Hur ger du kärlek?

06.10.2022

Under ett av mina uppdrag arbetade vi med området kommunikation. I samband med det kom vi även in på kärlek, som kan ges och visas på olika sätt. Hur vi, du och jag, gör det pratar vi sällan eller aldrig om. Det i sin tur innebär att missförstånd lätt kan uppstå för att vi inte riktigt förstår, ser eller har kännedom om varandras sätt och behov. Det blir helt enkelt en konsekvens av vår okunskap. I värsta fall kan en relation försämras och avslutas för att vi inte upplever att vi möts utan snarare glider ifrån varandra i takt med att tvivel, osäkerhet, irritation och frustration växer.

Under vår uppväxt har vi alla lärt oss och tagit efter hur exempelvis från våra föräldrar och andra i vår närhet har visat kärlek. I många fall har vi även fortsatt i samma spår eller gjort tvärtom i vuxen ålder utan att reflektera över det. Det har blivit vårt "normala" eller vår bild av kärlek och hur det ska visas. Det innebär att vi har blivit vältränade på vårt sätt och är trygga i det, men otränade på andra. Vår bild av kärlek formar också förväntningar, likt en nyckel som passar ett lås. När behoven inte tillgodoses på "vårt sätt" kan osäkerhet i relationen lätt börja gro.

Fundera gärna en stund utifrån följande frågor: Vad är kärlek för mig? Vad har jag lärt mig eller tagit efter av andra fram till idag? Hur ger jag kärlek till andra? Vad får dem att känna sig sedda, betydelsefulla, omtyckta eller älskade, vet jag det eller utgår jag från hur jag tänker och vill ha det? Vad behöver jag för att känna mig älskad och omtyckt?

Här kommer en möjlighet att göra dig och varandra mer medvetna om hur ni gör och vilka behov ni har. Gör det gärna med din partner, närstående eller på arbetsplatsen. Ambitionen är att öka kunskapen om både likheter och olikheter hos varandra. Genom det blir ni ändå bättre på att mötas och komma närmare i relationen, oavsett vilken relation det handlar om. Självklart kommer HUR:et vara olika utifrån typen av relation och med hänsyn till vilka situationer som är aktuella. Exempelvis är det kanske inte lämpligt att kyssa en kollega mitt under ett pågående fysiskt ledningsmöte.

Nedan kommer fem vanliga sätt att visa kärlek på. Kom gärna ihåg att alla är lika viktiga och värdefulla.

  • Verbalt och i skrift kan vi visa hur mycket vi uppskattar en person. Exempelvis genom att ge positiv feedback eller beröm för något som personen gjort, gör eller är. Beröm får andra att växa och må gott. Förutom det är det inte så tokigt att beskriva hur människor får dig att känna. Berätta gärna hur mycket du älskar eller tycker om dem samt vad de betyder för dig. Idag finns även flertalet digitala kanaler att skicka fina budskap i som dessutom kan förstärkas med diverse bilder och figurer. Varför inte skriva ett fysiskt brev eller lapp som du lägger på lämplig plats där personen kommer att upptäcka den.
  • Tid tillsammans och för varandra. Här är ligger fokus på att vara, göra, uppleva, dela och upptäcka olika situationer tillsammans. Allt från vanliga situationer i vardagen som att äta middag med familjen, hänga i soffan framför en serie, resa, träna, till att göra andra aktiviteter ihop. Tiden tillsammans värderas högt och är en förutsättning för att mötas, prata, lyssna, utmana, utvecklas, skratta, gråta och dela livet. Tiden är också en förutsättning för att vara fokuserade på och närvarande med varandra.
  • Att ge gåvor, små som stora, billiga och dyra. Här ligger fokus på givandet och att ge till någon du bryr dig om eller att ge av sig själv till andra. Det kan exempelvis vara presenter av olika slag, allt från köpta till egentillverkade, men också att dela med sig av tips, förslag, idéer, kunskap och erfarenhet. Det kan även handla om att ge pengar, bidrag eller skänka bort saker.
  • Att ge eller erbjuda tjänster, små som stora. Här ligger fokus på att ställa upp, stötta och hjälpa andra utan att kräva något tillbaka. Exempelvis genom att skotta snö åt grannen, handla åt någon, hjälpa till att flytta, rensa avloppet, städa huset, tvätta kläder eller att byta däcken på bilen, vara ett stöd, bollplank eller bara lyssna, backa upp och vara där när någon behöver det.
  • Fysisk närhet och beröring. Här ligger fokus på fysisk kontakt, närhet, beröring och intimitet. Kärlek visas genom att exempelvis hålla handen på någons arm eller axel, stryka någon på kinden, hålla varandras händer, luta sig mot någon, ge och ta emot en kram, pussas, kyssas, hålla om varandra eller älska. Fysisk beröring bygger alltid på att båda vill det och att beröringen som ges är ok. Är du osäker, fråga om du exempelvis får ge en kram.

Utifrån ovan, fundera på vad du hittills sett och gjort som kärlekshandlingar. Jag gissar att du gör mer av något och mindre av något annat. Fundera även på vad du behöver i olika situationer. Exempelvis när du är ledsen, vill du ha en kram då eller vara för dig själv en stund. Berätta för din partner och vänd sedan på kuttingen, be din partner och kollegor berätta om sig och sina behov. När ni tagit del av varandras berättelse, ha gärna dialog om vilka aha-upplevelser som dyker upp utifrån er gemensamma historia. Vad ser och upptäcker ni nu hos varandra från tidigare situationer? Lägg sedan tid och fokus på hur ni kan möta och ge varandra kärlek på bästa sätt, nu och framåt. Kom ihåg att behovet av uppskattning varierar i och med att vi är olika. En med större behov är inte sämre eller bättre än den med mindre. Vi är olika och det är ok. Det vi däremot har gemensamt är att alla behöver uppskattning och kärlek.

Kärlek handlar i grunden om att visa intresse, se och bekräfta varandra, bry sig om, vara vänlig, känna sig behövd och betydelsefull, att älska och tycka om andra samt att känna sig älskad. Jag tänker att kärlek i sina olika former ger, förutom en varm och go känsla i hela kroppen, mer luft under vingarna, trygghet, öppenhet och mod att våga lite mer. Det smittar och studsar tillbaka. Kärlek gör oss till bättre människor.

Här kommer en stor skopa kärlek och värme till dig. DU är fantastisk och DU är viktig i ditt och andras liv. Varje dag lämnar DU fotspår och frågan är, vilka vill du lämna efter dig, nu och framåt?