Fysiskt distans – vår nya vardag!?

16.08.2020

Nu har många av oss börjat arbeta igen efter en tids ledighet och semester. Vi återvänder till en liknande situation som tidigare, anpassad efter aktuellt Corona läge. Kanske hade du som flertalet, en förhoppning om att det efter sommaren skulle vara över, men nej. Sannolikt kommer situationen pågå året ut och troligen längre än så. Kanske är det här för att stanna, kanske är det vår nya vardag, vem vet?

Det aktuella läget medför att många fortsätter att arbetet hemifrån med digitala lösningar. En del tycker att det fungerar bra och kanske till och med bättre än tidigare, medan andra längtar efter tiden innan. Några har upptäckt att kombinationen mellan nya och gamla arbetssätt är optimalt. Jag tror på en kombination och variation. Allt för ensidiga alternativ som exempelvis enbart digitala möten och/eller utbildningar, gör oss snabbt trötta. Det är svårt att hålla koncentrationen via en skärm även om det görs på ett genomtänkt sätt. Det är inte konstigt att deltagare slår av kameran och ljudet. Det är inte heller ovanligt att man passar på att göra annat under tiden. Hur kombinerar och varierar ni arbetssätt och metoder för att skapa goda förutsättningar och arbetsmiljöer?

Rådande situation, oavsett vad vi tycker om den, ger oss möjlighet att tänka om, tänka nytt och tänka utanför boxen. Det är både spännande och utmanande. Hur vill, kan och behöver vi arbeta och samarbeta för att uppnå hållbara resultat och effekter, nu och framöver. Detsamma gäller livet i stort. Frågeställningen är inte ny utan återkommande, oavsett pandemi eller ej. Vi behöver kontinuerligt följa upp och utvärdera valda arbetssätt, rutiner, vanor och metoder, för att vara följsamma till utvecklingen i omvärlden och inomvärlden. Det är som att dansa, vi rör oss på olika sätt till musiken, om och när vi slutar, följer vi inte längre rytmen eller tempot, vi står still.

Hur kan vi då möjliggöra variation i arbets- och privatlivet där bland annat fysiska möten med distans är en naturlig del?

Jag har hittills använt nedan lösningar utifrån olika uppdrag, som fungerat riktigt bra:

Coachning och enskilda möten

  • Walk and talk fysiskt på plats utomhus och med distans till varandra, hela eller delar av samtalet.
  • Walk and talk med varandra i lurarna från olika platser i Sverige. Bestäm hur lång tid ni ska gå och ta ut en lämplig sträcka utifrån det.
  • Via digitala plattformar där vi sett och hört varandra, men där vi befinner oss på olika platser i Sverige

Utbildningar, föreläsningar och möten

  • Fysiskt på plats i större lokaler och med möblering som bidrar till fysisk distans mellan deltagare, både under utbildning och raster.
  • Som om ovan, där olika uppgifter och övningar utförts utomhus.

Eget arbete

  • Ta med utrustning samt material och arbeta utomhus
  • Kontinuerliga walk and think- rundor utomhus för förberedelser, analyser, planering eller reflektion. Skriv ner det du kommer fram till.
  • Ta regelbundna hjärnpauser, dansa loss till favoritlåten, ta en tupplur, gå ett varv runt huset eller ställ dig barfota i gräset en stund. Gör det som fungerar bäst för dig.

Vilka lösningar har du hittat? Dela gärna med dig, så att vi tillsammans hjälps åt att skapa en vardag som fungerar så bra som möjligt och till och med bättre än tidigare. En målbild, väl värd att sträva efter, eller hur?