Mentorskap - Ett sätt att utvecklas som ledare

28.10.2019

I dag har jag haft en sista träff med en fantastisk adept som jag varit mentor till i ett års tid. Varje gång det är dags att avsluta ett samarbete, så är det med blandade känslor. I de flesta fallen känns det mest gott och bra, i och med att personen är fullt redo att fortsätta sin resa på egen hand, med en rikare verktygslåda som används och prövas i den praktiska vardagen. Samtidigt känns det alltid lite vemodigt och tomt att inte längre få möta och följa en person på nära håll och med regelbundenhet. Jag tänker, att det är precis så det ska vara. Under perioder i livet och ledarskapet, arbetar vi mer intensivt med vissa frågor eller situationer och med stöd av till exempel en mentor eller coach, för att ta oss framåt på önskat sätt, för att sedan flyga på egen hand igen. Under perioden fylls verktygslådan på och berikas med ny kunskap, som behövs på den fortsatta resan. 

Mod och trygghet är två viktiga ingredienser och framgångsfaktorer i allt ledarskap, så även i ett arbete med en mentor eller coach. Det krävs mod att våga ta hjälp eller stöd, av någon annan som från början inte känner dig. Bara den handlingen i sig visar på en stark vilja och mod att våga möta och i vissa fall blotta sig själv, på sin väg framåt. Det krävs också mått av trygghet i att vara nyfiken, titta och känna på samt upptäcka sina tankar, känslor, beteenden, vanor och rutiner samt att våga träna in nya för att lyckas än mer i sitt ledarskap. Hur arbetar du med det i ditt ledarskap?

Under mina år som chef och ledare har jag haft mentorer, coacher och handledare under olika perioder. För mig har det varit ett naturligt och viktigt inslag för att utmanas och utvecklas i ledarskapet. Utifrån min erfarenhet är det också i dessa sammanhang som jag har utvecklats mest, bland annat för att processen pågått under en längre tid. Det är också i dessa möten som jag vågat öppna mig mest och varit naken med mina känslor, tankar, beteenden, behov, tillkortakommanden och styrkor. Utvecklingsbehoven har skiftat under åren, men ofta varit kopplade till aktuella uppdrag och ledarskapet.  

Under lika många år har jag varit mentor eller coach till flertal chefer och medarbetare. Det i sig är också utvecklande. I varje möte, möter du även dig själv, inte enbart personen framför dig. Ett tips till dig som ledare, stanna upp efter varje möte du har och haft med dina medarbetare. Aktivera nyfikenheten så kommer du att upptäcka en uppsjö av lärande och förståelse, både om dig och andra. Var utforskande och undvik att vara dömande. Vi är alla olika tränad på olika situationer och beteenden och vi utgår från olika referensramar i valet av dem. Det innebär att både du och jag kan bli vältränade inom områden vi idag är otränade på, om vi beslutar oss för det. Ta chansen och fråga, hur andra tränar på sitt ledarskap och medarbetarskap. Bara frågan i sig kommer att skapa ett skönt samtal. 

Det är en fantastisk möjlighet och framförallt ära att få följa och bidra till någon annans resa och utveckling. Det slår mig varje gång hur stort det är och det är med stolthet som jag skriver dagens blogginlägg. I mina ögon är det alltid individen som gör det stora jobbet genom att förverkliga sina drömmar och mål. Det är individen som vågar ompröva, tar beslut om ny riktning, provar och tränar på nya metoder och verktyg i sin vardag och som etappvis når sina delmål och mål. Jag bidrar genom att stötta, puffa och knuffa åt olika håll, genom frågor som både utmanar och väcker nya tankar och känslor. Tillsammans skapas en trygg miljö där vingarna prövas och där tankar, känslor och beteenden är naturlig del i personens kompass och orientering. Viktiga ögonblick som har betydelse. 

Har du haft en mentor eller en coach någon gång? Vilken erfarenhet har du av det och på vilket sätt utvecklades du i ert samarbete? Har du själv varit mentor, vad lärde du dig av det? Berätta gärna!