Spana in andra

07.11.2020

I en tidigare blogg uppmuntrades du till att "spana in dig själv" i olika situationer på ett nyfiket utforskande sätt, för att upptäcka och lära dig mer om dig. Nu uppmuntrar jag dig till att "spana in andra" och hur de beter sig i olika situationer. Notera att beteenden är i fokus. Varför? Ja, när du spanar in andra kommer du att se beteenden och reaktioner tydligare, något som vi annars missar när fokus är riktad på till exempel en sakfråga i dagordningen eller i en diskussion. Dessutom kan vi notera beteenden, till skillnad från det som pågår på insidan av en annan människa. Dina observationer kommer att ge dig nya upptäckter och lärdomar, både om andra och framförallt dig själv.

Innan du sjösätter ditt spaningsuppdrag är det klokt att förbereda sig. Bestäm dig för i vilka situationer du ska göra det och med vilka personer. Du kan behöva flera tillfällen i och med att du säkerligen har ett flertal anställda och kollegor. Varför inte spana in din chef och er ledningsgrupp. Ett annat tips, varför inte boka in kontinuerliga spaningsuppdrag under året för att samla in fakta och konkreta exempel till utvecklings- och lönesamtalen. Planera in uppdraget i din kalender och ta hjälp av någon för uppgifter du kan delegera, som du vanligtvis gör i dessa situationer, så att du kan ägna ett större fokus på att spana in. Kom ihåg att spaningsuppdrag sker i det tysta, utan att andra känner till det du gör. Självklart kan du spana in människor i andra sammanhang än på arbetet till exempel i hemmet, på träningen eller under en middag. Alla situationer är en källa till fler lärdomar, ta vara på dem. Ja, lite svårare under en pandemi, men fullt möjligt även digitalt.

Ok, nu är du redo. Nedan kommer några frågor du kan ha som stöd.

 • Vilka beteenden noterar du och i vilka situationer?
 • Vilka reaktioner noterar du och i vilka situationer?
 • Hur förberedd är personen?
 • Hur tar personer plats och bidrar i mötet?
 • Vad bidrar personen med, exempelvis för att nå era mål?
 • Hur interagerar och samarbetar personen med andra, finns det relationer som är mer nära än andra? Hur och vad tyder på det?
 • Hur lyssnar personen på andra?
 • Hur utmanar personen andra och sakfrågor, i syftet att lyfta fram alla viktiga perspektiv innan beslut?
 • Hur och på vilket sätt kommunicerar personen, verbalt och med kroppen. Finns det något som inte uttrycks med ord, vad i så fall?
 • Hur fokuserad är personen och när skiftar fokus samt till vad?

Efter din observation, avsätt tid och gå igenom nedan frågor, öppet och ärligt:

 • Vilka beteenden har du noterat? Vilka var kända sedan tidigare och vilka är nya?
 • Vilka tolkningar och värderingar gör du av det du noterat och varför? Notera att dessa inte är sanningar, utan vad du tror utifrån det du sett. Ofta säger det mer om dig än andra.
 • Vad behöver du ta reda på för att få mer förståelse för och kunskap om skälet eller drivkraften bakom dessa beteenden?
 • Vilka bilder hade du av personen innan din observation och på vilket sätt utmanades de eller förstärktes?
 • Vad har du missat eller valt bort att se, som är motstridigt till den föreställning du har av personen, oavsett den är positiv eller negativ?
 • Vilken bild har du nu och hur kommer den att påverka dig framöver, till exempel i mötet med personen och vad du kommer att fortsätta notera?
 • Hur påverkar andras beteenden dig och vilka reaktioner väcker dina noteringar?
 • Vad har du lärt dig om andra och dig själv?

Önskar dig stort lycka till på spaningsuppdraget som kommer att ge dig mer kunskap och insikter än du hade innan, jag lovar.