Jag ser dig – Du är viktig och du behövs!

16.04.2020

I dessa tider blir det extra viktigt att se, bekräfta och bry sig om sina medarbetare. Finns det någon starkare känsla än när du blivit sedd på riktigt? Om ni inte ägnat särskilt mycket tid till det är det ett bra tillfälle att börja nu. Varför? Att se och bekräfta sina medarbetare skapar en mängd positiva effekter, här kommer några: Det skapar goda relationer, kraft och energi samtidigt som det förstärker er teamkänsla. Ni är inte ensamma utan arbetar som ett lag. Styrkan i teamet hjälper er att ta tag i utmaningar och att hitta goda lösningar. Det skapar även en ökad kreativitet, delaktighet, trygghet, glädje och motivation när ni tänker öppet, delar förslag och är nyfikna på varandra. Ni växer och utvecklas helt enkelt tillsammans.

Dagens situation har en tendens att trigga rationella beteenden. Fokus läggs på operativa lösningar och praktiskt görande, vilket ställer känslor och andra områden i skuggan. I pressade lägen tar de mest vältränade strategierna över. I vissa fall för att det behövs och i andra fall för att tryggheten ligger i det vältränade, även om doserna i förhållande till situationen riskerar att bli för stora. Du kan likna det med en båt som kantrar, för att den fylls med vatten. I många fall noterar inte ledare själv att det sker, men med stöd av andra, till exempel medlemmar i en ledningsgrupp eller ett team, kan ni tillsammans belysa beteenden och dess effekter och genom det dosera dem på ett lämpligt sätt i olika situationer, utifrån hur ni vill och behöver styra och leda verksamheten.

Har du mött chefer som betraktar yttringar av känslor, exempelvis ledsenhet och oro, som tecken på svaghet? Ja, dessa beteenden finns, dessvärre. Det väcker en del frågor hos mig. Är våra mänskliga känslor olika värda eller handlar det mer om hur vi väljer att visa dem och att vi visar dem? Är känslor mindre värda än tankar, logik och handling? Självklart ska ledare vara duktiga på att härbärgera sina känslor för att kunna leda på ett klokt och tydligt sätt i olika situationer, men innebär det att känslor inte kan visas? Jag tänker att vi alla bär på föreställningar om hur en god ledare ska vara. Alla ledare har både bra och mindre bra beteenden eller är mer eller mindre vältränade. Det kan vi nog vara helt överens om. Ingen är 100 % dålig. Vilken idealbild bär du på och utifrån den, hur agerar du i vardagen och hur möter och bemöter du andra och dig själv? Har din bild och dina värderingar en betydelse, i så fall vilken?

Är du otränad eller vältränad på att se och bekräfta dina medarbetare? Oavsett svar, kommer här några enkla tips. Tänk på att det är ok att vara otränad, det viktiga är att du börjar träna.

  • Ta ett beslut om att du vill bli mer vältränad på att se och bekräfta samt bry dig om dina medarbetare
  • Ta fram en struktur och plan för hur du göra det praktiskt i vardagen. Boka därefter in tid för hur:et och kontinuerliga "se och bekräfta möten", fysisk eller digitalt med teamet och enskilda medarbetare.
  • Berätta för dina medarbetare om syftet med ovan.
  • Förbered dig inför dina möten, exempelvis utifrån följande frågor: Hur mår du/ni/vi? Vilket stöd behöver du/ni av mig? Hur har det gått sedan sist? Vad är du/ni/vi stolta och nöjda över? Vilka utmaningar har du/ni/vi stött på och hur har dessa hanterats? Vad har du som ledare noterat? Vilken feedback vill du ge till teamet och enskilda medarbetare?
  • Vid mötet ställ frågor och LYSSNA med stor öppenhet och nyfikenhet. Hitta medarbetare och teamet där de är. Håll i dig själv och lusten att ta plats. Nu är de i fokus, inte dina behov.
  • Ge konkret och positiv feedback vid varje tillfälle och till alla dina medarbetare.
  • Utvärdera varje möte och våga sätta fokus på hur ni är, vill och behöver vara med varandra för att må bra. Utifrån den feedback du får, gör förändringar som behövs.
  • Fira framgångar, små som stora!

Hur du väljer att leda har betydelse för dem du leder, likväl som för dig. I min värld är tankar, känslor och handlingar lika viktiga och lika mycket värda. De är en naturlig del av vår inre kompass, som successivt leder oss framåt, beroende på hur vi väljer att orientera oss i olika situationer.

Låt dina medarbetare varje dag, gå hem med känslan av att de har blivit sedda och bekräftade, är viktiga och betydelsefulla samt att de behövs. De är verksamhetens viktigaste resurser, så var rädd om dem. Det du ger får du dessutom tillbaka!