Ute är inne, JA det är sant!

29.07.2019

Under våren läste jag en rapport av Susanna Toivanen Ute är inne, Kom igång med kontorsarbete utomhus. Visste du att vi spenderar mellan 80-90 % inomhus? Vilken betydelse har det för vår hälsa och välmående? Jag är rätt övertygad om att det har en stor betydelse. Jag blir så glad över att vi mer och mer börjar se och förstå betydelsen och kopplingen mellan naturen och människans behov, välmående och överlevnad. Min övertygelse är att vi kommer att hitta fler och smartare lösningar, arbetsmiljöer och arbetssätt som gynnar människan och naturen när vi ser och accepterar kopplingen och att vi hänger ihop i en större helhet.

Under många år har människan utvecklat inomhusmiljöer och gått från arbete utomhus till att arbeta mer inomhus, i takt med nya arbetsuppdrag och uppgifter. Titta bara på de sista tio åren som i många fall riktat fokus på att skapa fler öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserade arbetsmiljöer, där huvudsyftet är att optimera användandet av fysiska ytor i befintliga lokaler. Fler personer ska få plats på samma yta. Det handlar mycket om ett perspektiv, ekonomi. Ett viktigt perspektiv, men inte det enda som behöver beaktas. Än så länge finns ytterst liten forskning som visar att dessa miljöer är hälsosamma för människan. Ekonomiskt lönsamma, ja i allafall utifrån yteffektivitet, kanske inte lika mycket när kostnader för sjukfrånvaro, minskad produktivitet och andra effekter läggs till. Frågan är om vi inte har missat det viktigaste perspektiv på vägen, människan, i jakten på ekonomisk lönsamhet. Människan i sig har trots allt inte utvecklats särskilt mycket de sista tusen åren, trots att omgivningen gjort det. Tänk om vi kan hitta fler lösningar både inom- och utomhus, som alternativ eller som kombination, hur skulle det fungera?

Toivanens studie visar att flertal uppgifterna i kontorsmiljöer med fördel kan utföras utomhus. Det kan till och med vara bättre och mer effektivt av att utföra dem utomhus. Här kommer några förslag: uppgifter som kräver fullt fokus och koncentration, samarbetsuppdrag, träffar för att skapa förtroende och gemensamma mål och slutligen att lära sig och förmedla kunskap. Hur stor del av din arbetsdag är fyllda med ovan? Utifrån min erfarenhet som ledare så är många uppdrag kopplade till dessa fyra områden. Det innebär att många möten, samtal och uppgifter kan flyttas från konferensrum och kontor till naturen. Häftigt, tycker jag.

Nedan kommer sex viktiga anledningar till att arbeta mer utomhus och i naturen:

  • Det ökar din empatiska förmåga, samarbetsvilja och välbefinnande
  • Du får en ökad variation i arbetet
  • Stressnivån sjunker och du får en snabbare återhämtning
  • Ökat intag av dagsljus som får dig att må bra
  • Din hälsa främjas och ditt immunförsvar stärks
  • Din kreativitet och tankeverksamhet stimuleras

Jag rekommenderar dig att läsa rapporten på 16 sidor. Den är kort och kärnfull och du hittar den på nätet. När du, dina kollegor, chefer och medarbetare läst den, fundera och diskutera hur och om ni kan arbeta smartare. Våga tänka utanför era befintliga miljöer och "boxen" som är er vardag i dag och fånga in alla viktiga perspektiv. Ta hjälp om ni behöver det, kartlägg era behov, möjliga uppgifter, förutsättningar, planera och genomför de förändringar som behövs samt följ upp effekterna. Ge medarbetare och chefer möjligheten och friheten att välja vart de utför sina olika uppgifter, i de fall där det är möjligt. Det är trots allt prestationen och resultatet som är viktigast och att dina chefer och medarbetare mår toppen under arbetets gång, eller hur?