Ger du kärlek till dig själv?

29.08.2020

I många sammanhang pratar vi om vikten av att se, uppmärksamma, bekräfta och ge varandra kärlek, omtanke och kontinuerlig genuin återkoppling och feedback. Ja och det är viktigt och ger kraftfulla effekter när vi gör det. Hur ofta har du sagt till andra "jag älskar dig, jag tycker om dig, du är fantastisk, kompetent, klok, modig, kärleksfull, omtänksam, m m"? Hur ofta säger du det till dig själv?

Vi har alla en inre kritiker som fyller en betydande funktion men som ibland och i olika situationer får för stort utrymme. När den får mycket sändningstid ökar tvivel och rädslor. När det sker tvivlar vi mer på våra förmågor och kunskaper, vi blir osäkra och i vissa fall mer misstänksamma, vi är rädda för att inte vara älskade, duga, räcka till eller bli inkluderade. Vi skapar egna "hjärnspöken" som tenderar att växa i takt med sändningstiden, oavsett hur verkligheten är beskaffad. Vi agerar utifrån dessa, till exempel kan vi dra oss undan, bli mer tystlåtna, undviker ögonkontakt om vi tror att andra inte tycker om oss. Andra börjar bemöta oss på ett annat sätt och då har en negativ spiral startat. Dessa lägen är långt ifrån energigivande och sköna, snarare tvärtom. Ja, det finns dessvärre situationer där vi inte inkluderas och blir illa behandlade av andra, reaktionen blir den samma.

Det är nu kärlek till dig själv och proaktivt beteende kommer in. Det låter kanske flummigt för några av er, men jag är rätt övertygad om att ni redan gör det mer eller mindre, utan att tänka på det. Kärlek dödar eller minskar "hjärnspöken" och onödigt stora inre kritiker som skapas och drivs av rädslor. Här kommer några enkla metoder som du kan använda när du behöver det och i förebyggande syfte:

Var proaktiv istället för reaktiv:

 • Notera det som sker i dig, kroppsliga reaktioner, tankar och känslor
 • Reflektera över vad som sker och varför det sker, nyfiket utforskande. Exempelvis, finns det några faror och vad är du rädd för
 • Fundera över hur du kan och vill hantera situationen
 • Bestäm dig för en lösning och genomför den
 • Följ upp och utvärdera. Vad gick bra och vad kan du lära dig av det, vad är du stolt över, vad gick mindre bra och vad kan lära dig av det och hur kan du göra nästa gång?

Daglig reflektion av ditt inre ledarskap

 • Vilka tankar, känslor och reaktioner har varit aktuella idag? I vilka situationer, miljöer och med vilka personer? Vad handlar det om? Hur kan jag ta ansvar och påverka det?
 • Vad har jag gjort bra idag?
 • Vad är jag stolt och nöjd över?
 • Vad har gått mindre bra och vad kan jag lära mig av det?
 • Vad är jag tacksam över?

Övningar: Kärlek till dig 

 • Ta ett djupt andetag, ta fram ett minne där du kände dig älskad. Blunda och var kvar i minnet och låt känslan sjunka in.
 • Blunda och tänk att du är din bästa vän. Erbjud dig tröst, stöd och förståelse genom ord och handlingar. Tala snällt och förstående till dig, högt eller tyst. Lägg en hand på hjärtat, armen, axeln, handen eller krama om dig, på samma sätt som din bästa vän skulle ha gjort.

Glöm inte bort att ge kärlek till dig själv. Det är lika viktigt och en förutsättning för att kunna ge det till andra. Du är fantastisk!