Hur använder du din TID?

29.04.2024

Har du hört någon svara eller själv sagt: "Det är mycket nu, jag har inte tid, tänk om dygnet hade fler timmar då skulle allt vara mycket bättre, jag har alldeles för lite tid……." Jag tror att vi alla både sagt och hört det mer än en gång i livet och säkerligen ett antal gånger i veckan. Troligen upprepar vi dessa fraser i mötet med varandra som ett svar på frågan, hur har du det. Frågan är, får vi mer eller mindre tid av det eller förstärker vi enbart den "sanning" dessa upprepade fraser skapar och förstärker. Det vi upprepar tenderar att bli mer sant än annat som inte lika ofta lyfts fram. Det är alltså inte mer sant, det är bara oftare upprepat. Ja, det gäller även andra saker eller berättelser vi delar i livet. En rimlig fråga att ställa sig, även tillsammans med andra, är hur sant eller nyanserat är det vi tenderar att upprepa i våra samtal egentligen. 

Det hänger liksom i luften, förväntan, att vi ska svara på ett visst sätt exempelvis: Det är mycket nu. Kanske handlar det om viljan att passa in i det sociala sammanhanget och rädslan för att sticka ut. Självklart kan det även handla om att arbetssituationen är orimlig och förknippad med hög stress. Risken är att vi med våra svar också skapar en ökad stress för att vi tror att det är det normala eller så det ska vara. För vem är vi och vilket värde har vi om vi svarar, jag har hur mycket tid som helst, det är lugnt? 

Oavsett vi gillar det eller ej, har du, jag och alla andra i hela världen lika många timmar per dygn, under veckan, månaden och hela året. Det som skiljer oss åt är hur vi väljer att använda och fylla tiden med. Frågan som då kvarstår och som kanske är viktigast är, vad fyller du din tid med, är det rätt saker och hur får dina val av innehåll dig att må på både kort och lång sikt. Ja det stämmer att vi väljer vårt arbete och att vara kvar där vi är, vi väljer också att upprepa dagliga rutiner, göranden och icke göranden. Vi väljer också att vara kvar i relationer oavsett de är bra eller mindre bra. Varje dag gör vi en massa val och tar beslut, mer eller mindre medvetet. Dessutom upprepar vi dessa om och om igen, dels för att vi är vältränade på det men också för att det krävs betydligt mer av oss att ta ett nytt beslut med ett annat görande. 

Många av dessa val, beslut och prestationer utgår från olika förväntningar vi kognitivt skapat ex: hur vi vill eller borde vara som människa, partner, förälder, kollega, chef, vän mm. Lägg även till förväntningar vi tro att andra har på oss. Är dessa bilder rimliga och realistiska utifrån verkligheten och det förutsättningar vi har, ja eller nej. Ibland behöver vi justera våra mentala bilder för att de ska vara närmare en verklighet som är möjlig. Annars ökar risken för att vi skapar onödig och mer stress samt använder tiden vi har på ett icke önskvärt sätt, i strävan efter att leva upp till dessa föreställningar. Förutom det skapas ofta frustration, missnöje och känslan av misslyckanden, varje gång vi inte lyckas. 

Tänk om vi skulle våga titta oftare på hur vi använder tiden och till vad. Här kommer en enkel uppgift som du och ni med fördel kan göra på jobbet, både enskilt och i ett team. Även i en hel organisation, om ni så vill, vilket vore klokt exempelvis kopplat till ett förändringsarbete. Du kan även göra det privat tillsammans med familjen, utifrån vad ni vill och behöver. Utgå alltid från dina och era förutsättningar. 

  • Börja med att rita upp en stor cirkel som symboliserar dina 24 timmar – ett dygn. Den här cirkeln symboliserar ett typiskt dygn i ditt liv. Dela in dygnet i tårtbitar utifrån vad du använder tiden till ex: Sömn, arbete, relationer, träning, hemsysslor, barnen, partnern, dig själv, vila och återhämtning osv. 
  • Skriv även in hur mycket tid varje tårtbit tar per dygn. När du fyllt din cirkel med ditt innehåll vad ser du då? Finns det någon tårtbit som är för stor, för liten eller saknas. Finns det något område du vill eller behöver ändra på, vilken då?
  • Rita en ny cirkel med 24 timmar och den är gången med hur du vill att det ska vara för att du ska må bra. När du gjort det och jämför med första cirkeln, fundera över vilka förändringar du behöver göra, hur det ska gå till, när du ska börja och vilka hinder du behöver hantera för att röra dig åt det håll du vill. Utgå gärna från följande: Vad vill du fortsätta med, göra mer eller mindre av, börja eller sluta med.

Tänk om vi nu och framåt i stället skulle svara andra vi möter: Jag har lika mycket tid som alla andra i hela världen och jag har insett att den vill jag använda till det som får mig och andra att må bra, nu och framåt. Vad skulle hända då? 

Vi lever bara en gång, vad vi vet. Ok några av oss tror eller hoppas på att det finns ett liv även efter det här livet, men ingen av oss vet med säkerhet om det är sant, så låt oss i stället ta fasta på den tid vi har här och nu.

Önskar dig en fin måndag