Stoppa skitsnack!!

01.03.2020

Den senaste tiden har jag uppmärksammat en hel del inlägg om mobbning på arbetsplatser och de allvarliga konsekvenser som det leder till. Det är så bra att det lyfts upp i ljuset. I och med att jag tidigare skrivit om det i bloggen vill jag nu lägga extra fokus på skitsnack, som ibland är början till mobbning eller är en del av det. Så ägnar du dig åt skitsnack eller har du några i din närhet som gör det? Har du varit utsatt för skitsnack, hur var det och vad gjorde du?

Ja, när snackar vi egentligen skit? Jag skulle vilja påstå att skitsnack handlar om att medvetet prata negativt eller rent illa om andra med syftet att skada. Skitsnack sker oftast när personer som det snackas om inte är med i rummet. Åsikter skjuts ut som giftpilar till andra och därmed fel mottagare. I värsta fall byggs skitsnacket på med ytterligare lager, när andra i rummet instämmer och bidrar till det. En rad olika "sanningar" och "hemligheter" skapas och bärs in i möten med personer som ovetandes är i fokus och utan att få chansen att delge sin syn. Hur färgas dessa möten och hur bra blir de egentligen? Det här beteendet är sannerligen inte lösningsfokuserat eller förenat med något större ansvarstagande. Det präglas mer av feghet, rävspel och ovilja att lösa en situation. Ofta kryddade med starka övertygelser om hur något eller någon är, utan att ha alla pusselbitar. Dessutom växer och förstärks övertygelserna i samma takt som positionering sker med andra.

När skitsnack delas med och mellan varandra, ställs personer i rummet eller grupper för ett ofrivilligt ställningstagande, medvetet eller omedvetet. Vem ska jag hålla med, måste jag hålla med, vad blir konsekvenserna om jag inte håller med eller säger ifrån? Skitsnacket blir som en illaluktande sörja som alla påverkas av och känner doften av i sin vardag. Människor börjar agera på andra sätt, bland annat för att parera positioneringar eller undvika negativ konsekvenser. Med tiden, skapas en "gå på äggskalskänsla" av den osäkerhet som råder eller den beredskaps som behövs för vad som än kan komma. Det är sällan en skön känsla i dessa sammanhang, snarare är de stora energitjuvar som stjäl fokus från annat som är viktigt.

Utifrån min erfarenhet handlar skitsnack mycket om skydda sig själv och egna tillkortakommanden. När andra förminskas, riktas fokus från egna fel och brister samtidigt som den egna statusen höjs, i alla fall tror vi det. "Se så mycket bättre jag är än hen". Det skitsnackare sällan tänker på, är att de egentligen avslöjar sig själva. Ja, det gör de genom sitt agerande. Tänker efter en stund. Min erfarenhet är att skitsnackare som kommer till dig, även snackar skit om dig när du inte är i rummet. Det kan du vara helt säker på, trots att samtalet känns förtroligt där och då i stunden. En god och sund relation byggs sällan av skitsnack om andra.

Jag har vid ett antal tillfällen och perioder varit utsatt för skitsnack under mina år som chef. En tuff situation att ta in, acceptera och hantera. Efter kritisk självrannsakan och med lösningsfokus, tog jag upp det, direkt med de som agerat illa mot mig, vid flertal tillfällen. I många fall utan någon större förändring eller förbättring som höll över tid. Så situationen är inte enkel. I två situationer valde jag till sist att gå vidare genom att söka nya uppdrag. Situationen var löst för min del men beteendena hos personerna fortsatte, men med andra i fokus. Det är nog också det som är kärnan i frågan, att medvetandegöra och arbeta med beteendeförändringar, för att skapa bättre och sundare beteenden. Dessvärre är inte alltid personer med dessa beteenden mottagliga för att de äger problemet, konsekvenserna och lösningen. I deras värld äger oftast andra det, som en del av deras skydd, försvar och förklaringsmodeller. När de positionerat sig, får de ofta stöd av dem som dragits in eller bidrar i skitsnacket. Det är inte ovanligt att de även försvarar och rättfärdigar sina beteenden. Ett stort dilemma i situationen. Ett annat dilemma är att ansvariga inte alltid tar tag i frågan, utan kör "låt gå" ledarskap, en strategi som förstärker beteendet. I vissa fall är det chefen som agerar på detta sätt, alla vet men ingen vågar berätta. Problemet blir till sist en del av kulturen som upprätthålls av rädsla för repressalier. Chefen blir kvar, andra lämnar och nya spelare rekryteras och så fortsätter det, gång på gång.

Så handen på hjärtat, är du en skitsnackare på jobbet, i skolan eller privat? Om ja, ta ansvar för dina beteenden och dess konsekvenser. Det skadar, på samma sätt som om du skulle slå någon fysiskt upprepade gånger, kanske till och med mer. Du är lösning genom att sluta med och stoppa skitsnack när det sker. Skitsnack är aldrig motiverat eller ok! Håller du med?