Sparka ut Jante och fira framgångar

29.10.2018

Hur bra är vi på att lyfta upp och fira goda exempel och framgångar i arbetslivet, ja och privatlivet för den delen? I vissa fall har vi börjat pratar om det, i andra fall har vi inte tänkt tanken eller så arbetar vi en i en miljö där det inte riktigt är ok eller får ta plats. Det vill jag förändra, visst hjälper du till?

Syftet med att fira framgångar är för det första att synliggöra dem som en viktig del av arbetet och livet, belysa önskade framsteg och utveckling som på sikt leder till måluppfyllelse, skapa och dela glädje. Dela med sig av kunskap och lärande. Förstärka yrkesstolthet, gemenskap och teamets prestationer samt visa att arbetet ger resultat. Det vi lägger fokus på tenderar att växer och utvecklas. Det motsatta gäller dessvärre för saker i skuggan.

Inom vissa organisationer har man beslutat att lyfta fram goda exempel genom att årligen dela ut olika utmärkelser som kvalitetspriset, årets medarbetare eller chef, den bästa idén eller jämställdhetspris. Sammantaget pratar vi om ett fåtal tillfällen per år där några insatser firas. Det i sig är bra men i min värld är det alldeles för lite och sällan i förhållande till alla goda exempel som levereras varje dag, vecka och månad som behöver lyftas fram i rampljuset och hyllas och förstärkas.

Många arbetsgivare har en tradition att avtacka/fira av personer som ska sluta genom fika, middag och kanske en present. Det är bra att människor avtackas så att de känner att deras tid och insatser är uppskattade. Däremot kan jag fundera på varför arbetsgivare inte firar lika mycket eller mer när någon nyanställs, för att visa hur viktig personen är för företaget, teamet och för att de ska känna sig extra välkomna.

Jag föreslår att ni diskuterar vad, varför, när och hur ni ska lyfta och fira framgångar hos er. Vad är framgångar eller goda exempel i era ögon? Genom era diskussioner kommer er medvetenhet öka kring vilka framgångar ni ser och inte ser i er vardag. Bara det i sig är en vinst. Varför inte avsätta en budget för att kontinuerligt fira framgångar och glädjearbeten. Genom det ökar sannolikheten för att framgångar lyfts fram kontinuerligt och blir viktiga i er verksamhet. Att enbart lyfta fram och hylla framgångar kostar ingenting, det är helt gratis och ger så mycket tillbaka, så gör det inte svårare än det behöver vara.

Jag är övertygad om att kulturen och traditioner har en stor betydelse för att lyckas. Att fira framgångar som en naturlig del av arbetet höjer hela verksamheten på många sätt. Finns Jante hos er, sparka Jante riktigt hårt i baken och ut från era verksamheter rakt ner i papperskorgen, utan returrätt. Behöver du sparka dig själv i baken, gör det! Prata med varandra om er kultur och traditioner, förändra om ni vill att det ska vara på ett annat sätt. Skapa en framgångskultur där framgångar hyllas och firas, där det är ok att vara duktig och bättre än andra, där individuella och teaminsatser får sticka ut. Det gynnar hela laget och hela verksamheten. Ta plats och skryt på er själva och varandra. Sträck på er och var riktigt stolta över det ni lyckats med och bjud på era framgångar. Om ingen annan gör det, behöver någon börja. 

För att vara ett gott exempel och leva som jag lär, tänker jag i dag fira dagens blogginlägg med en god kopp kaffe, spetsad med kaffeost. Mums så gott. Under tiden jag njuter av det ska jag ge mig själv beröm över min insats. Kritikern, som aldrig riktigt blir nöjd, parkerar jag i garderoben så länge. Kanske att jag ger den en spark i baken, när kaffet är slut.