Nytt år - Nya möjligheter för dig och familjen

07.01.2019

Under längre ledigheter tenderar vi att reflektera mer över livets olika delar, våra drömmar och det är inte ovanligt att vi efter en sådan period tar beslut om nya vägval i livet. Det kan vara beslut om att söka nya uppdrag, ägna mer tid till vissa aktiviteter eller att sluta eller börja med något. I det här blogginlägget vill jag dela med mig av hur jag och min familj arbetar med mål och drömmar. Som jag ser det så är familjen och andra delar i livet viktiga komponenter som påverkar vårt mående och därmed ledarskapet. Vi är en helhet och om olika delar fungerar väl så ökar sannolikheten till att ledarskapet också fungerar bra. Det ena påverkar det andra och tvärtom.

För egen del har jag satt nya mål och aktiviteter för året, både privat och för mitt företagande. När det gäller den privata delen så är det ett uppdrag som vi gör tillsammans i familjen innan nyårsafton. Resultatet skrivs numera in i en exelfil. Tidigare skrev vi in mål och aktiviteter på ett stort papper som sattes upp på väggen. Innan vi sätter tänderna i årets nya mål blickar vi tillbaka och summerar året som passerat. Genom det lär vi oss mer om varandra samtidigt som vi har härliga samtal om alla aktiviteter som vi genomfört, den utveckling som skett eller inte skett under året. Självklart har vi både mål som vi uppnått och mål som vi inte lyckats med. Vi ger varandra feedback och peppar varandra till att fortsätta arbeta för att nå önskeläget.

Varje familjemedlem har egna mål, max fem stycken. Vi har även gemensamma mål för familjen. Det kan till exempel vara att vi vill umgås mer. För att möjliggöra det bokar vi in tid för det och olika aktiviteter som vi vill göra tillsammans. Det kan exempelvis vara att boka en resa, åka slalom eller att fika på stan. Processen fram till våra mål är hur härlig som helst. Vi har dialog om olika ideér som poppar friskt och framförallt anledningar till dem. I processen finns ett givande och tagande och framförallt en öppen dialog om varandras drömmar, mål, rädslor, farhågor och behov.

Förutom mål tar vi även fram en fördelning av uppgifter hemma. Genom det bidrar alla och tar ansvar för vardagens ekorrhjul på ett jämlikt sätt. Vi respekterar och litar på att uppgifter utförs på ett bra sätt, även om det till exempel inte är på mitt sätt. Den som har ansvar för ett uppdrag väljer själv hur den uppgiften ska genomföras. Det ligger i ansvarstagandet. Självklart hjälper vi till om en part behöver hjälp.

Vi följer upp våra mål och ansvarsfördelning ett antal gånger per år och vid varje tillfälle har vi dialog om var vi befinner oss, var och en och som familj. Vi belönar varandra med mycket beröm, varje gång vi lyckas. Självklart firar vi också en del av framgångarna. Vi peppar varandra i de fall där vi inte kommit igång eller inte kommit lika långt. Samtidigt har vi dialog om utfallet och vad vi behöver göra mer eller mindre av för att lyckas. I vissa fall prioriterar vi om eller anpassar mål utifrån att förutsättningar förändrats. I andra fall lägger vi till nya mål som dykt upp under året.

Hur arbetar ni i familjen med era mål och drömmar? Om du vill göra något liknande, använd gärna verktygen i blogginlägget "I backspegeln och framrutan".

Ta vara på livets möjligheter och gör det ni behöver för att uppnå era drömmar. Makten och kraften finns hos er. Jag lovar, det fungerar!

Lycka till på er resa!