Det mänskliga systemet 

01.06.2022

Under en av mina walk and think rundor cirkulerade tankebanorna kring våra system. Med system menar jag våra uppsättningar av olika beteenden, vanor och rutiner som vi tenderar att genomföra eller följa återkommande och dagligen, i vissa fall genom större delen av livet. Delar av systemet genomförs vid högtider och olika traditioner, alltså inte varje dag, men vi upprepar mönster som vi tidigare etablerat och ser som viktiga eller självklara. Eller så gör vi det för att det förväntas vara på ett visst sätt, av oss eller andra.

Det är inte heller ovanligt att vi gör en hel del utan att reflektera över vad, hur eller varför vi egentligen gör det. I vissa fall har vi inte heller pratat om det med våra nära och kära, i andra fall har vi delvis gjort det. Frågan är, vilket system har jag och vilket system vill vi ha tillsammans för att livet och vardagen ska fungera på ett sätt som får oss och var och en att må bra, både på kort och lång sikt? Har jag och vi ett system som bidrar till att vi når våra mål och drömmar i livet?

Av olika anledningar har vi etablerat ett system som bland annat bidrar till trygghet och en hel del energisparande för vår hjärna. Det gäller oavsett om systemet fungerar väl eller ej. Vårt system får vardagen att fungera på ett visst sätt, dag ut och dag in, med samma effekter och resultat. Det är när vi upptäcker eller upplever att det inte riktigt ger önskade eller direkt oönskade effekter som vi noterar systemet eller snarare effekterna av det. Frågan är, gör vi något åt själva grundorsaken som ligger i vårt system eller nöjer vi oss med att enbart notera och prata om det, för att sedan fortsätta göra som vi alltid gjort.

Dessa mänskliga system har vi även på våra arbetsplatser. Alltså ett flertal uppsättningar av beteenden, vanor och rutiner som vi tillsammans följer och upprepar med samma effekter och resultat. Men har vi koll på vilka beteenden som direkt leder till uppsatta mål och vilka som inte gör det. Har vi koll på vilka beteenden som vi kan sluta med eller vilka vi behöver göra mer eller mindre av. Jag skulle vilja hävda att det sällan behövs en organisationsförändring när vi vill utveckla eller förändra något för att få andra resultat än det vi får idag. Det behövs snarare en förändring av vårt gemensamma mänskliga system. En ny organisation med rutor flyttade från höger till vänster eller uppåt eller neråt på en skiss, bidrar sällan eller aldrig till att själva systemet förändras. Det kan möjligen beskriva hur en organisation är uppbyggd, vem som ansvarar för vilket område eller ett önskat flöde i en organisation, men aldrig HUR:et som finns i själva systemet. Det är just där i HUR:et det viktiga sker, det som ger effekter och resultat i slutändan.

Själv är jag i ett läge där mitt system, ja inte hela men delar av det, inte ger mig tillräckligt med stimulans. Jag känner att det är dags för något nytt. Lösningen finns i utmaningar utanför min komfortzon. Den här känslan får jag med jämna mellanrum och när det har blivit för etablerat och stilla, då vaknar helt enkelt mitt utvecklingsbehov. Känslan kan bäst beskrivas som en stark längtan eller nyfikenhet efter att lära mig något nytt. Missförstå mig gärna rätt, jag har och får massor av stimulans och utmaningar i alla mina uppdrag, det här handlar mer om min personliga utveckling. Känner du igen känslan och läget? Om ja, hur brukar du hantera det? Själv kommer jag spendera tid och kraft utanför komfortzonen och jag vill hålla lite på vad och hur, i nuläget. 

Har du koll på ditt eget system och resultatet av det? Hur ser systemet ut i familjen eller på din arbetsplats? Matchar det era mål och drömmar i livet, om ja, så härligt om nej, vad behöver ni ändra på och hur ska ni genomföra förändringen?