10 tips - Så skapar du framgångsrika team

27.01.2020

I många sammanhang i arbets- privat- och idrottslivet behövs välfungerande team av en rad olika anledningar. Varför tror du att det är viktigt? Vilka effekter har du sett av välfungerande team eller team som inte fungerat? Jag tänker att ett team kan vara hela eller delar av familjen, exempelvis hela familjen, föräldrar eller som par. De kan också vara olika grupper inom arbetslivet eller idrottslag som har gemensamma mål och delmål. Teamet delar en gemensam vilja och strävan mot en vald riktning, även om uppdragen, uppgifterna och rollerna innefattar olika delar i det arbetet.

Forskning visar att framgångsrika team siktar högt och högre än andra, de vågar prova nya saker i och med att det är ok att misslyckas, de litar på varandra, utvecklas, är innovativa och lär tillsammans. De är genuint öppna, nyfikna och trygga med varandra.

Vad krävs för att skapa framgångsrika team, där psykologisk trygghet är en viktig ingrediens?

Nedan kommer några verktyg som tillsammans bidrar till framgångsrika team:

  • Tydliggör och diskutera vem som ingår i teamet, vilka roller och uppdrag samt uppgifter ni har, hur ni ska samarbeta, vilka mål och delmål som finns samt hur vägen framåt ser ut. Varje medlem behöver veta vad de ska göra för att på bästa sätt bidra i det gemensamma arbetet samt vilka krav och förväntningar som ställs på varandra. Handlingsutrymmet och således gränserna behöver vara glasklara. Det gäller även vad som sker när någon avviker från det som gäller.
  • Skapa tillsammans ett klimat och kultur där öppenhet, nyfikenhet och tillit råder. Det klimatet skapar en stark psykologisk trygghet. En trygghet som bidrar till att det är ok att misslyckas, komma med halvfärdiga förslag och idéer, att nyfiket granska och ställa frågor om varandras förslag eller tänka högt även om det inte alltid är genomtänkt. Syftet är att skapa ett gemensamt lärande under hela processen och genom varandras olika erfarenheter och kompetenser.
  • Ge och fördela sändningstiden mellan medlemmarna så att allas förslag och röster blir framförda och lyssnade till. Kör laget runt och turordningsmetoden. Vid behov "klocka" tiden så att den fördelas likvärdigt.
  • Se och bekräfta varje medlem med feedback och förstärk all form av lärande och samarbete mellan varandra.
  • Våga berätta om dina "tränade och otränade" beteenden. Genom det visar du andra dina begränsningar som i sin tur tydligt signalerar att det är ok att inte kunna allt. Att ta hjälp och nyfiket fråga om olika områden för att lära sig mer, blir således en naturlig strategi i ert team.
  • Våga bjuda på dina misstag och det du lärt dig av dem. Precis som ovan signalerar du att det är ok att våga prova något nytt, misslyckas och lära sig av det. Förstärk dessa beteenden, genom det ökar motivationen att våga prova samtidigt som rädslan för att göra fel eller misslyckas minskar. I takt med det växer ert lärande, innovationskraft och utveckling. Synen på misslyckade ersätts med nyfiket lärande.
  • Använd tydlig och specifik kommunikation för att undvika missförstånd och spekulationer. Lämna således abstrakta och diplomatiska begrepp och ersätt dem med vardagsnära beskrivningar. Begär "kvitton" av mottagaren så att du säkerställer att de förstått och mottagit budskapet på det sätt du menat. Använd summeringar med jämna mellanrum för att tydliggöra vad ni hittills har kommunicerat och beslutat. Summeringar kan göras av dig eller delegeras till medlemmar i gruppen. Detsamma gäller dig, säkerställ att du förstått sända budskap från teamet.
  • Följ upp och utvärdera teamets arbete och samarbete kontinuerligt och förändra det som behövs, när det behövs.
  • Fira era framgångar, små som stora! Varför inte fira alla era misslyckanden och lärandet av dem.
  • Se och använd varandra som tillgångar i teamet. Var och en behövs och tillsammans blir ni betydligt rikare.

Hur arbetar du med dina team och hur framgångsrika är ni? Hur framgångsrika vill du att ni ska vara? Hur bidrar du och vad vill du bidra med? All förändring börjar med dig. Det gäller även de andra i teamet och tillsammans kan ni utvecklas än mer och dessutom har roligt och må toppen under vägen. Det är jag övertygad om. Vad tror du?