Slösa med beröm och positiv feedback

04.10.2020

När fick du beröm sist och hur kändes det i kroppen och knoppen när du fick den? Låt mig gissa, du blev glad och en varm bubblig känsla spred sig i hela kroppen. En känsla som stannade kvar en längre stund. Kanske berättade du även till någon i din närhet, om vilken feedback du fått och då kom den varma känslan fram igen och kanske förstärkte personen att den feedbacken stämmer. När du tänker på den situationen nu, när du läser det här, väcks säkerligen känslan igen. Visst är det härligt och tänk vad beröm är kraftfullt, inte bara när den ges, utan långt efteråt.

När fick du kritik sist och hur kändes det? Ja, inte lika härlig känsla som ovan, eller hur. Dessutom en känsla som stannar kvar betydligt längre och som väcker en hel del tankar och rädslor, som vi tenderar att återkomma till om och om igen. Självklart behöver vi ge konstruktiv feedback ibland och då är det viktigt att göra det på ett bra sätt för att undvika en rad negativa effekter hos personen, i relationen och i det sammanhang vi befinner oss i. Det är tur att vi sällan behöver ge andra eller oss själva den här typen av återkoppling, med tanke på den skada den riskerar att ge. Ta gärna del av tidigare blogginlägg om hur du ger feedback på ett bra sätt.

Det är inte ovanligt att mätningar bland medarbetare visar att de vill ha mer återkoppling, oavsett om de redan får det eller ej i sin vardag. Andra studier visar att chefer och ledare tror att de ger feedback i större utsträckning än de faktiskt gör. Min erfarenhet är att vi aldrig kan ge för mycket positiv feedback. Det finns inga risker med det, snarare tvärtom, finns det stora risker med att ge för lite eller att enbart negativ feedback. Ja, självklart kan feedbacken variera i sin kvalitet, men all positiv feedback är bättre än ingen. När vi är otränade, är det bra att börja någonstans som till exempel, vilken fin tröja du har. När vi blir mer tränade kan vi fokuserade på konkreta beteenden, exempelvis: Vad modig du var som vågade berätta om det där......Alla vill och gör bra saker och är bra som människor flera gånger per dag, så även du. Det kommer du att upptäcka när du börjar se det.

Tänk om du och jag, vi tillsammans, ökade givandet av positiv feedback med bara en per dag/person, vad skulle hända då? Vad skulle hända om vi dessutom ökade det till fem stycken per dag/person.......Ja du förstår vart jag vill komma. Jag är helt övertygad om att klimatet på arbetsplatser, hemma och i olika sammanhang på fritiden skulle öka avsevärt och till det positiva. Vad tror du? Förutom det skulle en rad olika följdeffekter uppstå som, ökad arbetsglädje, trivsel, motivation, öppenhet, trygghet och goda relationer. Det i sin tur skulle minska kostnader för bland annat sjukfrånvaro och personalomsättning, ja du ser hur det hänger ihop.

Att ge positiv feedback och beröm är ett beteende som tar enbart några sekunder av din tid och som ger så stora effekter. Dessutom skapar givandet en positiv effekt hos dig. En vinna - vinna situation på många plan. Att bli sedd och bekräftad är så viktigt för välmåendet, så, hur ofta och till vem ger du beröm och positiv feedback. Hur ofta ger du det till dig själv? Börja idag!