STOPPA våld i nära relation!

09.12.2019

I veckan har ett antal bilder på en våldsutsatt kvinnas kropp cirkulerat i sociala medier. Bilder som tydligt visar spår av upprepat fysiskt våld som skett både i närtid och dåtid. Varningar utfärdas för obehagliga bilder och att vi ska titta bort om vi inte orkar se. Det vi får se är mer än en misshandlad kropp. Vi får se en kvinna som utsatts för brott under en längre tid. Vi får se en kvinna som mött en mans vrede och maktutövande upprepade gånger. Vi får se en kvinna som gör motstånd genom att våga dela med sig av sin berättelse, trots att det är förenat med risker och att hon knappt orkar prata om det. Vi får se en del av hennes vardag och dess konsekvenser. Vi har genom bilderna, bjudits in ett kort ögonblick i hennes vardagsrum och innersta rum. Det vi inte ser är det psykiska, sexuella, ekonomiska och sociala våldet som hon säkerligen också fått utstå. Jag kan bara ana den rädsla hon känt och fortfarande upplever, varje gång hon blivit utsatt för mannens våld.

Det är så viktigt att vi kvinnor vågar dela med oss av det våld som vi möter eller mött. Det finns ingen som förtjänar det, ingen och det är aldrig ok. Ju fler som vågar berätta, ju mer rivs muren av rädsla, skuld och skamkänslor samt tystnad. I takt med det blottas fler våldsutövare som gömmer sig i skuggorna, innanför hemmets väggar. Sakta men säkert ökar också kunskapen om våld i nära relation och att frågan inte är och har aldrig varit, enbart en kvinnofråga. Det är ett samhällsproblem som vi äger tillsammans, män, kvinnor, vuxna, föräldrar, chefer, medarbetare, ledare och tränare. Fler män har tagit ställning och engagerat sig i frågan, även om jag skulle önska att betydligt fler gjorde det. Ni män, er röst och ställningstagande behövs. Män lyssnar till andra män och just den kraften behöver vi förstå och använda. Du kan visa vägen för andra män och pojkar.

För att stoppa våld i nära relation, behöver vi alla göra det vi kan, vad kan du göra? Nedan följer saker som du kan göra: 

  • Besluta dig för att frågan är viktig och att du vill och kan göra något för att stoppa våld i nära relation. För det kan du!
  • Om du saknar kunskap i frågan eller behöver lära dig mer, bjud in kunniga till ett ledningsmöte eller arbetsplatsträff. Varför inte ägna en hel dag till ämnet, där ni tillsammans tar fram vad ni kan och ska göra inom ert företag. Experter finns ofta i Kommunens verksamheter, Regionen eller hos Polisen. I Luleå finns superproffs på Freda mottagningen. Du hittar även proffs inom landets alla kvinnojourer och tjejjourer.  Det finns även ett antal män som tagit ställning och engagerat sig i frågan, ett exempel är "Män för kärlek - Mot våld i nära relation " i Luleå.
  • Är du rektor eller lärare, bjud in proffs till skolan och ha dialog om våld med barnen och vad de kan göra. Troligen har du någon/några elever i varje klass som lever med våld i sitt hem.
  • Om du är tränare inom idrott eller ledare i någon förening, bjud in kunniga till er träning och föreningen. Diskutera tillsammans vad ni kan göra, ta fram en plan och börja genomföra.
  • Ta upp ämnet under middagen med vänner, familj och bekanta. Ta upp det även med era barn. Diskutera hur ni på olika sätt kan påverka och gör det.
  • Känner du någon som utsätts för våld, hänvisa till proffsen. Var medmänniska, ställ frågor, berätta att du finns där, om och när personen behöver ditt stöd. Var där när personen behöver din hjälp.
  • Känner du eller känner till någon som utövar våld, ta upp det med personen, hänvisa denne till att söka hjälp och kontakta polisen. Våld är ett brott.
  • Är du utsatt för våld? Proffsen finns till för dig och dina barn, låt dem veta att du finns. Du är inte ensam. Det som sker är inte ditt fel, även om mannen säger det. Det som sker är inte ok och kommer aldrig att vara det. Du är värdefull och du behövs!

Vi, du och jag, kan alla göra något, vad ska du göra?