Att frysa fast eller röra sig framåt

28.01.2019

Precis som alla andra behöver ledare utvecklas och träna på sitt ledarskap för att undvika att frysa fast i ett läge. För mig är en mentor, coach eller ett nätverk några viktiga verktyg och möjligheter som hjälper ledare att röra sig framåt. Men alla ledare har inte dessa verktyg eller väljer att inte använda dem, vad beror det på? Jag tror att en stor anledning till det är att det krävs mod och öppenhet av våga titta på samt möta sig själv, i dialog med någon annan och genom det utvecklas som ledare.

Under mina år som ledare har jag under olika perioder fått handledning, haft en mentor eller ingått i ett nätverk. För mig har det varit viktiga verktyg och de har alltid funnits utanför min närmaste yrkesvärld. Det tycker jag har varit viktigt. De har bland annat bidragit med andra perspektiv, nyanser och synsätt än mina egna och organisationens. Genom deras stöd och bollplank har jag blivit en klart bättre och rikare ledare genom åren. I många fall har jag också fått stöd och styrkts i att ta riktigt svåra beslut, när det har behövts. Här kommer ett exempel. I augusti år 2017 kom kollegor från olika kommuner i Sverige till Luleå för en nätverksträff. Vi har träffats en till två gånger per år, sedan några år tillbaka och vi träffades på en utbildning för chefer. Under våra samtal i augusti blev det mer tydligt för mig, att jag behövde göra en förändring. Nätverket gav mig mer kraft att ta några viktiga och stora beslut. Ett av dem var att säga upp mig för att starta eget företag. Stort tack till mitt underbara nätverk med toppchefer eller toppenchefer, ni är bäst!

Vad vill jag då med min berättelse. Jag vill visa att alla ledare, oavsett erfarenhet, behöver under perioder i sitt ledarskap bolla sina tankar, känslor, handlingar och situationer med andra utanför deras värld för att få viktiga nyanser som vi på egen hand inte kan komma fram till. Ledare kan också behöva stöd i olika eller svåra situationer som de är otränade i. Alla ledare behöver träna och alla har områden som de är otränade i. Ett annat exempel är när det blåser hårda vindar så prövas, utmanas eller ifrågasätts ledarskapet på ett eller annat sätt och just i dessa situationer är det klokt att ha ett nätverk, en mentor eller coach som hjälper till i orienteringen framåt.

Har du en mentor, coach eller ett nätverk? Om ja, bra! Vad har det bidragit till i ditt ledarskap, berätta gärna? Om nej, vad beror det på och vad hindrar dig? Våga ta vara på möjligheten, du kommer inte att ångra dig, jag lovar.