Hur ser din innehållsförteckning och bruksanvisning ut?

02.03.2021

Som ledare står du mer eller mindre i rampljuset hela tiden. Några skulle även beskriva det som att ständigt vara under lupp. Du har flera ögonen på dig som noterar det du gör och inte. Alla har synpunkter och uppfattningar om hur du leder. Det är en naturlig del av att vara ledare. En del har till och med landat i att så där gör hen alltid .......det är ingen ide att försöka påverka.....En del ledare har också landat i att så här är jag, det får andra helt enkelt köpa. Jag tänker inte ändra på mig.

I många fall är de du leder övervägande nöjd med ditt ledarskap. Trots det har alla ledare utvecklingsområden, även de mest rutinerade med lång erfarenhet. Ingen är perfekt, vad det nu är. I min värld tar utvecklingsresan aldrig slut, om vi inte själva sätter stopp för den genom att behålla upprepa och väl intränade beteenden, vanor och rutiner utifrån vår bekvämlighet. Självklart har vi beteenden och vanor som fungera mycket väl men ibland har vi gått lite vilse och tror att det vi gör fungerar, trots att det inte längre gör det eller passar i alla situationer. Vi blir hemmablinda.

Min erfarenhet är att ledare som inte ser, kan eller törs titta på sig själv, landar ofta i en stark försvarsinställning där huvudsyftet är att skydda sig själv. Resultatet av det beteendet är att eventuella fel och brister snabbt placeras hos andra eller förklaras med yttre omständigheter. Dessa ledare har ofta en lite längre väg att vandra och där rädslan är deras största hinder. Rädslan hindrar dem från, kanske den viktigaste utveckling, det inre ledarskapet. Om du känner igen dig, vill jag bara säga, du vågar, det inte farligt och du behöver inte vara rädd. Din rädsla fyller en viktig funktion, den vill skydda dig även om en konsekvens är att den egentligen inte gör det. Låt inte rädslan styra dina val, notera den istället och använd den klokt, då vinner du så mycket mer, jag lovar.

En viktig start är att börja berätta vem du är och hur du vill uppfattas i din ledarroll. Ungefär som att beskriva din innehållsförteckning och bruksanvisning, det här innehåller jag och så här bör jag användas på bästa sätt! Vad är viktigt för dig, vilka värderingar och rädslor bär du på, vad blir du glad av, vad ger dig energi och vad eller vilka beteenden gör dig arg, ledsen och besviken. Vad vill du bidra med i gruppen och vad kommer du att ha för fokus framåt samt varför? Vilka är dina förväntningar på gruppen och vad förväntar och behöver de av dig? När du tagit vissa beslut eller kontrollerar olika uppgifter, berätta varför. Var ärlig både mot andra och dig själv och de konsekvenser dina beteenden får. Våga prata om det.

När du delger din innehållsförteckning och bruksanvisning slipper andra gissa sig fram eller göra olika tolkningar, av det du säger eller inte säger, gör eller inte gör. Låt andra även berätta om sina, så att ni lär känna varandra ändå mer. Prata om hur ni kan göra varandra ändå bättre. Våga be om feedback och lyssna när du får den. Läskigt, ja, det är det för de flesta, men vinsten av att lyssna in och våga öppna fönstret till dig själv, din utveckling och viktiga förändringar, är större. Så låt ditt inre fönstret alltid stå öppet, även om du instinktivt vill stänga den av rädsla för kritik och att inte duga. Är det svårt, ställ det lite på glänt och börja där.

Ju mer öppen du vågar vara som ledare, desto större förståelse, tillit, förtroende och förutsägbarhet skapar du i relation till andra. Det i sin tur skapar bättre förutsättningar till välfungerande samarbeten och trygghet. Ja, en ledare är du varje dag, även om du formellt inte har ett sådant uppdrag. Du leder dig själv och har ledande roller i till exempelvis i föräldraskapet, relationer och liknande.

Så hur ser din innehållsförteckning och bruksanvisning ut, berätta!