Tips på uppföljning och utvärdering!

18.03.2019

Hur bra är du och andra på att följa upp och utvärdera olika situationer i vardagen? Min erfarenhet är att vi är olika tränad på det och i vissa fall riktigt otränade. Är det viktigt och varför?

Vardagens ekorrhjul har en tendens att rulla på utan planerade stopp för reflektion kring nuläget. Jag ser uppföljning och utvärdering som ett viktigt stopp i många vardagliga processer och situationer. Jag är också övertygad om att vi behöver hitta enkla lösningar på hur vi följer upp och utvärderar som lätt kan användas kontinuerligt i vardagen. Syftet är just att kontinuerligt stämma av och kartlägga hur långt vi har kommit och vad som behövs för att fortsätta framåt och slutligen nå slutdestinationen. Utan det ökar risken för att vi TROR att resan går framåt, trots att den står helt still eller går åt oönskad riktning. I värsta fall ägnar vi dessutom tid till mindre viktiga frågor istället för de som är viktiga.

För egen del har uppföljning och utvärdering varit viktiga och kontinuerliga inslag både i yrkes- och privatlivet. Till exempel har jag utvärderat varje möte, oavsett möte, innan de avslutats. Skälet till det är att jag är övertygad om att det behövs för att säkerställa att vi rör oss framåt mot det mål som är uppsatta samt för att möjliggöra arbetet med ständiga förbättringar i det lilla och det stora. Vi kan alltid utvecklas och vi behöver uppmärksamma när vi gör något riktigt bra. Ett annat skäl är att fånga upp viktiga signaler som vi ledare behöver ta fasta på utifrån kommunikation, samarbete, mående, motivation, trivsel och glädje. Ett annat skäl är att säkerställa att alla berörda är med på tåget och har förstått vart vi ska resa, så att ingen står kvar på perrongen och funderar över vart alla tog vägen. Extra viktigt vid långa förändringsarbeten med flera delmål som tar tid och som på olika sätt utmanar vår mänskliga uthållighet och otålighet.

Nedan kommer enkla och bra tips på hur du kan följa upp och utvärdera möten och situationer i din vardag och genom det få fram viktig input samt ta fram lämpliga åtgärder när det behövs.

Fyrfältaren:

Fyrfältaren som du ser på bilden till blogginlägget, har jag använt och använder i många sammanhang. Ibland på en whitebord tavla med post-it lappar, ibland i ett worddokument eller på ett blädderblockspapper. Självklart går den även att använda digitalt. Modellen är enkel och fångar upp väsentliga delar. Det viktigaste är dialogen kring utvärderingens resultat som hålls efter att samtliga tänkt samt skrivit ner sin utvärdering och delgett den till övriga i gruppen. Innehållet kan anpassat till olika situationer och sammanhang. Nedan kommer ett antal förslag.

  • Nöjd med. Mindre nöjd med. Överraskningar. Lärdomar
  • Nöjd med utifrån egen och andras insats. Mindre nöjd med utifrån egen och andras insats. Det här har jag lärt mig om mig själv och andra. Så här ska jag göra för att....
  • Mitt nuläge. Aktuella utmaningar. Stolt över/goda exempel. Jag behöver....
  • Ni kan med fördel använda fyrfältaren utifrån era värderingar eller värdeord: Hur engagerade har vi varit. Hur öppna har vi varit. Hur har vår kunskap använts. Hur har samarbetet fungerat.

Som sagt det finns oändligt många möjligheter med denna modell, hitta det som passar er verksamhet och den aktuella situationen. Lycka till med era uppföljningar och utvärderingar!