Finns det fördelar med Covid -19?

03.05.2020

Finns det fördelar med den situation som vi befinner oss i? Ja visst finns det fördelar, vilka? Provocerande fråga, ja kanske med tanke på hur situationen påverkar vår vardag och värld, men den är viktig. Vilka fördelar ser du i din vardag, både privat och på arbetet. Kan fördelarna vara fler än nackdelarna? Frågan är högst intressant och relevant, utifrån att svaret påverkar vad vi ser, upplever samt hur vi hanterar situationen. Dessutom har vi en större lätthet att hitta nackdelar i och med att vår hjärna arbetar på högtryck för att få oss att överleva. Frågeställningen och svaren hjälpa oss att blicka framåt och se möjligheter. Det i sin tur ger oss kraft, fokus och hopp.

Nedan fördelar ser jag, utan inbördes rangordning:

 • Vi reser mindre både privat och i arbetet, som bland annat frigör tid till annat samtidigt som det skonar vår miljö, många arbetsgivares resebudget och vår privata ekonomi. Under semestern kommer vi upptäcka pärlor i vår närhet istället för i andra delar av världen.
 • Situationen prövar vårt sätt att arbeta och leva på. Vi knuffas till att tänka om, tänka nytt eller anpassa oss inom olika delar, dessutom snabbt. Rutiner och andra styrande dokument på arbetet prövas i praktiken, så även vårt samarbete och kulturen. Vi kommer att upptäcka styrkor och svagheter i vårt system och därmed möjligheten att förändra det.
 • Vi har fått en ökad medvetenhet och renlighet som också minskar andra sjukdomar.
 • Hänsynstagande till andra har ökat, både i vår närhet och till andra runt omkring oss. Samtidigt förstår vi i vår sårbarhet, att vi behöver varandra.
 • Yrkesgrupper på kvinnodominerade arbetsplatser, som under lång tid fått stå i skuggan, får nu äntligen skina i solen och visa det de kan och gör. I solljuset syns även löneskillnaden och hur omotiverade den är i förhållande till andra branscher. Ja, nu var det sagt. Den kan och behöver åtgärdas, utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
 • Ökad användning av digitala lösningar som för tidigare otränade visar att det är en bra möjlighet. Många kommer igång med nya vanor, som tidigare legat på "borde göra" listan. För vältränade framkommer även baksidor som behöver hanteras, ex trötthet av flera digitala möten, behov av att planera tid mellan olika möten, hålla korta möten, turordning under möten för att undvika att avbryta varandra och fördela sändningstiden likvärdigt. Förutom det prövas nya arbetssätt till exempel att arbeta med grupparbeten i digitala grupprum. Nya lösningar tas fram i takt med hur långt personer kommit i den digitala världen. Vi banar väg för varandra. Vi lär oss samtidigt att vi behöver både fysiska och digitala möten.
 • Vi får och ägnar mer tid till våra nära och kära som bor under samma tak. Vår kontakt med närstående ökar i och med att vi förstår, kanske mer nu än tidigare, vad och vilka som är viktiga i våra liv och hur snabbt livet kan förändras.
 • Vi sparar pengar, eller har möjlighet till det, genom att konsumera mindre när vi undvika offentliga platser.
 • Vi kommer på nya aktiviteter eller utför tidigare men anpassat hemma exempelvis digitala middagar, sjunger på balkongen, klappar i händerna vid en viss tidpunkt för att hedra andra eller deltar på livesändningar med olika artister.
 • Vi spenderar mer tid utomhus för olika aktiviteter och umgänge. Toppen både för kroppen och knoppen.
 • Samarbeten mellan nya eller olika parter som tidigare inte hittat varandra har ökat. Vi hjälps åt på ett annat sätt och mer än tidigare.
 • Vi arbetar hemifrån och upptäcker nyttan med det, samtidigt som vi upptäcker vikten av god fysisk och mental ergonomi.
 • Vår kreativitet är satt på sin spets, så olika lösningar och möjligheter uppstår i takt med situationens utveckling.
 • Vi har fått en möjlighet att utvärdera och omvärdera våra liv. Beroende på vad vi landar i för svar, är jag rätt övertygad om att hur vi väljer att fortsätter leva kommer att förändras till det bättre.

Finns det fler fördelar än ovan, ja absolut, både i stort och smått. Diskutera gärna frågan med familjen och närstående, kollegor, i teamen och ledningsgruppen. Fördelarna finns där, det är jag helt övertygad om. Självklart kan ni även lista alla nackdelar och oförändrade lägen, för att få en helhetsbild över situationen. Frågan är, vilka fördelar och lärande ser ni i nuläget och vilka tar ni med er till tiden efter den här situationen?