Ledigheten lurar bakom hörnet

14.06.2021

Snart är det dags för sommar och ledighet för många av oss. Det känns både skönt och härligt. Jag och familjen har bestämt oss för att det blir en ledighet som tillbringas på hemmafronten i Luleå, Norrbotten och Lappland, även denna sommar. Tid ute i naturen och då främst ute på havet, i skärgården och i fjällen står högst på önskelistan. Självklart blir det även tid för umgänge i den form som går med nära och kära, vila och återhämtning och annat som får oss att må bra. I och med att vi har en fantastisk, ja jag är maximalt färgad som mamma, tonårstjej så är tid med oss föräldrar inte lika populärt som att vara med kompisar. Utifrån det kommer vi ta dagen lite som den kommer och använda tiden så klokt som möjligt. Väder och vind får styra aktiviteter och möjligheter. Fjällen blir främst aktuellt i augusti/september och fram till dess får havet mycket av vår tid och uppmärksamhet. Känns det lite planlöst, kanske, men vi har en plan.

Några av er känner redan till att jag och familjen årligen tar fram mål och delmål, både enskilda och gemensamma, som vi sedan följer upp regelbundet under året. Inför sommaren gör vi på ett liknande sätt och just det tänkte jag tipsa om idag. Kanske kan det vara till glädje även i din familj, eller inte. Ni kanske redan har en lösning som fungera, fortsätt med det.

I vår familj och troligen även i din, har vi lite olika intressen, behov, önskemål, dygnsrytm och annat som både skiljer oss åt och som vi har gemensamt. Det innebär att vi behöver lyssna in, vara nyfikna på samt hitta lösningar som fungerar för samtliga. Inte alltid enkelt, men ofta enklare än vi tror. Den öppna nyfikna dialogen är nyckelfaktorn här.

Hur som helst, så här gör vi:

  1. Vi samlas i familjen, innan gemensam ledighet startar eller i början av ledigheten, och inleder arbetet med vad vi ska göra samt varför. Uppgiften är att komma överens om hur vi vill och behöver använda vår tid och till vad. I nuläget är familjen rätt vältränade på processen, så den här delen går fort för vår del. Om ni aldrig gjort det är det bra att vara tydlig med uppgiftens syfte och mål.
  2. Vi kör laget runt och skriver ner allas önskemål, både det vi vill göra tillsammans och var och en. Det vi lärt oss hittills, så är det inte det storartade som är grejen, utan de små sakerna i vardagen. Exempelvis att grilla en viss matträtt som alla gillar, äta mjuklass, bada på ett speciell plats, läsa en bok som ligger och väntar, ta promenader tillsammans, se en film eller vara med vänner.  Självklar finns även en del uppgifter som behöver göras, även dessa tar vi upp. Exempelvis att måla staket eller klippa gräset. Kanske inte det som alla tycker är roligt eller går i gång på, men som behövs för att hushållet eller vardagen ska rulla på.
  3. Utifrån ovan punkt har vi en dialog om vilka förutsättningar, möjligheter och begränsningar som vi behöver förhålla oss till. Ja, vi pratar öppet och ärligt om exempelvis ekonomiska förutsättningar. Genom det skapas även en dialog om hur och vad vi vill samt kan lägga pengar på och inte. 
  4. Utifrån punkt 2 - 3 gör vi en prioritering utifrån önskemålen och väljer och väljer bort aktiviteter. Vi ställer olika aktiviteter mot varandra om och när det behövs, väger in för- och nackdelar samt konsekvenser med varje val, så att slutresultatet känns så bra som möjligt. Här brukar våra olika behov och viljor komma upp till ytan. Extra viktigt att vara lyhörda till varandra. Ibland tar vi en för laget och ibland är det viktigare att en familjemedlem får sina behov tillgodosedda för att må bra, då mår hela laget bra.
  5. När vi tagit beslut och är överens, skriver vi ner vår plan i pappersform eller digitalt. Den följer vi sedan upp regelbundet under ledigheten, så att vi säkerställer att det vi beslutat också blir av, men också för att fånga upp och reflektera över det vi exempelvis gjort eller upplevt tillsammans. Det är underbara samtal.
  6. Inträffar oförutsedda händelser som påverkar planen, görs den om och anpassas utifrån de förutsättningar som är aktuella. Här har vi alltid varit tydliga med att planen kan förändras, det är inga konstigheter, när och om det blir aktuellt. Visst ibland uppstår ledsenhet och besvikelse om något vi eller någon av oss längtat efter inte blir av, men ofta är det lättare att förhålla sig till det, när det är en naturlig del arbetet vi gjort tillsammans.
  7. När ledigheten är slut summerar och reflekterar vi kring den. Exempelvis: Hur upplever vi vår ledighet, vad har varit bra, mindre bra, vilka lärdomar finns, har vi stött på några överraskningar. Hur har vi varit med och mot varandra, vad kan vi göra mer eller mindre av, börja sluta med samt göra istället. Vilka behov och önskemål har vi nu och framåt o s v. Fantastiska möten och samtal, jag lovar. Fungerar även med mindre barn, även om de inte riktigt kan hålla fokus lika länge.
  8. Firar vi, självklart. Det blir ofta med kramar och positiv feedback. Alltså inga storartade firanden. Det handlar trots allt om att se och bekräfta varandra.

Anpassa förväntningar och krav utifrån var ni befinner er i livet och var nyfikna på varandra samt lyhörda. Glöm inte bort vad du behöver och vill, berätta om det samt varför det är viktigt för dig. 

Uppföljningen och summering passar alldeles lysande som samtalsämne vid middagsbordet. Det kan ni göra en gång i veckan eller dagligen. Välj det som passar er bäst. 

Ovan arbetssätt fungerar även på en arbetsplats. Lägg då fokus på vilka mål och delmål ni vill och behöver uppnå under semesterperioden samt hur, vem, när det ska göras. Besluta er även för hur och med vilken frekvens ni ska följa upp er plan samt vad ni ska göra när det oväntade inträffar, om det gör det. Anpassa förväntningar och krav utifrån era gemensamma förutsättningar, så att de är rimliga och realistiska. Det viktiga är att varje person vet vad de ska göra för att kunna bidra på bästa sätt, utifrån den riktning som ni valt. Glöm inte att fira alla era framsteg, små som stora. Se och bekräfta varandra. 

Gör det enkelt och lägg ambitionsnivån på en rimlig nivå. Det viktiga är att ni är samspelta, överens samt har en levande dialog under resans gång. 

Själv har jag några uppdrag kvar innan min ledighet börjar. Däremot har jag beslutat mig för att ta ledigt från bloggskrivandet redan nu. Nästa kommer under vecka 34. Kanske smyger jag in en eller flera under sommaren, för att jag vill eller känner mig inspirerad, men jag lovar ingenting. 

Stort tack för att du läser mina bloggar, det betyder mycket för mig. 

Önskar dig en fin ledighet fylld av det som får dig att må bra. Var rädd om dig och er.