Jämför dig med andra och berika varandra

17.05.2020

Jämför du dig med andra? Jag gör det och har alltid gjort det, mer eller mindre och både på ett bra och mindre bra sätt. Under hela min uppväxt och ungdom var alla bättre i mina ögon, själv var jag inte värd särskilt mycket, snarare tvärtom. Det bidrog till att jag ägnade mig åt flera års självskadebeteende för att gång på gång förstärka min egen uselhet, i jakten på att vara lika bra som alla andra. Utåt bar jag en mask som jag trodde att alla ville se, men i mitt inre var jag vilsen och en skadad själ som kämpade med att hitta sätt att överleva på. Det gjorde jag, överlevde, och fick hjälp av en psykolog för att hitta vägen framåt. Det var det bästa och viktigaste steget i mitt unga liv. Sedan dess, ser jag mitt eget värde och är trygg i det och jämför jag mig inte på samma sätt och betydligt mindre. När det sker görs det på ett nyfiket och positivt sätt.

Varför jämför vi oss med andra? Det gör vi i olika sammanhang, med olika personer, mer eller mindre och det har vi människor alltid gjort, bland annat på grund av att vi eller vår hjärna screenar omgivning efter potentiella hot, för att säkerställa vår överlevnad. När vi jämför oss får vi en bild av vårt eget värde och identitet i förhållande till omgivningen eller den "flock" vi vill, behöver eller tillhör. Flocken kan vara familjen, vänkretsen, en organisation eller ett land. En av våra största rädslor är att uteslutas från eller övergivas av en grupp. Att gå i emot en grupp skapar därmed oro, i och med att risken för att exkluderas ökar. Det handlar mycket om att överleva och det lyckas vi bäst med, tillsammans med andra. Ensam och ensamhet ökar därmed vår sårbarhet. Det är också skälet till att mobbning, kränkande särbehandling, "att dissa" och andra beteenden som bidrar till exkludering, skadar människor. Jag tänker även på "Jante" som utövas för att få andra att passa in och att inte vara mer än andra, istället för att tillåta människor i en grupp att växa och bana vägen framåt. Dessa beteenden är kanske ytterst en effekt av "destruktiva jämförandet", som dessutom används för att rättfärdiga valda beteenden i olika sammanhang.

När vi jämför oss med andra som är likvärdiga oss men som är bättre inom något område, tenderar vi att känna avundsjuka eller missunnsamhet, under kortare eller längre stunder. I vissa fall slokar även vårt självförtroende. Det finns också en risk för att vi prata illa om eller försöker hittar fel på personen. När vi däremot jämför oss med personer som uppenbart är klart bättre till exempel kända artister, författare, idrottare eller ledare kan vi med lätthet beundra och se upp till dem. När vi jämför oss med andra som är sämre än oss, i alla fall i vårt eget huvud, tenderar vi att känna oss bättre än dem. Visst är det intressant? Vi pratar om att olika personer kan utöva samma beteenden men vara olika tränad på dem, ha olika status i omgivningen eller i vårt huvud och beroende på vår och andras bedömning kommer vi att reagera olika. Ok, hur kan vi då använda jämförandet på ett konstruktivt sätt?

Istället för att säga sluta jämföra dig, säger jag fortsätt. Det gör du ändå, men gör det på ett öppet och nyfiket sätt. Se och möt varje person som en möjlighet att lära känna den personen och genom det lära dig mer, både om dig själv och andra. Vi kan berika varandra om vi tar vara på chansen. Bli medveten om vilka värderingar du bär på och vilka bedömningar du gör så att du får bättre koll på dina reaktioner och beteenden. Det styr du helt på egen hand. Det innebär att du har makten och kan ändra på det, om du vill. Bejaka dina reaktioner och vänd dem till något gott. Till exempel kan du ge positiv feedback till en person och dennes beteenden, istället för att hålla fast vid din första tanke och känsla, oavsett vilken den var. Du kan även berätta om personen och delar som inspirerat dig eller som du valt att använda på din egen resa, till andra. Fråga hur personen gör eller gjort för att lyckas, lyssna och lär.

Kan andra så kan även du och tillsammans kan vi växa genom att  bejakar varandras unikheter. Hur långt vi kommer beror på flera saker och är egentligen inte så intressant. Det viktiga är att du är den du vill vara och att din utveckling sker på ett sätt som passar dig och den riktning du vill och valt. Du är redan unik, oavsett vad du gör eller inte gör, i och med att ingen är du. Du är värdefull precis som du är.