Ta en Walk and think och möt dig och ditt ledarskap kontinuerligt

31.10.2019

I över 15 år har jag använt metoden walk and talk, både för enskilda samtal, delar av möten med grupper eller för diskussionspunkter på en agenda. Även telefonsamtal kör jag under promenader. Metoden sprider sig mer och mer och det är jag riktigt glad för. Skälet till min glädje, är att metoden är enkel, sker utomhus och helst i naturen samt fungerar alldeles lysande. Jag skulle bli ändå gladare om metoden och walk and think-rundor som jag beskriver nedan, blev ett naturligt, viktigt och kontinuerligt arbetssätt i alla verksamheter, både för ledare och medarbetare. De är hjärnsmarta arbetssätt och det vet vi mer nu än tidigare. Vi mår helt enkelt gott av det, både i knoppen och kroppen. Det i sin tur bidrar till bättre prestationer som i sin tur leder till......ja, du förstår poängen. 

Förutom walk and talk använder jag dagliga walk and think-rundor utomhus, helst så nära naturen som möjligt. I Luleå är det enkelt. Det hade lika gärna kunnat heta walk and talk, om det inte vore för två skillnader. Snacket och lyssnandet sker med dig själv och dialogen sker tyst i huvudet. Den här metoden och rutinen har blivit lika naturlig för mig som att borsta tänderna. Det är helt enkelt mitt sätt att skapa och prioritera tid och utrymme för mina tankar, känslor och reflektioner. Det är också tid för mitt ledarskap. När rundan någon gång uteblir, blir det tydligt hur viktiga de är för mig och mitt mående. När jag har mer intensiva arbetsveckor, tummar jag aldrig på rutinen. Den är allt för viktig för min återhämtning och kreativitet.

Under mina rundor reflekterar jag bland annat över nedan:

 • Var befinner jag mig utifrån mitt önskeläge eller mål. Har jag gjort någon förflyttning framåt och i så fall, på vilket sätt och hur mycket?
 • Vad behöver jag göra mer eller mindre av, börja eller sluta med, göra istället eller fortsätta med för att fortsätta min resa åt den riktning jag valt.
 • Vad jag är stolt och nöjd över, vad gjorde jag?
 • Vad har jag lyckats mindre bra med och vilket lärande kan jag hämta från den situationen?
 • Vilka utmaningar står jag inför och hur ska jag hantera dem?
 • Vilka känslor och tankar har aktualiserats i olika möten med andra eller mig själv? Vad betyder det?
 • Vilka föreställningar, tolkningar, uppfattningar har jag? Vad uppmärksammar respektive missar eller ignorerar jag? Vad beror det på?
 • Vilken feedback har jag fått eller gett andra eller mig själv?
 • Vem eller vad har inspirerat eller lärt mig något nytt? Hur kan jag använda det?
 • Har jag eller hur ska jag fira mina framgångar?
 • Vad och hur ska jag omsätta mitt lärande och reflektion i praktiken?

För mig är mina rundor, min inre resa och strävan mot att utvecklas till att vara det bästa jag kan vara i mötet med min familj, vänner, i olika uppdrag samt i mötet med mig. Resan sker med ett nyfiket och öppet sinne, utan att vara dömande. Kritikern poppar självklart upp och får plats men inte lika mycket som utforskaren och lärandet. Det är klart att jag misslyckats på olika sätt och i olika situationer. Det är inte alltid så roligt, snarare ledsamt och tufft att inse att, det var jag som bidrog till det. För mig är ändå misslyckanden en viktig källa till ny kunskap och kanske är det så, att det är enbart när vi misslyckas som vi lär oss något nytt, om vi törs se och möta oss själva i det. Vad tror du?

Hur skapar du reflektionstid eller regelbundna möten med dig och ditt ledarskap? Utifrån ett ledarskaps- och hjärnperspektiv, är den här metoden enkel, viktig och nödvändig för utveckling. Jag föreslår att du planerar in regelbunden tid för walk and think i din kalender, omsätt i praktiken, notera gärna din reflektion i en reflektionsbok och upptäck effekterna. Håll i och håll ut och ha tålamod med ditt tränande. Ge dig själv rätt förutsättningar att lyckas och var genom det en god förebild. Berätta om ditt tränande och be att få feedback. Ge även andra samma möjlighet. Gör varandra ändå bättre. Börja redan i morgon!