Tillit - Tips på hur du skapar och behåller den

26.04.2020

Tillit är ett begrepp som "trendar" sedan en längre tid tillbaka, men som har funnits i det mänskliga längre än sin trendighet, men hur skapas det? Är tillit något som redan finns där eller är det något som skapas i takt med att relationer och samarbeten växer och utvecklas. Ja, det handlar mer om det senare. Tillit skapas och formas successivt i takt med att vi lär känna varandra och upptäcker att det vi gör tillsammans fungerar. I början kan vi ha bilder av varandra som påverkar hur starten kommer att bli. Om bilderna är positiva genom andras röster och berättelser, är vi mer öppna och nyfikna på varandra. Om vi däremot har det motsatta eller inga bilder alls, kan mötet präglas av en viss avvaktan, försiktighet och till och med misstänksamhet. Självklart bygger starten och fortsättningen även på hur trygga vi är i oss själva, i och med att tryggheten är en förutsättning för vår öppenhet. 

Beroende på hur vi väljer att vara med och mot varandra på arbetet och privat kommer tilliten att växa eller krympa. Tillit kan också förändras och snabbt raseras, beroende på vad vi gör och vilket förtroendekapital vi byggt upp till varandra. Finns ett stort kapital är vi mer förlåtande än när kapitalet är litet. Därav är det viktigt att förstå att tillit är något som vi behöver arbeta på för att få och behålla. Det är inget statiskt läge som finns där för alltid. Utan tillit är det svårt att leda andra, kanske till och med omöjligt. Det är också en stor utmaning att återfå tillit, när den väl raserats. I värsta fall har du blivit "svart" i andras ögon och förblir så resterande del av deras liv, oavsett vad du gör framöver. Allt hänger på hur du väljer att agera och hur andra väljer att betrakta det du gör och hur öppna de är till att förändra bilden och tilliten till dig. Ingen enkel ekvation. Det är inte ovanligt att när tillitsdörren stängts, så öppnas den aldrig igen. I några fall kan den öppnas lite försiktigt på glänt och snabbt stängas igen. Det krävs med andra ord rätt mycket för att återfå förlorad tillit.

Nedan kommer några tips på hur du kan skapa och behålla tillit:

Var närvarande

I mötet med dina medarbetare och andra, var där i mötet lyssnande, öppen och inkännande, alltså närvarande. Se till att du stänger av allt annat brus. När du är där, ser och bekräftar du dina medarbetare. Just där har du också chansen att ta vara på deras kompetens, gör det. Genom det signalerar du även att tiden med dem är viktig och värdefull. De märker direkt om ditt fokus riktas från dem, till exempel när du tittar på klockan, mobilen eller börjar göra något annat. Undvik dessa beteenden genom att förbereda dig inför mötet, så att de är i fokus.

Gå från ord till handling och håll det du lovar

När du berättar om det du ska göra eller lovar, genomför det så snabbt du kan och ge återkoppling direkt det är gjort. Om det är ett större uppdrag som tar längre tid, berätta om varje steg som tas och tydliggör kopplingen till det du lovat, då skapas tydlighet och trygghet. När något inträffar som omkullkastar det du lovat eller skapar förseningar, berätta ärligt om det och varför samt hur det ska hanteras. Tänk på att om du är bra på att prata utan att något annat sker, kommer andra snabbt att upptäcka det.

Ta fullt ansvar när du gör fel

Alla människor gör fel, så även du som ledare. Det viktiga är att hur du och ni ser på fel och brister. Om ni ser det som en källa till lärdom och utveckling stimuleras kreativitet och mod att våga prova nytt. När du berättar om samt tar ansvar för det du gör fel, visar du vägen för andra. Ansvarstagande visar även att du inte skyller ifrån dig genom att hänvisa felet till andra eller situationen, vilket enbart blottar dina bortförklaringar. Det blir helt enkelt konstigt, när andra ändå förstår att du gjort fel. Ta ansvar och be om ursäkt.

Var ärlig och konsekvent

Var ärlig när du kommunicerar genom att berätta det du menar och stå för det du menar. Var också konsekvent över tid. Gör det med omtanke och respekt, så att du undviker att bli för kantig med din ärlighet, då finns en risk för att distans och obehag skapas istället för tillit och närhet. När du är konsekvent skapas förutsägbarhet och trygghet. När du är svängig, skapas det motsatta. Självklart ska du vara ärlig med när du är osäker eller inte kan svaret på en fråga, istället för att hitta på något. Du som ledare kan omöjligt svara på alla frågor, det är inte rimligt. Be att få återkomma eller hänvisa till personer som bäst kan ge ett korrekt svar.

Var lojal förtroenden som ges

När du samtalar med någon i förtroende, håll förtroendet, så länge ni inte kommer överens om annat. Låt alltid personen själv berätta det hen vill berätta till andra. Det är inte ditt uppdrag. Undvik även att prata om andra med andra. Har du något som du vill ta upp med en person, gör det med den som är berörd, annars finns en risk för att du ägnar dig åt skitsnack, som snabbt får negativa konsekvenser både för dig och verksamheten.

Ta tag i obekväma situationer

Ta tag i skitsnack, konflikter, mobbning och konstruktiv feedback direkt. När du väntar eller sticker huvudet i sanden ökar risken för att du utövar "låt gå" beteenden, som är allt annat är ledarskap. Om du tycker att det är svårt eller obehagligt ta hjälp. Det viktiga är att du tar tag i det som sker i verksamheten och som alla känner till, innan ni har skapat stora negativa konsekvenser i er arbetsmiljö, som påverkar ert mående och därmed även prestationer.

Var genuin - var dig själv

Var den du är och berätta öppet om dina vältränade och otränade sidor, tankar och känslor. Ta hjälp av andra när du behöver det och berätta varför. Genom det visar du att det är omöjligt att vara bra på allt och att ta hjälp av varandra eller andra är positivt. Tränar du på olika beteenden i syfte att utvecklas som ledare, berätta om det för dem du leder och be om feedback. Människor är kloka och ser snabbt när du och dina beteenden är äkta, så undvik att låtsas, det skapar enbart förvirring.

Lita på andra och ge bort makt

Ge tillit och makt till andra genom att till exempel: delegera uppgifter och ansvar, undvik att detaljstyra och lägg din näsan i blöt, be andra hitta lösningar och ta egna beslut, fråga vilket stöd de behöver ha av dig, lyft upp goda exempel som andra har gjort och låt dem få äran av sitt arbete, ge positiv feedback så ofta du kan. Släpp kontrollbehovet och lita på att andra löser olika uppgifter. 

Tillit börjar med dig så vilken tillit har du till dig själv, andra, arbetssätt, processer, strukturer och organisationer? Vad kan du göra för att skapa tillit, både till dig och andra och vad gör du idag som bidrar till det? Det du ger eller gör får du tillbaka, svårare än så är det inte, eller?