Makten bor i dig

04.09.2022

För en vecka sedan var jag och familjen bjuden till en konfirmationsmässa i en av Luleås kyrkor. Det var en fin ceremoni med mycket sång och kristna ritualer. Under proceduren for mina tankar, kanske inte så otippat, till "att tro" och då tänkte jag inte på religionen kristendom utan att tro på något, oavsett vad det är.

Vi tycker exempelvis att vissa saker är rätt eller fel, sant eller falskt, verkligt eller fantasi. Några är helt övertygade om att spöken finns medan andra anser det motsatta. Några tror på en viss kosthållning medan andra tror på en annan. Några har starka uppfattningar om enskilda individer eller grupper, medan andra ser något helt annat i samma person eller i gruppen. Några tror att vissa märken på exempelvis kläder eller skor är bättre än andra. Ja, ni förstår vart jag vill komma. Vi väljer att tro och vara mer eller mindre övertygade om mängder av saker i livet, smått som stort och ibland ändrar vi vår uppfattning och i vissa fall håller vi fast vid dem livet ut. De blir en del av vem vi är, vill vara eller uppfattas som.

I kyrkan och under ceremonin är det tydligt att tron är riktad till en högre makt som i det här fallet fått namnet gud. En tro som funnits under historiskt lång tid precis som andra religioner. Många kyrkor är vackert byggda och utsmyckade. Varje detalj är genomtänkt, formad samt anpassad till de budskap som religionen vill förmedla. I just den här kyrkan fanns många vackra utsmyckningar och i främre delen hängde ett träkors med en avbild på Jesus fastspikad i händer och fötter, högt upp i taket. Det gick inte att missa. Det slog mig att det påminner om det som sker dagligen mellan oss människor, en ständig förmedling av olika budskap, fysiskt och via digitala forum.

Våra föregångare och vi väljer och har valt att tro på olika saker. Dessa övertygelse eller sanningar bär vi och använder likt en karta och kompass. Vi berättar om eller visar dem genom våra val, handlingar och i vår kommunikation. Exempelvis uppfostrar vi våra barn i allt från vad vi anser är viktigt i livet, vett och etikett, hur man bör uppföra sig i olika sammanhang och inte, samtidigt som de ges förutsättningar att bli den person de är ämnade att bli. En överföring som skett mellan generationer före oss och som pågår för fullt i vår moderna tid.

Den här överföringen pågår i nästan alla sammanhang vi rör oss i. Vi sänder ut, tar emot och möter egna och andras övertygelser dagligen. Ibland förstärks det vi redan tror på, ibland utmanas det av andras perspektiv och i vissa fall omkullkastas de och ersätts med något annat. Det vanligaste är dock att vi håller ett stadigt grepp om det vi redan tror på. Det krävs rätt mycket för att vi ska släppa taget om våra sanningar, som inte alltid är korrekta, även om vi gärna vill att de ska vara det, av olika anledningar.

Jag tänker att tron inte sitter i några väggar eller tak inte heller i annat dött material. Tron knackar på, flyttar in samt får bo kvar i oss människor, så länge vi tillåter det. Där växer, utvecklas och förstärks den när vi hittar det som stämmer överens. Likt en detektiv samlar vi löpande in bevismaterial för att våra sanningar. Genom det blir de än mer sanna. Delar vi dessutom den med andra eller får medhåll, förstärks det ytterligare, då måste det ju vara både sant och rätt, tänker vi och fortsätter.

Tankarna for även vidare till årets kanske viktigaste val för Sverige, valet av parti som vi tror bäst kan leda och styra landet och den lokala kommunen in i framtiden. Partiledarna förmedlar sin tro och sina övertygelser om både vad:et och hur:et, genom en slipad retorik. I grunden har samtliga partier två gemensamma mål trots likheter och olikheter. Ett är att övertyga så många som möjligt om sin övertygelse och två viljan att göra gott för Sverige. Varje person som övertygas blir en viktig väljare. När vi gjort vårt val, väljer vi också budskapen med förhoppning om att de blir verklighet efter valet. Vi väljer att tro, utan att riktigt till hundra procent veta hur det kommer att bli.

Jag tänker att det är fint att vi tror på och är övertygade om olika saker i livet, även om vi inte alltid har en fullständig bild av delar eller helheten, alla perspektiv och långt ifrån all fakta som finns och behövs. Någonstans måste vi göra det, för hur skulle det vara om vi inte trodde på något eller tvivlade på allt. Vår tro skapar en mental bild av det vi kallar för verkligheten, både den inom och utanför oss. Det i sig skapar ett lugn, en trygghet och en plattform att stå på och utgå från i livet. Samtidigt innebär det att det finns fler verkligheter än vår egen.

Det viktiga är kanske att vi ser och förstår våra egna val och övertygelser samtidigt som vi respekterar andras. Att vi vågar vara nyfiken på vad som ligger bakom, genom att ställa öppna frågor, både till oss själva och andra. Att vi vågar provtrycka våra egna sanningar och övertygelser samtidigt som vi är öppna för det vi inte ser, vet eller kan. Att vi är medvetna om att vi kan ha fel och att det finns fler pusselbitar som vi behöver för att verkligheten ska utvecklas. Kanske utmanas eller påverkas du eller inte, hur som, du väljer. Där i ligger makten, makten att påverka det du kan och den bor redan i dig.