Livsfarlig ledning - mobbning på jobbet

08.10.2018

Mobbning är en av våra dödligaste och mest kostsamma arbetsmiljöproblem enligt en artikel i tidningen Kollega. En halv miljon personer utsätts för begynnande mobbning och 100 000 mobbas enligt psykologen Stefan Blomberg. Dessutom leder mobbning på jobbet till att 100 människor tar sitt liv, varje år. Många av oss känner säkert någon eller några som blivit utsatta och kanske har vi själva blivit det.

Mobbning förekommer dessvärre på många olika nivåer och åtskilliga organisationer, oavsett utbildningsgrad och uppdrag. Tydliga tecken som många både ser och upplever, men som få vågar lyfta upp till ytan. Vad beror det på? För det första kan det ta tid att komma fram till att det är kräkningar, skitsnack och mobbning som man är utsatt för eller ser att andra medarbetare utsätts för. Orden i sig är värdeladdade och kräver en bedömning. Det som hände kanske inte var så farligt? Liknande har ju hänt förut och är nog en del vårt arbetsklimat. Det var kanske inte menat så illa, det är kanske jag som är problemet?

När insikten finns att det handlar om mobbning görs flera andra avvägningar. Kommer medarbetaren att bli tagen på allvar eller väljer chefen att tro på någon annan och dennes förklaringar? I vissa fall kommer tolkningen av situationen handla om vems berättelse som är mest trovärdig utifrån förtroendekapital och närhet i relationer eller andra behov som en chef har. När och om situationen lyfts till ytan ifrågasätts den utsattas berättelser i samma takt som utövare konfronteras och försvarar sig. En annan risk är att uppfattas som illojala mot sin chef, när man går till chefens chef, om den egna chefen är utövaren. Det är sannerligen inga enkla eller lätta situationer att befinna sig i eller orka med. Extra svårt är det när chefen är den som utsätter andra för det, i och med att chefen också formellt är ansvarig för och förväntas lösa den här typen av situationer.

Många chefer och medarbetare är fostrade i andan att vara proffsiga, lojala, goda förebilder, lösa situationer, se helheten och sin del och inte ta på sig en offerkofta. Rädslan för att uppfattas som något annat, kombinerat med egen värdighet och förutsättningar i aktuellt situation påverkar vilken strategi den utsatta kommer att välja. Dessvärre väljer allt för många den tysta vägen och söker sig bort till andra tjänster. Några försöker lyfta upp och förändra situationen, innan de lämnar, utan lyckade resultat. Det här innebär att destruktiva beteenden fortsätter i organisationen och istället riktas mot någon annan på arbetsplatsen. Förutom mänskligt lidande förlorar organisationen medarbetare och kompetens.

Hur vet du som chef att mobbning förekommer? Dina varningsklockor bör ringa, exempelvis, när delar av verksamheter präglas av hög personalomsättning, hög sjukfrånvaro, tysta och rädda kulturer, förminskande kommentarer av medarbetare i slutna rum eller helt öppet, sökande efter syndabockar, bortförklaringar som alltid handlar om andras handlingar, samarbetssvårigheter, exkluderande av viktig information, svagt ledarskap, minskad produktivitet och effektivitet.

När mobbning förekommer i en organisation skadas inte enbart enskilda personer utan ofta organisationens verksamhet och dess varumärke. Förlusten och skadan växer naturligtvis om mobbning får fortsätta över lång tid. I värsta fall blir det en naturlig del i organisations kultur som skapar enorma kostnader och lidanden. Ju längre det fått pågå desto mer tid och resurser krävs det för att återskapa en välmående organisation.

Är du som medarbetare utsatt för mobbning ta stöd av människor du litar på. Berätta om och om igen, det som du utsätts för och hur det påverkar dig, även om det är svårt. Hur du sedan väljer att göra, avgör du utifrån situationen och de förutsättningar som organisationen erbjuder. I bästa fall kan du följa organisationens riktlinjer om sådana finns. I andra fall, välj en väg som skadar dig minst och med din värdighet i behåll. Tro och lita på dig och din förmåga, du orkar mer än du tror och du är inte ensam.

Är du kollega ge stöd och lyssna. Är du chef och misstänker att mobbning förekommer i din grupp eller hos någon av dina underställda chefer, ta ansvar och agera! Ställa rätt frågor så att du kommer under den ofta förskönade ytan. Om du inte agerar, överväg om du verkligen ska fortsätta som chef. Hårt och tufft, ja, men att vara chef innebär också ett stort ansvar som ska omsättas i praktiken, när ledarskapet behövs som mest. Det finns inga genvägar och att sticka huvudet i sanden, är inget alternativ. Behöver du stöd som chef, ta stöd. Det viktiga är att du agerar. Är du chef eller medarbetare och utsätter andra för skitsnack, kränkande särbehandling och mobbning, ta ditt ansvar och sluta omgående och ta gärna hjälp för dina beteenden. Det du gör är inte ok. Du skadar andra och verksamheten och du kan bättre.

Stoppa mobbning, skitsnack och kränkande särbehandling på våra arbetsplatser genom att lyfta fram det i ljuset. Genom det stoppas livsfarlig ledning där chefer inte agerar eller utövar dessa beteenden. Alla vinner på det och framförallt, det kan rädda liv!