pratat illa om en person med konsekvensen att det skadar dem. För det är precis det som sker, att vi skadar både på kort och lång sikt.

När vi möts är vi oftast nyfikna på varandra samtidigt som vi har ett behov av att berätta om olika situationer vi varit med om eller är på väg in i. Självklart styrs innehållet i samtalet av vilken relation vi har, men det är också vad vi väljer att delge som påverkar relationens art och utveckling. Det hänger helt enkelt ihop. När vi håller oss till en ytlig, artig och trevlig nivå, stannar relationen där. När vi vågar ge mer av oss själva i förtroliga och personliga berättelser fördjupas oftast relationen, förutsatt att båda parterna gör och vill det. I takt med att det sker växer förtroendet, tilliten och det känslomässiga kapitalet till varandra.

Alla berättelser bygger på valda ord och uttryck för att beskriva exempelvis tankar, känslor och upplevelser. Både lyssnandet och berättande innehåller en rad olika tolkningar hos både sändare och mottagare. När vi är närvarande i samtalet och dessutom delar intresset för ämnet i fokus, är känslan att vi delar något gemensamt. Samtalet flyter på och vi håller det levande med igenkänning, påfyllning, frågor samt bekräftelse. Låter kanske inte så konstigt, men det sker även när innehållet bygger på skitsnack. Myntet har alltså två sidor, en positiv som handlar om att vi bygger relationer och en negativ att vi gör det på någon annans bekostnad.

Varför gör vi det, skitsnackar? Svaret är inte alldeles enkelt men det finns några orsaker, förutom att bygga relationer. Ett är behovet att sätta ord på det som sker i det inre och att dela det med någon annan. Vi tänker sällan i stunden, att det jag gör nu skadar istället för att lösa något. Ett annat behov är att lyfta sig själv och vara lite bättre än den som är i fokus. Ibland är det en strategi för att skydda sin självbild exempelvis när vi upplever att vi fått kritik. Försvaret blir att hitta förklaringar och orsaker som ligger utanför oss själva. Våra olika rädslor är också en orsak. Exempelvis är vi rädda för att inte räcka till, vara tillräckligt bra, var omtyckt eller vara en i gänget. Det kan även vara en del av jargongen och kulturen i en relation eller på en arbetsplats. Människor anpassar kommunikationen för att passa in, inkluderas och vara en del av den sociala värmen. Att vara utanför i frysfacket är både ensamt och kallt.

Vad händer då hos personen som skitsnackar och mottagaren? Personen som berättar känner ofta en lättnad, blir bekräftad och trygg när andra håller med eller är stödjande. "Min uppfattning är rätt"....... Varje gång berättelsen ges, byggs den på och förstärks ytterligare. Mottagare, som kan vara flera, färgas av berättaren och berättelsen, om och om igen. Nästa gång de möter eller ser personen som varit i skitsnacksfokus kommer de färgade glasögonen automatiskt att aktiveras. I den relationen sker sällan något närmande snarare ett avståndstagande. Glasögonen kommer dessutom att notera och ha fokus på allt som stämmer överens med befintliga mentala bilder. Det innebär att det motsatta hamnar i skuggan av den onyanserade bilden.

Personer som är i skitsnacksfokus kommer att notera att människor agerar annorlunda och är mer avståndstagande. Samtalen blir kortare, tonen i rösten kan vara skarpare, ögonkontakten är undflyende och svepande, de visar med kroppsspråket att de tar avstånd. Ibland slutar även människor att hälsa eller att bjuda inte in till olika tillställningar som de gjort tidigare. Inlägg på sociala medier kommenteras eller gillas inte längre. Tydliga signaler på och konsekvenser av skitsnack. Mängder av frågor uppstår, osäkerhet, otrygghet och rädslor väcks till liv i sökandet efter att förstå vad som händer. Personen kommer också att börja bete sig annorlunda, mer trevande och försiktigt.

Skulle du vilja vara personen som det skitsnackas om? Skulle inte tro det, vem vill vara det. Det är inte ovanligt att personen initialt är helt eller delvis ovetandes om vad som pågår och varför. Dessutom utan en enda möjlighet att bidra med sin berättelse och fler pusselbitar i exempelvis en situation, som kanske var starten till det första skitsnacket. Om vi vänder på myntet, skulle du skriva "skitsnackare" på ditt CV? Troligen inte, för vem vill vara det egentligen och vem vill ta in dessa beteenden på en arbetsplats.

Skitsnack är riktigt farligt och skadligt. Det smittar och sprider en rad olika negativa effekter och konsekvenser, likt ringar på vattnet som aldrig riktigt tar slut. Än värre tenderar negativa bilder av personer att klistra sig fast under lång tid och i vissa fall livet ut, oavsett de är falska, sanna eller onyanserade. Ibland har vi bilder av personer vi aldrig träffat eller samtalat med, men hört något negativt om. Ett närmande eller kontaktsökande blir sällan aktuellt i dessa fall.

Skitsnack kan mycket väl liknas vid en hård fysisk käftsmäll. Det skulle många av oss aldrig göra, slå någon fysiskt. Men det är precis det vi gör och troligen värre än så, varje gång vi snackar. Om vi skulle förstå vilken skada vi bidrar till, kanske vi tänker efter lite extra, tar ansvar över hur och vad vi sprider samt slutar med det. Vi kan kommunicera betydligt mer konstruktivt och framförallt med den som är berörd, istället för med alla andra. Dessutom brukar skitsnack kännas som en stickig tröja, oskön att bära nära kroppen. Vi vet när vi gör det och vi vet att det inte är ok. Dessvärre är det rätt vanligt att vi rättfärdigar det med en rad olika bortförklaringar i hopp om att det ska kännas lite skönare......men det sticks ändå.

Vad kan vi göra istället? Nedan kommer några tips som ger dig möjlighet att sluta med samt stoppa skitsnack:

  • Börja med att reflektera utifrån följande frågor för att skapa en större medvetenhet om det som sker hos dig. Svaren guidar dig sedan i HUR:et: Vad är skälet till att jag pratar illa om andra? Vad vill jag uppnå med det? Vilka rädslor är aktuella och hur kan jag hantera dem på ett bättre sätt? Hur nyanserade är mina mentala bilder, exempelvis vad vet jag och vad tror jag? Vad lägger jag fokus på och vad hamnar i skuggan, vad handlar det om?
  • När du behöver bolla ditt inre med någon gör det konstruktivt och med dina behov i fokus.
  • Ta upp frågor och situationer direkt med den det berör och gör det så snabbt som möjligt för att undvika att upplevelser växer och blir större än de behöver vara. Gör det lugnt och vänligt. Utgå från hur du upplever, tänker och känner samt vad du behöver. Var även noga med din del och ditt ansvar i situationen.
  • Lyssna, var nyfiken och försök att se situationen genom personens glasögon. Vad ser du då? Vad delar ni och vad skiljer sig åt? Vad behöver du veta mer om för att förstå? Ställ öppna frågor.
  • Prata om hur ni vill lösa situationen på bästa sätt och genomför det ni kommer fram till. Följ gärna upp efter en tid, så att ni tar steg framåt och inte fastnar i tidigare upplevelse.
  • Om du ägnat dig åt skitsnack fram till nu, vem behöver du säga förlåt till? Ta ansvar och gör det.
  • Om någon vill skitprata med dig, hänvisa personen till den det berör samt berätta varför det är viktigt.
  • Var ett konstruktivt bollplank och sprid inte vidare skitsnack eller negativa bilder om andra.
  • Var snäll

Min erfarenhet är att många vill väl, även om det ibland blir både tokigt och fel. Det fina är att vi alltid kan göra ett nytt NU, istället för att fastna i historien. Lös det som skaver och gå framåt. Låt oss lyfta fram det goda hos människor och låt det få större plats i våra samtal. Sprid godhet och positiva rykten istället, för det är allt annat än stickigt. Det känns varmt mjukt och gott i både hjärtat och själen.