Spionera på dig själv!

06.09.2020

Bär du på tankar om att genomföra förändringar i ditt liv, privat eller i arbetet? Det kan vara att börja göra mer eller mindre av något, sluta med något eller börja med något annat. Exempelvis att börja träna regelbundet, umgås med familjen mer, äta mer hälsosam kost eller att sluta med alkohol. I arbetet kan det vara att se och uppmärksamma andra mer, sluta med att arbeta övertid, att planera och strukturera arbetet på ett bättre sätt, söka annat arbete eller ta tag i aktuell konflikt.

Oavsett vad vilken förändring som är aktuell är det klokt att börja med att spana in dig själv för att få en klar bild av dina tankar, känslor och beteenden i aktuellt läge och i situationer där du önskar en förändring. Samtidigt får du en uppfattning om hur du i nuläget påverkar dig själv och andra samt vilken effekt och resultat det ger, i förhållande till ditt önskade läge.

Var nyfiket utforskande när du ska spana in dig! Nedan kommer ett antal frågor som du kan använda:

  • I vilket grad utför du det beteendet som du vill förändra och i vilka situationer?
  • Vilka tankar och känslor är aktuella?
  • Vilka kringbeteenden är kopplade till det du vill förändra?
  • Vilka resultat och effekter ger nuläget för dig och andra?
  • Vilka argument och förklaringar använder du för att skjuta förändringsarbetet framåt eller för att fortsätta som du gör nu?
  • Vad är du rädd för?
  • Innan och efter olika situationer där nuvarande beteende används, hur förbereder och följer du upp dig själv. Vilka tankar och känslor har du innan och efter genomfört beteende?

Välj en dag där du ska spana in dig och dina beteenden. Skriv gärna ner dina reflektioner och upptäckter. Vill du, kan du med fördel fråga andra i din närhet om feedback, så att du får en så tydlig bild som möjligt. När du är klar med ditt spaningsuppdrag påbörjas planering av det du vill förändra och därefter, börja GÖRA det nya, en dag i taget. 

Kom ihåg att vara nyfiket utforskande, som en upptäcktsresande på väg till kända och okända platser. Vad kommer du att upptäcka, på vägen till ditt önskade läge?