Ta hand om dig och ditt ledarskap!

10.05.2020

Att vara chef och ledare innebär att du lever med och behöver hantera höga krav och förväntningar i ditt uppdrag, både från andra och troligen från dig själv också. I nuvarande situation blir det extra tydligt. Allt du gör och inte gör, studeras, analyseras, skapar åsikter och känslor samt får olika konsekvenser. Du är ständigt under lupp, på gott och ont. Utifrån lagstiftningens perspektiv ställs det också högre krav på en chef, än om du är anställd som medarbetare. Precis så ska det också vara, i och med att rollen medför ett större ansvar och mandat, därmed också makt. Tufft, ja förvisso, men att styra och leda andra människor ställer stora krav på hur du gör det och att du gör det på ett ödmjukt och humant sätt. För det krävs både kunskap och erfarenhet samt en stor skopa självinsikt.

I och med att uppdraget som ledare medför ett stort ansvar behöver du vara extra noga med att ta hand om dig. Du och dina beteenden är verktygslådan i ditt ledarskap, så ditt mående har stor betydelse för hur du väljer att leda, nu och framöver. Om du mår bra fysiskt och psykiskt, hanterar du exempelvis stress på ett bättre sätt, du orkar koncentrera och fokusera dig, du blir lugnare samt har en bättre uthållighet. Självklart finns det andra förutsättningar i ditt uppdrag som har betydelse, men fokus ligger nu på det som du kan påverka.

Så handen på hjärtat hur arbetar du med ditt mående och ledarskap?

Nedan kommer fem tips på hur du kan arbeta hållbart för att må bra över tid och därmed skapa goda förutsättningar för ditt ledarskap:

  • Se till att du etablerat dagliga goda rutiner och vanor som främjar ditt mående. Rutiner innebär att du upprepar intränade beteenden som kostar hjärnan liten energi, vilket den gillar. Om dessa beteenden dessutom är hälsofrämjande, ja då har du kommit långt. Det kan vara rutiner för din sömn, kost, fysisk aktivitet och sociala interaktion. Du vet redan vad som behövs för att må bra exempelvis vad du ska äta och inte, hur ofta du ska träna eller röra på dig, frågan är om du gör det.
  • Se till att du avsatt tid för egen reflektion, gärna dagligen. Det ger dig tid för att bland annat tänka och känna, summera, utvärdera och planera ditt arbete och fritid. Du ger dig tid för att lyssna inåt och stanna upp för att utvärdera och omvärdera. Det kan du göra under en walk and think runda ute i naturen eller på annan plats som du tycker är lämplig.
  • Se till att du tar dina pauser och raster, tumma inte på det. Det är din tid för återhämtning. Om det dessutom sker tillsammans med andra är det riktigt bra. Skratt, glädje och samtal är bra för ditt mående.
  • Planera och prioritera i ditt ledarskap så att du använder din tid klokt och till rätt uppgifter. Säkerställ till exempel att du avsatt tid mellan olika uppgifter och möten, så att du kan ställa om fokus och vara närvarande där du är. Det kan också vara tid för att förbereda så att du kan leda ett möte effektfullt, samt tid för efterarbete. Det gäller även din tid utanför arbetet.
  • Var noggrann med att hålla din arbetstid. Varje gång du arbetar mer än det, väljer du bort något annat i livet. Frågan är, vad väljer du bort och är det mindre viktigt än ditt arbete och vilka konsekvenser får ditt val? Fundera på det! Du är en förebild både på arbetet och hemma, vilken förebild vill du vara och vilka signaler vill du sända ut? Jag tänker att en ledare med god balans mellan arbete och fritid, som är mån om återhämtningstid är en grym förebild.

Om du redan har hälsofrämjande rutiner och vanor inom alla viktiga områden, stort grattis och bra jobbat. Du har sannerligen sett till att du har goda förutsättningar i ditt ledarskap och för ditt mående. Om du inte har det, är det dags att ändra på det. Det gör du bäst genom att ta ett beslut om att en förändring behövs samt vilken. Ta fram en konkret plan för hur förändringen ska ske och börja träna på det nya tills det ersatt tidigare rutin. Börja med en rutin i taget. Följ upp din träning och förstärk den genom att fira alla små och stora framsteg. Ge inte upp! Att etablera nya rutiner och vanor tar tid och kräver en kraftansträngning. Det är dessvärre ingen qvick fix, men belöningen, ett bättre mående och ledarskap, är värt den ansträngningen. Det är helt enkelt en klok investering, så vilka investeringar vill och behöver du göra?