Egen reflektion - ditt inre ledarskap

31.05.2020

Vikten av egen reflektion har säkerligen få öron missat. Va, har du gjort det? Underbart, då har du något fantastiskt att upptäcka. För er andra har ni säkert hört det en eller flera gånger. Kanske har några av er påbörjat en strukturerad form för reflektion. Andra har gjort det men efter en tid, återgått till det ni gjorde innan. Några av er reflekterar systematiskt och strukturerat varje dag. Till er säger jag, grattis. Du vet redan varför det är viktigt. Du ser och upplever nyttan, eller hur?

Själv reflekterar jag dagligen under mina walk and think-rundor. För min del har det blivit en del av min rutin och vana och något som jag ogärna är utan. Det fungerar helt enkelt så bra. Både kroppen och knoppen mår toppen, ja hela jag. Det är lika naturligt som att äta, sova, borsta tänderna och andas, utan det påverkas måendet. Förutom det använder jag tiden till att planera, förbereda, analysera, strukturera, lösa problem inför kommande uppdrag. Fungerar lysande.

Genom att dagligen reflektera över dina tankar, känslor och handlingar skapas bättre och mer öppna förutsättningar för att utvecklas, utifrån dina och verksamhetens mål och vision. Dessutom bidrar reflektionen till en ökad medvetenhet till och förståelse för vem du är och vill vara, vad du vill och behöver, vad du står för samt dina dagliga val och beteenden.

Ok, om jag nu är nyfiken och vill komma igång, vad och hur ska jag göra?

När du börjar, var nyfiken och utforskande, undvik att värdera. Syftet är att lära känna dig mer, dina drivkrafter, värderingar, utmaningar, styrkor och utvecklingsområden. Avsätt tid för din reflektion och besluta dig för att den är viktig, det är den. Varför inte en halvtimma innan du går hem från arbetet. Försöka att undvika att göra reflektionen till en prestation, låt istället tankar och känslor flöda fritt. Känn och kläm på dem och notera att de är där. Utforska vad som väckt dem och vad du vill göra med dem.

Nedan kommer några frågor som jag själv använder och som flertalet ledare och medarbetare, som jag coachar eller utbildat har fått.

 • Vad har jag gjort idag, som bidrar till att nå aktuella mål eller drömmar?
 • Vad är jag stolt och nöjd över? Hur gjorde jag?
 • Vad har jag lyckats mindre bra med och vad kan jag lära mig av det?
 • Hur har jag bidragit till min och andras trivsel?
 • Vilka tankar och känslor har präglat dagen? Har jag fått några nya tankar, vilka?
 • Vem har jag gett feedback till? Vilken feedback gav jag och hur mottogs den?
 • Vad har jag fått för feedback och av vem? Hur tog jag emot den?
 • Vilken feedback har jag gett mig själv? Hur tog jag emot den?
 • Vad ska jag fortsätta med, göra mer eller mindre av, börja eller sluta med, göra istället?
 • Vem har inspirerat eller lärt mig något nytt? Hur och ska jag använda det på något sätt?
 • Vad har överraskat mig?
 • Vad är jag tacksam för?

Skriv gärna ner din reflektion i en anteckningsbok, så att du kan gå tillbaka och se hur och om förändringar har skett över tid. Du kommer att bli överraskad, jag lovar. 

Gör din reflektion och egen tid viktig. Det är då du möter och leder dig själv!