På med "tänkarhattar" - Träna er kommunikation och logiskt tänkande

14.10.2019

Psykologen och professorn Edward de Bono har skrivit om lateralt tänkande, förmågan att se på ett problem eller situation utifrån flera olika perspektiv. Den förmågan är viktigt till exempel när vi ska ta beslut, analysera olika situationer, diskutera olika förslag eller i mötet med varandra där kommunikation är högst centralt. I vardagen tenderar vi att använda ett eller några perspektiv mer än andra, för att vi helt enkelt är vältränade på det. Med anledning av det ökar risken för att vi missar viktiga och ibland avgörande perspektiv vid till exempel beslutsfattande i ledarrollen.

För att minska risken för "tunnelseende", "enkelspårighet" eller vanans- och kulturens makt, kan följande och enkla metod "tänkarhattar" användas. Det kan ni göra vid ledningsmöten, arbetsplatsträffar, individuella möten eller under dina walk and think-rundor, där du möter dig själv. Metoden bidrar till ökad medvetenhet, bättre kommunikation och logiskt tänkande, på ett enkelt och strukturerat sätt. Det i sin tur bidrar till mer välgrundade beslut.

Så här går metoden till. Vid exempelvis en diskussions- och beslutspunkt på dagordningen utgår ni från sex hattar nedan, en hatt eller perspektiv åt gången. Skriv gärna upp allt ni kommer fram till. När ni gått igenom samtliga perspektiv avslutar ni med den blåa hatten, innan ni tar ett beslut. Till skillnad från Edward de Bono har jag lagt till en sjunde viktig hatt. Den tar ni före den blåa:

  1. Den vita hatten - Den symboliserar data, fakta, logik, statistik. Här tar ni fram det ni vet, ej det ni tror i den specifika situationen eller frågeställningen. Ni söker logiska mönster och luckor samt tar fram aktuell forskning och goda evidensbaserade exempel m m.
  2. Den svarta hatten - Den symboliserar ert kritiska tänkande. Här söker ni risker, det som är dåligt eller negativt, svagheter och hinder.
  3. Den röda hatten - Den symboliserar de känslor som är kopplade till aktuell fråga. Här beskriver ni magkänslan och intuitionen. Vad känner du och andra?
  4. Den gröna hatten - Den symboliserar entreprenörskap, kreativitet och innovationer. Här tänker ni utanför boxen och hittar samt prövar nya lösningar och ideér.
  5. Den gula hatten - Den symboliserar det positiva tänkandet. Här belyser ni alla fördelar, lösningar och möjligheter som ni ser.
  6. Den blåa hatten - Den symboliserar helheten och samordningsperspektivet för hela processen. Här summerar ni ihop diskussionen och perspektiven så att ett beslut kan tas i frågan. I en ledningsgrupp är det även klokt att ställa beslutet mot vad som är bäst för helheten för organisationen eller företaget, genom det lyfter och ställer ni frågan till en annan nivå. Laget går således före jaget och genom det minskar ni stup- och sugrörseffekter.
  7. Jag skulle även vilja komplettera med ytterligare en sjunde hatt, nämligen "jämlikhetshatten". Genom att använda den innan varje beslutstagande, säkerställs att jämlikhet har beaktats vid varje beslut och diskussion. Ett enkelt och effektfullt sätt att arbeta med ett av samhällets viktigaste fråga. Det får bli den lila hatten - Den symboliserar jämlikhet, där jämställdhet ingår. Har och hur har vi tagit hänsyn till jämlikhet i aktuell fråga? Exempelvis har pojkar och flickor, hen, män och kvinnor lika mycket makt och möjligheter att påverka? Har allas röster lyfts fram under diskussionen?

Våra hjärnor gillar när saker och ting är enkla samt ger snabba positiva effekter och det levererar den här metoden. Så varför inte prova "tänkarhattar" vid nästa möte? Självklar kan ni symbolisera perspektiven med andra lämpliga objekt, än hattar. Ta fram det bildligt eller fysiskt vid möten, så att ni hjälper varandra att hålla fokus. Återkom gärna med reflektioner om hur ni tyckte att metoden fungerade. Stort lycka till!