Det här kan jag hjälpa er med!

19.03.2020

Jag förstår att vi alla i nuläget har fullt upp med att snabbt ställa om och anpassa våra verksamheter och liv, för att på bästa sätt hantera det som sker. En tuff och utmanade situation för många av oss. Samtidigt är den svår att ta in och förstå, trots att vi löpande får information om den.

Jag vill verkligen hjälpa till, i både smått som stort och på alla sätt jag kan. Så här kommer några områden som ni kan få stöd och hjälp med, utifrån aktuellt läge som troligen kommer att pågå under några månader. Stödet kan ges fysiskt på plats, via telefon eller digitala lösningar:

För ledningsgrupper, chefer och medarbetare

  • Coachning och stödsamtal för enskilda ledare, medarbetare samt privatpersoner, utifrån krishantering. Vi hjälper hjärnan att orientera sig från hot till möjligheter.
  • Handledning för grupper, utifrån aktuellt läge och för övriga situationer. Både utifrån kris- och beredskapsledning samt krishantering.
  • Coachning i grupp eller enskilt för att möjliggöra effektfullt arbete på distans, i och med att många kommer att arbeta hemifrån en period.
  • Gå in som ledare eller medarbetare, när och där det behövs i era verksamheter. T ex när ni drabbas av hög sjukfrånvaro och/eller behöver styra om era duktiga medarbetare till andra kritiska och viktiga uppgifter, för att klara av verksamheten.
  • Hjälpa till som processtöd eller alternativt leda er krisledning, om ni behöver avlösning av en trygg och erfarenhet ledare, som arbetat med kritiska situationer tidigare.
  • Hjälpa till att ta fram strategier och handlingsplaner med olika åtgärder.
  • Hjälpa till att styra om och organisera samt strukturera verksamheten så att den blir så följsam och stark som möjligt.
  • Ta fram rutiner, planer och andra stödjande dokument för att skapa tydlighet och trygghet
  • Hjälpa till med er kommunikation genom att till exempel ta fram en kommunikationsplan och skriva texter.

Behöver ni hjälp med något annat än ovan, hör av er.

Förutom ovan kommer jag att skriva ett flertal blogginlägg med konkreta tips som ni kan omsätta i praktiken. Vilka områden behöver ni konkreta tips på?

Jag vill verkligen hjälpa er på alla sätt jag kan och genom det bidra så mycket som möjligt. Det är vad jag kan göra, förutom att följa rådande rekommendationer. Låt oss hjälpas åt, så att vi tillsammans klarar av situationen så bra som möjligt!