Nytt år och nya mål

02.01.2020

Det nya året 2020 har precis börjat. Har du några nya mål eller kanske ett nyårslöfte som du beslutat dig för att genomföra? Inför varje nytt år summerar jag och familjen året som gått, utifrån de mål vi satt upp. Det här är en rutin som vi haft under ett flertal år och som började med att jag ville pröva hur och om målarbete fungerar även för mindre barn (vår dotter var tre år när vi började), vilket det gör, beroende på hur aktiviteten genomförs, så klart.

Så här ser vår rutin ut!

  • Dagarna innan det nya året summeras aktuellt år utifrån de mål vi satt upp. Varje familjemedlem har egna mål och tillsammans har vi gemensamma mål för hela familjen. Vi har dialog om hur processen till målet gått, vad som fungerat bra och vad som varit utmanade, varför samt hur det har hanterats. Vi har även dialog om vilket stöd var och en har fått och gett till varandra. Självklart ger vi varandra skopor av beröm för alla steg som tagits i processen. Dialog, lärandet och utvecklingen är i fokus, mer än själva måluppfyllelsen.
  • När ovan är klart, tar vi fram nya mål, både egna och gemensamma. I vissa fall behålls tidigare mål som inte än uppnåtts. Varje person har max fem mål, helst färre. Detsamma gäller för hela familjen. Processen fram till våra mål är hur härlig som helst. Vi har dialog om olika ideér och skälen till dem. I processen finns ett givande och tagande och framförallt en öppen dialog om varandras drömmar, mål och behov samt vad som krävs för att uppnå en önskad förändring eller utveckling.
  • Förutom mål tar vi även fram en tydlig ansvarsfördelning över uppgifter i familjen och i hemmet.
  • När mål och ansvarsfördelning är klara skrivs det in i en exelfil. Dessa följs upp ett antal gånger under året, för att förstärka och stötta varandra under resan och för att stämma av att fördelningen fungerar i praktiken. I vissa fall görs justeringar när det behövs. Även här är dialogen om resan och positiv förstärkning i fokus.

En enkel rutin som fungerar mycket väl i praktiken. För vår del har det blivit ett naturligt sätt att leva tillsammans. Vi har helt enkelt en plan för hur och vad vi vill göra eller utvecklas inom. En gemensam plan för livet och hur vi på bästa sätt kan stötta varandra under resan och i vardagen. Jag är övertygad om att det är tricket, för att tillsammans lyckas och må bra, både i stort och smått.

Självklart är vi flexibla och inte alls så strikta som rutinen kan antyda, men vi följer vår plan så långt det är möjligt. Om och när något inträffar som bidrar till att planen behöver justeras, gör vi det och alltid i dialogform och gemensamt.

Hur arbetar du och ni i familjen med era mål och drömmar? Ta vara på livets möjligheter och gör det ni behöver för att må bra. Makten och kraften finns hos er. Jag lovar, det fungerar!

Stort lycka till på er resa under år 2020!