En skopa framtidsspaning - Är du redo?

25.11.2019

För en tid sedan läste jag ett antal olika rapporter och artiklar om framtidens ledarskap och medarbetare och den förflyttning som förespås. Just det tänkte jag dela med mig av idag, så här kommer en skopa framtidsspaning. Min förhoppning är att ge dig och er verksamhet möjlighet att diskutera det utifrån ert nuläget. Var är ni och hur rustar ni er för den framtid som i många fall, redan är här?

Framtidens ledare förespås vara mer relations- och värdegrundsorienterade, som en effekt av digitaliseringen och det som händer i omvärlden. Chefer ska helt enkelt vara bäst på relationer,  teamarbete och förändringsarbete. Ledare kommer även att behöva ha en god självinsikt, vara mån om eller ha en sund inställning till personlig utveckling. Det närvarande ledarskapet kommer att behövas i större utsträckning och då gärna i form av täta, korta kontakter och dialoger med medarbetarna. Här finns även studier som visar att ledarskap på distans ökar, med anledning av att medarbetare finns på flera fysiska platser i landet eller världen. Idag träffar en del ledare sina medarbetare en gång per år, under ett medarbetarsamtal, vilket är alldeles för lite. En del ledare har redan skippat dessa samtal och ersatt dem med regelbundna uppföljningssamtal eller uppdragssamtal. Ett större fokus kommer även att ligga på "de stora hållbarhetsfrågorna", med förhållningssättet, gemensamt och tillsammans. Att delegera och ge medarbetare tillit och förtroende blir en naturlig del av arbetssättet. I framtiden och egentligen i nuläget, behöver ledare planera och använda sin tid till ovan mer än till administration, som till stor del upptar deras tid, enligt olika mätningar. En stor och allvarlig konsekvens av det är att ledarskap utövas i allt för liten utsträckning.

Framtidens medarbetarskap och ledarskap förespås förflytta sig från historia till framtid genom nedan beskrivning, i takt med digitaliseringens möjligheter, enligt futuristen Jacob Morgon. En hel del företag har redan förflyttat sig till framtidsläget, medan flertalet verksamheter fortsätter att arbeta som de alltid har gjort.

Idag och i framtiden kommer många medarbetare påverka och schemalägg sin egen tid. En del företag reglerar delar av tiden medan resterande hanteras fritt av de anställda. Det innebär att de anställa kan utföra sina uppgifter under olika tider, på andra platser än på det fysiska kontoret, förutsatt att de har uppkoppling till internet. Det traditionella 9-17 kommer att försvinna. Anställda kommer inte heller att vara lika beroende av kontorets fysiska förutsättningar utan kan använda sin egen utrustning som mobilen och dator för att utföra sina uppdrag. Det bidrar i sin tur till en större frihet gällande valet av plats och arbetsmiljö. Fokus kommer även att skifta från den tid som läggs ner på en uppgift till vilken kvalitet som levereras. Tiden som i många fall idag, är i fokus säger egentligen ingenting om kvalitén på prestationer, även om vi är "tränade på" att tänka i dessa termer. Idag använder fortfarande en del organisationer in- och utstämplingar i sina verksamheter, för att registrera tid. Registreringen mäter inte hur anställda har utfört sitt arbete. Tid blir därmed en värdemätare på just.....TID. I många fall blir det mer kontroll av tid och att tid utförts. I det här systemet får tillit och förtroende liten plats, om ens alls. Tur att just detta är på väg bort på resan mot framtiden.

Genom att ta vara på medarbetarnas egna idéer och förslag, kommer de i större uträckning att få initiera förändringsuppdrag, från ax till limpa, samt pröva dem i praktiken. I det arbetet kan medarbetarna själva sätta ihop team som behövs för att lyckas, internt och externt, via social medier ex Facebook grupper eller liknande. Det arbetssättet stärker deras motivation, prestation, trivsel och arbetsglädje. Förutom det ges större möjligheter till innovationer som kan delas via olika kanaler och genom det förstärks företagets varumärke och kontaktnät.

Istället för traditionella sätt att lära sig nya saker på kommer fokus istället ligga på löpande lärande i praktiken. Skälet till det är att den kunskap som lärs in traditionellt, kan vara inaktuell när utbildningen väl är slutförd. Med anledning av det dansar ett löpande lärande bättre med förändringstakten. Hur kan ert företag eller verksamhet på ett bättre sätt anpassa utvecklingsinsatser till de behov som är aktuella nu och framöver?

Det var en liten skopa framtidsspaning, som enligt mig rör sig mot ett bättre och riktigt spännande läge. Hur ser ditt och ert nuläge ut och vad behöver ni göra för att ta er in i framtiden som i många fall redan är här eller kommer i snabb takt? På vilket sätt kan du skapa framtiden i er verksamhet?