Hur skickligt leder du dig själv?

22.10.2021

Självledarskap handlar om hur skickligt DU dagligen hanterar och styr dig och dina beteenden i olika situationer i livet och vilka resultat och konsekvenser dessa val ger. Det handlar också om att våga utmana sig själv för att fortsätta utvecklas men också för att säkerställa att du har sunda, hållbara och hälsofrämjande vanor i vardagen. Det är i stor utsträckning DU som skapar rätt förutsättningar och möjligheter för dig. Ja visst, en del styr andra över, men i många fall har du större makt än du tror, i dina händer.

Självledarskapet spänner över helheten i livet och är till stor del ett medvetet processarbete. Det utgår bland annat från vem du uppfattar att du är, vill vara, dina behov samt förändringar inom livets olika områden med målsättningen att till exempel må bra och rikta samt hushålla med din kraft och energi. Det är en inre upptäcktsresa där du kontinuerligt öppet nyfiket utforskar och besöker platser som har betydelse för dina val, beteenden, tankar, känslor, värderingar och övertygelser. Under resan skapas även förståelse för samt tillit och förtroende till dig som människa, din erfarenhet och kompetens.

Ett välfungerande självledarskap grundar sig således alltid i en god självinsikt, som förutom ovan även innefattar en tydlig bild av dina drivkrafter, mål, drömmar eller visioner i livet. Du vet också vad som ger dig glädje, lust och energi men också det som hindrar, oroar eller på olika sätt begränsar dig. Det handlar även om att förstå ditt varför, när det gäller dina värderingar, övertygelser, sanningar, det du gillar eller ogillar. Exempelvis, varför är just den här värderingen viktig för mig och hur påverkar det mina beteenden, tankar och känslor i mötet med andra eller mig själv. Vilka är mina sanningar och övertygelser, vad grundar jag dem på och hur påverkar det min kommunikation?

Ju större självinsikt du har eller skapar desto mer kan du arbeta med konstruktiva och önskade förändringar. Så hur ser ditt självledarskap ut i nuläget och vart vill du framöver? Utgå gärna från nedan frågor, nyfiket utforskande. När du upptäcker svar du inte tidigare sett eller noterat, undvik att döma eller värdera dem eller dig, lägg istället fokus på att förstå och lära dig mer om dig. Självklart kan du även göra det tillsammans med någon du är trygg med:

 • Vilka drömmar, mål eller visioner har jag i livet, både på kort och lång sikt? Vilka av dem vill jag verkligen uppnå samt varför?
 • För vem, vad eller varför gör jag olika saker, vad driver mig? 
 • Hur påverkas jag i olika situationer och av personer jag möter, vad är anledningen till det, vad triggas hos mig och vad säger det om mig? 
 • Vilka är mina viktigaste värderingar, varför är de det och hur guidar de mig i min vardag?
 • Vilka sanningar och övertygelser bär jag på?
 • Vad är jag rädd för eller vad oroar mig?
 • Vad gör mig glad, nöjd och tillfredsställd?
 • Vad är jag vältränad respektive otränad på i nuläget?
 • Vad behöver jag göra mer eller mindre av, börja eller sluta med, göra i stället för att utvecklas?
 • Vilka förutsättningar har jag och vilka behöver jag?
 • Vilka hinder finns och hur vill jag hantera dem?
 • Vad kan jag påverka och kontrollera och vad ligger utanför min kontroll?

När du arbetat igenom ovan frågor kan du med fördel skriva ner det du kommit fram till, vill utveckla och hur du ska göra det. Sedan kommer den stora utmaningen, om du vill göra förändringar, att börja göra och upprepa det gång på gång tills det nya är etablerat. Nej, det räcker inte med en gång och nej det finns inga Quick-fix. Jag är ledsen, det här arbetet kräver vilja, uthållighet, envishet, tid, ansträngning, beslutsamhet och disciplin. Är det värt det, absolut. Att vara skicklig i sitt självledarskap utifrån en god självinsikt gör dig till en bättre ledare i alla situationer i livet.  

Förstärk ditt "görande" genom att regelbundet följa upp och reflektera över ditt självledarskap. Gör du inte det idag så börja med små steg exempelvis 5-10 min/dag, varannan dag eller en gång i veckan. Då skapas ökad medvetenhet, självinsikt och rätt förutsättningar för dig och din fortsatta utveckling. Lägg fokus på dina framsteg och positiva effekter av ditt görande, små som stora och belöna dig med positiv feedback. Framsteg kan också vara utmaningar du stött på och hanterat samt olika lärdomar du får under vägen. 

Så hur skickligt leder du dig själv och hur skapar du rätt förutsättningar för det?