Jämställdhet - En människofråga

08.03.2020

På bilden ser ni vår dotter Alicia, 13 år, som blickar framåt mot framtiden. Jag tänker på henne och alla döttrar i världen, när vi idag firar den internationella kvinnodagen. Dagen infördes för 25 år sedan genom Pekingdeklarationen, för att lyfta fram och stärka kvinnor/flickor runt om i världen och deras rättigheter till makt och möjlighet att påverka, på samma sätt som män/pojkar, med målsättningen är att skapa en jämställd värld. Tolv fokusområden valdes ut och här kommer några av dem: våld mot kvinnor, kvinnor och utbildning, kvinnor och hälsa, feminisering av fattigdom, väpnade konflikter och deras konsekvenser för kvinnor, kvinnors inflytande, kvinnor och miljö och kvinnors mänskliga rättigheter.

Trots att utveckling skett under dessa år, kvarstår ett fortsatt viktigt arbete för att våra döttrar och deras ska ges samma förutsättningar och möjligheter. Idag har inget av medlemsländerna uppnått jämställdhet inom samtliga områden. I Sverige finns fortfarande omotiverade löneskillnader mellan män och kvinnor för likvärdiga uppdrag, män tjänar mer än kvinnor. Mammor är oftare hemma med sina barn. Män har ökat sin tid för hemmasysslor med hela 3 minuter. Japp, du läste rätt, hela 3 minuter. Det innebär att det fortfarande är kvinnor som till stor del sköter hemmet. Män är fortsatt överrepresenterade på chefspositioner och i styrelser. Vi har alltså en bit kvar, det är glasklart.

När jämställdhetsförändringen går så sakta, behöver vi alla förstå hur intränat traditioner, kulturer och därmed beteenden är i samhället som vi lever och verkar i. Varje dag agerar flertalet av oss, oreflekterat, över vad som ligger till grund för de beteenden och tankemönster vi använder och för vidare till våra barn. Det är i reflektionen vi hittar värderingar om hur vi betraktar oss själva som kvinnor och män, vad som är kvinnligt och manligt samt synen på vad som är rätt och fel t ex för flickor och pojkar eller hen. Det är också där i vår egen medvetenhet och kunskap som vi kan välja att fortsätta vidmakthålla det gamla eller skapa jämställdhet i vår vardag, genom att göra annorlunda eller nytt. Beteendeförändringar tar tid och jämställdhet handlar till stor del om det. Vi fortsätter gärna med det vi är vältränade på och har svårt att skapa nya vanor och rutiner. Jämställdhet handlar alltså inte om att det ska finnas lika många snoppar som snippor på en arbetsplats. Det är enbart en jämn fördelning av könsorgan, varken mer eller mindre. Trots det har människor med snoppar bättre förutsättningar och möjligheter att påverka, än de med snippor. Hur knäppt är inte det?

Jag föreslår att vi idag firar det framsteg som hittills skett och alla som bidragit i det arbetet. STORT GRATTIS! I morgon blickar vi framåt igen. Jämställdhetsfrågan ägs av dig och mig, både kvinnor och män. Det är ingen kvinnofråga, det är en människofråga. Så hur arbetar du och ni med jämställdhet på era arbetsplatser och i privatlivet? Vilka resultat har ni hittills uppnått och hur gjorde ni? Dela med er av era goda exempel och misslyckanden så att vi hjälper varandra att bli ändå bättre. Om vi hjälps åt, går förändringen betydligt fortare. Så är du PÅ?