Klokskap före dårskap, eller?

18.11.2019

"Definitionen av galenskap är att göra samma sak igen och igen och förvänta sig andra resultat" 

Ett intressant citatet av Einstein. Idag vill jag koppla det till valen vi dagligen gör utifrån förväntningar och värderingar som florerar i vår omgivningen. Är det klokt, coolt eller är vi mer värda som människor när vi arbetar mycket och gärna mer än heltid? 

Hur många gånger har du fått frågan: Hur är läget? Många gånger, gissar jag. Det är en vanlig fråga som vi ställer till varandra. Hur många gånger har du svarat: Det är mycket.....! I många fall ger vi svar som förväntas av oss, istället för att ge det svar som mer beskriver hur läget egentligen är. Vi är helt enkelt rätt onyanserade och slarviga i vårt svarande. Beror det på att vi vill ge ett enkelt svar, vara artiga, välmenande eller vill vi dölja, både för oss själva eller andra hur det egentligen förhåller sig? Ibland är det mycket, men är det alltid det? Om så är fallet är det dags för en rad åtgärder, då är något helt enkelt inte ok. Eller är det så att det är "fint, värdigt eller coolt att arbeta mer än vi ska". Om så är fallet, är det inte så konstigt att det vanligaste svaret är.....det är mycket, jag arbetar minst 60 tim i veckan. Ett svar som ges, i vissa fall, med stolthet och skryt......men i mina ögon med en stor skopa dårskap.

Har du mött dig själv eller andra ledare som uppmuntrar till vikten av balans i livet, för att de i nästa stund skickar e-post sent på kvällarna, helger eller under andra ledigheter till sina medarbetare, med en förväntan om snabb återkoppling eller med en uppgift som ska genomföras inom snäv tidsmarginal. I många fall för att de själva eller samarbetspartners planerat sin tid för dåligt. En del av er har hittat fördröjningsfunktionen, men lika fullt sitter ni och arbetar långt efter arbetsdagens slut. Ni ska bara göra det där, det är så viktigt, jag måste bara, det kan inte vänta.....Jag har hört många argument från flertalet ledare, så även från mig själv. Japp, jag har själv levt dessa osunda val och beteenden, men jag har lärt och tränat om mig. Argumenten som används stämmer, av en enkel anledning, vi har bestämt oss för att det är så. Vi kan besluta oss för en annan inställning och attityd, med helt andra effekter. Stannar verksamheten upp eller rasar den samman om du väntar med uppgifterna till du har arbetstid? Svaret på den frågan är oftast nej......men jag ska bara......Kör du akututryckningar för ambulans, brandkår eller polis? Varför ägnar du dig till återkommande brandsläckning, när du inte har det som uppgift? 

Jag tror att vi i många fall ger svar som passar de förväntningar och värderingar som präglar kulturen som råder, hur klokt är egentligen det? Hur många gånger har du svarat: Det är bra med mig. Jag har en god balans i livet och jag har tillräckligt med tid för mina arbetsuppgifter, familj och fritidsintressen. Min återhämtning är toppen och ibland undrar jag över vad jag ska göra med all min tid. Vore de inte toppen om vi gav det svaret oftare än det andra, utifrån att vår verklighet också såg ut på det sättet, på grund av kloka val och handlingar? Hur klokt, coolt och sunt vore inte det? Nu snackar vi om starka signalvärden från oss som ledare. 

Om vi skulle ge ovan svar, hur skulle mottagandet bli? Jag tror att responsen i dagsläget skulle bli olika. En del skulle nog tycka att något är fel, personen har alldeles för lite att göra. Några skulle bli överraskade och önska att de själva kunde ge det svaret. All tid vi väljer att lägga på det ena eller det andra, innebär samtidigt att vi väljer bort något annat. Frågan som är mest relevant är kanske, vad väljer du och vad baserar du dina val och handlingar på? Förstärker och skapar du, tillsammans med andra värdering som inte är sunda? Vad behövs för att skapa nya och sundare värderingar samt beteenden? Ja svaret på det är enkelt: Vi behöver göra annat. Vad är då annat? Ja, om vi ändrar lite på Einsteins citat: 

"Definitionen på klokskap är att göra val och utföra handlingar som ger goda resultat och effekter, på kort och lång sikt, för dig och andra" (Citat av Annika Klefsjö, modern tid)

Sug på citatet en stund. Svårare än så är det inte. Den stora brottningsmatchen tas med oss själva i varje situation där vi möter våra vanor, andras och ska ersätta dem mot nya. Vi behöver stanna upp, tänka efter, ta beslut, välja nytt och handla därefter. Vi behöver offra några ynka sekunders brottandes för att skapa bättre förutsättningar och sundare värderingar. Några ynka sekunder till klokskap för att undvika dårskap. I min värld är det väl investerad tid. 

Jag skulle önska att vi tillsammans bryter och byter ut dagens värderingar och förväntningar på varandra till klokare och sundare sådana. Framför allt, vilka signaler vill vi skicka till våra barn och barnbarn. Det är klokt och coolt att ha en god balans i livet, allt annat är dårskap. Vem är med mig?