Tid - Det enda vi har!

22.04.2019

Har du hört någon säga "jag har för mycket tid, vad ska jag göra med den". Nej, inte jag heller. 

Det fantastiska är att tid är det enda vi har lika mycket av oavsett vart vi befinner oss i världen. Det som skiljer sig åt är hur vi väljer att använda den. En del fyller sin kalender till max och uttrycker att de har för lite tid eller ingen tid över till annat. De blir mer eller mindre slavar under sin egen planering medan andra dagligen höftar sig fram i sin. Det finns inget rätt eller fel i valet av strategi. Det finns enbart olika konsekvenser av de val vi alla gör i vår vardag.

Jag är övertygad om att våra vanor, traditioner och kulturen i en organisation och privat bidrar till att vi säger mer ja än nej till olika möten och annat. Om sanningen ska fram, hur många möten har du i veckan som på riktigt leder mot de mål som är uppsatta i din verksamhet? Många möten genomförs slentrianmässigt för att det ska vara så, utan tydligt syfte och agenda och för att det är trevliga att mötas, men hur många av dem skapar mervärde och nytta? Många möten blir det jag kallar för tomtebloss, trevliga i stunden, men utan varaktig effekt när tomteblosset slocknat. Självklart finns det möten som inte är så trevliga och som mer liknar sömnpiller. Det finns också möten som deltagare "sitter av" utan att riktigt förstå varför de är där. Missförstå mig rätt, självklart är det viktigt att träffas för att samverka och av andra skäl. Det jag vill utmana dig i är just frågorna, vad ger mötet för mervärde och nytta för verksamheten? Är mötet effektfullt? Kan delar av innehållet skickas ut som information eller hanteras på annat sätt? Är möten den rätta arbetsformen? Finns det möten som kan kortas ner eller helt avslutas? 

Som ledare har du en viktig roll. Du visar vägen genom tydliga och smarta prioriteringar som andra tar efter. Stanna upp och utvärderar hur din och er tid används och ska användas på bästa sätt: Vad vill du förändra, vad kan du välja bort, vad vill du prioritera och inte? Genomför de förändringar som behövs. Våga vara riktigt kräsen med din tid och det du fyller den med.

Tid är det enda vi har, använd den klokt och till rätt saker, både privat och i arbetet. Genom det respekterar vi varandras tid och möjligheter samtidigt som onödig stress och onödiga tidstjuvar skapas eller vidmakthålls.