Ta kontroll och växla tillsammans

10.09.2020

I början av året blev hela världen tagen på sängen när Corona pandemin drog över planeten. Ganska snabbt vidtogs en rad olika begränsningsåtgärder med målsättningen att minska smittspridning så att sjukvården skulle klara av att hjälpa svårt sjuka och genom det rädda så många som möjligt. Det gemensamma, något förenklat, för alla åtgärder är undvika fysisk kontakt med varandra och att tvätta händerna.

Som ett led av begränsningsåtgärderna har många arbetsplatser flyttat in i våra hem. Fysiska sammankomster och resor har växlat om till digitala forum och skärmar. När vi träffas håller vi distans och hälsar till exempel på varandra genom fötter, armbågar eller andra kreativa sätt. Överallt finns handsprit tillgängligt och används flitigt. En ny vardag har successivt etablerats och motvilligt eller villigt har vi anpassat oss. Vi har även börjat se både för- och nackdelar med den.

Ingen av oss vet hur länge det här läget kommer att fortsätta eller om det är något som vi får lära oss att leva med. Oavsett vilket är det viktigt att föra en dialog om hur vi påverkas och hur vi kan göra för att må bra, både nu och framåt. Även om situationen och förutsättningar delvis förändrats har våra mänskliga behov inte gjort det. Utifrån det är det klokt att utgå från det forskningen återkommande kommit fram till, gällande vad som får oss att må bra på en arbetsplats och i livet. Nedan faktorer är viktiga: 

  • En närvarande genuin och engagerad ledare som ser och bekräftar, stöttar, utmanar och coachar kontinuerligt, utifrån individers olika behov. Ledaren uppmuntrar till och välkomnar kreativitet och nytänkande samt ser olikheter som styrkor i ett team. Ledaren är en god förebild.
  • Tydliga mål och delmål som engagerar och "ägs" gemensamt
  • Tydlig och öppen kommunikation och dialog
  • Delaktighet, känsla av kontroll och handlingsutrymme - Vi involveras och ges möjlighet att påverka, komma med förslag och idéer, diskutera, analysera och bidra i olika frågor och situationer. Vi upplever att vi har kontroll över det som går att påverka samt har ett handlingsutrymme till exempel hur uppgifter ska planeras och utföras, när det ska ske samt när pauser kan tas.
  • Positivt klimat och samarbete - Vi är mån om varandra och känner oss trygga, vilket gör att vi bland annat vågar vara öppna, skratta och dela berättelser med varandra, ge stöd och söka stöd eller provtrycka olika idéer med ambitionen att ta fram det bästa för verksamheten.
  • Tillit och förtroende - Vi litar på varandra och ger varandra förtroende, till exempel kan uppgifter delegeras och vår kompetens eller åsikter efterfrågas i olika sammanhang. Vår kompetens används och kommer till nytta.
  • Meningsfullhet och sammanhang - Vi arbetar med det vi är bra på och ges möjlighet att utvecklas, vilket skapar både trivsel och arbetsglädje.
  • Möjlighet till återhämtning - Vi har en god balans mellan arbete och fritid samt har mandat att ta hjärnpauser och raster så att återhämtning även möjliggörs under arbetstid. När vi är lediga, är vi lediga.
  • God fysisk miljö - som bra ljus, ljud, hjälpmedel, tydliga uppdrag och rätt förutsättningar.
  • Välmående kropp och knopp - Vi tar hand om vår kropp och knopp genom goda vanor. Till exempel genomför vi konditionsträning minst tre gånger i veckan, äter hälsosam kost, har god nattsömn, meningsfull fritid, umgås med nära och kära samt har egentid för reflektion.

Hur är då läget hos er? Ägna gärna en heldag och varför inte fysiskt utomhus eller i en större lokal, där ni går igenom ovan områden, ett i taget. Vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra, hur kan ni lösa och hantera det som behöver åtgärdas? Finns det andra eller nya spår som ni kan växla om till och prova? Utgå gärna från: Vad ska vi fortsätta med, göra mer eller mindre, börja eller sluta med, göra istället. Hjälps åt och äg arbetet tillsammans. Skriv ner ert resultat och önskat läge i en konkret och tidsstyrd handlingsplan, omsätt i praktiken och följ upp kontinuerligt samt fira alla små och stora framgångar och lärdomar. Ta kontroll över det som går att påverka, som är en hel del och gör det till er gemensamma resa framåt!