Arbetsglädje - En nyckel till framgång

24.09.2018

Arbetsglädje - En nyckeln till framgång

Hur viktigt är det egentligen att känna arbetsglädje, att ha roligt och trivas på jobbet? Jag hävdar att det är helt avgörande för att må bra, utvecklas och prestera på topp i våra uppdrag. Glada och nöjda medarbetare är engagerade, skapar god kvalitet och resultat och det skapar enorm attraktionskraft.

Följ med mig på en snabb resa till en glädjefattig miljö. Här skrattar ingen, alla är allvarliga och negativa, ingen delar med sig av sig själv, visar hänsyn, medmänsklighet, kärlek eller omtanke. Ingen ser eller hälsar när du kommer. Ingen ger feedback eller beröm eller firar när goda resultat uppnås. Många pratar skit och gärna bakom varandras ryggar och samtalen präglas av att hitta fel och brister hos andra, för att skydda och höja sig själv. Klimatet och kulturen präglas av minimala förutsättningar, stress, rädsla, otrygghet och misstänksamhet. Kreativitet, tillit och förtroende samt kommunikation är en bristvara. Blunda och stanna i miljön. Öppna ögonen. Vill du stanna kvar? Nej, inte jag heller.

Glädje ger oss kraft, energi och motivation. Med våra skratt frigörs spänningar, stress och annat som tynger våra axlar. Det är också genom glädje och delad glädje som vi stärker och smittar varandra med positiv energi, så att vi klarar av olika utmaningar. Den förstärker även öppenhet och kärlek som i sin tur leder till goda relationer över tid. Enbart med våra leenden skickar vi signaler till vår hjärna om att vi mår bra samtidigt som vi sprider glädje till andra. Hur känns det när du möter någon som på riktigt ser dig, ler, hälsar glatt och frågar hur du mår eller ger dig beröm. Visst känns det gott? Efter mötet sitter känslan kvar som en varm filt runt hjärtat och leendet tenderar att sitta kvar, även om ögonblicket passerat. Vilken kraft i en så liten handling, eller hur? Tänk dig ett möte där klimatet är öppet, nyfiket, tryggt, kreativt och där alla får och ger plats samt blir sedda, vilken kraft som uppstår. I dessa miljöer kan grupper flytta berg, när så behövs.

Går det att arbeta systematiskt med arbetsglädje på en arbetsplats? Absolut. Här kommer några tips. Ge medarbetare rätt förutsättningar, delaktighet, möjlighet att påverka samt rimliga utmaningar så att de utvecklas. Se dem och se varandra, ge positiv och konstruktiv feedback så att de känner sig behövda och förstår att deras bidrag är viktiga i ett större maskineri. Ge ansvar, tillit och förtroende via uppdrag som delegeras och inte detaljstyrs. Ta fram tydliga uppdrag, planering och spelregler så att alla vet hur de ska lira tillsammans och vilka roller de har i samspelet. Kommunicera och åter kommunicera så att en levande och öppen dialog finns. Fira framgångar i stort och i smått, det bidrar till glädje, gemenskap och fortsatt möjliggörande. Ta fram en gemensam plan med aktiviteter, OMSÄTT i praktiken och FÖLJ UPP, enkelt, JA.

Med andra ord har du makten och möjligheten att vara glädjeskapare eller glädjedödare. Vad väljer du?