Be om feedback

10.10.2020

Jag har tidigare skrivit om vikten att ge kontinuerlig feedback, med syftet att synliggöra människor och förstärka önskvärda beteenden. En liten handling som ger enorma effekter, när det genomförs på ett bra sätt. Nu vill jag rikta fokus på dig och ditt ledarskap och uppmuntra dig att göra det omvända, be om den. Om du vill utvecklas som ledare är det klokt och nödvändigt att få feedback från de du leder, samarbetar med och andra personer som möter dig och dina beteenden i praktiken. Det gäller även ditt inre ledarskap. Läskigt, ja det tycker många, men om du verkligen vill utvecklas är det viktigt att fånga upp hur andra uppfattar och påverkas av dig i olika situationer. Ja, du kommer att få höra om det du är vältränad eller otränad på, vad som är bra och mindre bra samt vad som fungerar eller ej.

Så här kan du göra, om du vill:

  1. Innan du ber om feedback, förbered dig genom att fundera på följande frågor: Hur tror du att andra upplever ditt ledarskap, hur vill du bli uppfattat, hur vill och behöver du leda? Förbered dig även på att behålla ett utforskande och nyfiket förhållningssätt, för att undvika att gå in i försvar. 
  2. I aktuell situation, be att få konkret feedback, utifrån vad andra tycker att du ska fortsätta med, göra mer eller mindre av, börja eller sluta med samt göra istället i olika situationer. Tala om varför du vill och behöver deras feedback, så att de förstår hur viktig den är för din utveckling och ert samarbete.
  3. Be varje person fundera en stund på egen hand, innan du kör laget runt. Ett annat alternativ är att dela in medarbetare i mindre grupper, låt dem diskutera och reflektera tillsammans utifrån punkt 2. Resultatet kan delges i helgrupp.
  4. När de ger dig feedback, lyssna. Om och när du behöver mer information för att förstå den återkoppling du fått, be om konkreta exempel på situationer där du utförde beteendet som beskrivs. Ställ frågor och undvik att ge svar.
  5. Ta emot och skriv ner all feedback du får.
  6. Summera, återge och tacka för all feedback
  7. Berätta om vad som händer nu, exempelvis att du ska sammanställa feedbacken och föra in den i ditt träningsprogram. Om möjligt, delge när du avser att börja träna samt vad du ska börja med först. Alternativt återkom med det, när du genomfört punkt 8. Berätta även att du återkommande kommer att följa upp för att säkerställa att träningen ger de resultat och effekter som både du och andra vill.
  8. Boka en date med dig själv. Reflektera över den feedback du fått och sammanställ den i ditt träningsprogram. Prioritera, vilket beteende är viktigast att börja med först, börja med det.
  9. När du följer upp din träning, fråga gärna om vilka effekter och resultat andra ser eller har noterat. Exempelvis, har de noterat någon skillnad, på vilket sätt och hur påverkas de av det nya? Glöm inte bort att kontinuerligt, minst en gång i veckan, följa upp med dig själv.
  10. Viktigt, fira små och stora framsteg

När du gör ovan kommer fler positiva effekter att uppstå, förutom din utveckling. Exempelvis visar du vägen och är en god förebild. Andra kommer att göra som du, det smittar. Du visar att det är ok att vara otränad och vältränad samt att ärlighet och öppenhet genom feedback är välkommet. Det är så vi frigör kraft och potential hos varandra. När du gör det regelbundet förstärks även ett öppet, icke hotfullt eller dömande samtalsklimat, med målsättningen att förstärka varandra. Många vinna- vinna effekter, eller hur?

Så, hur ofta ber du om feedback och vad gör du med resultatet? Om du aldrig har gjort det, när ska du börja?