Insikter och möjligheter i fotspåren av Covid - 19

20.04.2020

Nu har vi i hela världen levt med och hanterat Covid- 19 situationen i nästan fyra månader, sedan smittan rapporterades för första gången från Kina till WHO 31 december 2019, enligt deras information på hemsidan. Till en början observerade vi situationen på avstånd och förmodligen med en stark känsla av att "det där" drabbar dem, inte oss. Ja, så blev inte fallet. Totalt fyra månader, varav betydligt färre som vi i Sverige direkt påverkats på olika sätt och situationen är inte över än. Ibland känns det som en evighet, visst är det lite märkligt.

Om jag tänker positivt, så är den här tiden kort i förhållande till resterande delen av våra och barnens framtid. Jag tänker att den här situationen, även om den är allvarlig på många sätt, också är en möjlighet till nya insikter och möjligheter i livet, privat och yrkesmässigt. Vi har fått en chans att omvärdera och utvärdera helheten och delarna, låt oss ta vara på den. Att blicka framåt ger också hopp, trygghet och kraft, så lägg gärna tid på det, parallellt med det vardagliga.

Nedan kommer ett antal frågor som kan "puffa" dig framåt. Varför inte göra en konkret handlingsplan av svaren du kommer fram till, som du sedan omsätter i praktiken. Alternativt att du skapar en kortsiktig och en långsiktig plan. Du och ni väljer det som passar bäst.

 • När det här är över, vad är det första jag vill göra då? Hur ser jag till att det är möjligt? Vem ska jag berätta det för?
 • Vad är egentligen viktigt i livet, privat och i arbetet? Utifrån svaren, hur gör jag och vi idag och vilka förändringar är aktuella utifrån önskeläget?
 • Vilka vanor och rutiner har jag upptäckt att jag har? Vilka av dem, nya som gamla, vill jag behåll, göra mer eller mindre av, börja eller sluta med, göra istället?
 • Vilka människor är viktiga för mig? Hur vill jag fortsätta ha kontakt med dem? Finns det människor i mitt nätverk som jag är nyfiken på och vill lära känna mer? Hur gör jag och när ska jag ta tag i det?
 • Hur visar jag att jag bryr mig om människor runt om kring mig? Behöver jag ändra på något, vad?
 • Vad har jag hittills lärt mig om mig själv, mina barn, min partner, andra nära och kära, arbetskamrater, min chef och de forum som jag deltar i? Vilka är mina och våra styrkor, svagheter, utmaningar och möjligheter? Hur ska vi arbeta med det?
 • När är jag mest motiverad, vad gör jag då och vad påverkar min motivation? Vad behöver jag göra för att skapa och upprätthålla min motivation?
 • Vad är jag stolt och nöjd över? Hur gjorde jag?
 • Vilka möjligheter har den här situationen skapat? Hur ska jag ta vara på dem även framöver?
 • Vilka mål och delmål har jag sedan tidigare, vilka av dem är fortfarande aktuella och har nya vuxit fram? Hur ska jag uppnå dessa och vilka strategier behövs?
 • Hur har jag och vi hittills firat goda exempel samt framgångar och hur ska vi fortsätta fira dem framöver? Vad ser vi som goda exempel och framgångar?

Själv kommer jag att fortsätta med att konsumera minimalistiskt, handla närodlad mat och vegetariskt, enbart äga eller låna det vi behöver och ge bort eller sälja saker som inte längre fyller en funktion i vårt hem, älska mina nära och kära genom att dagligen visa det. Ta kontakt med människor som är viktiga eller kan bli viktiga i mitt liv och lära känna dem mer. Stötta, hjälpa och coacha andra så mycket jag kan, till utveckling genom olika och nya insatser i mitt företagande. Fortsätta ta ansvar för mitt mående och hälsa så att jag mår bra idag, i morgon och i framtiden. Jag är otroligt stolt och tacksam över all positiv feedback jag fått och får, den värmer gott i hjärtat. STORT TACK för den! Det första jag ska göra när det här är över är att umgås, kramas och fira, så mycket som möjligt.

Precis som fjärilen på bilden kommer vi att flyga igen, även om en vinge just nu är lite trasig. Den kommer att läka. Tillsammans kommer vi att klara av det här och processen framåt gör oss klokare, starkare, vänligare och ödmjukare än tidigare. Så låt oss lyfta blicken, se längre fram och flyga dit. Vem följer med?