Vad är du rädd för?

26.09.2020

Vi bär alla på olika rädslor och nu frågar jag dig. Vad är du rädd för?

Vi kan vara rädda för många olika saker som till exempel: att inte få vara med, att inte duga, vara tillräckligt bra eller räcka till, att inte vara älskad eller bli omtyckt, att inte klara av olika uppgifter, att förlora någon, att någon eller vi själva ska bli sjuka, skadade eller inte må bra, att vi ska dö men också att leva, att vi ska försova oss, att vi ska krocka med bilen, mörker, att stå inför en publik, att träffa okända och kända personer, att göra fel och att göra rätt, att påbörja eller sluta med något, att lyckas eller misslyckas, att stå still eller att utvecklas.........Ja, det finns rätt många olika saker som vi kan vara rädd för. Fundera en stund över vilka rädslor du bär på. 

Om du nu har kommit fram till vad du är rädd för, i stort och smått, mer eller mindre, hur påverkar dina rädslor dina val och dina beteenden i vardagen? I vilka situationer, miljöer och människor brukar din rädsla aktiveras? Hur smittar du andra med din rädsla? Då tänker jag särskilt på dig som har en ledande roll och har ansvar för medarbetare, elever, spelare eller dina barn. Hur gör du när rädslan visar sig och hur vill du göra? I många fall möter vi inte direkta hot som handlar om liv och död. Visst, det finns yrkesgrupper som möter det mer frekvent och då behövs bra stöd, träning, tydliga rutiner och i vissa fall skydd, men i de flesta fallen finns det tid att tänka efter, ta kloka beslut och genomföra bra beteenden. 

Oavsett vad du är rädd för, kan nedan metod vara ett stöd för dig i olika situationer. Den hjälper dig att förflytta dig från att agera reaktivt till proaktivt:

  • Stanna upp och pausa, när rädslan uppstår och notera vad som händer inom dig. Vilka tankar, känslor och fysiska reaktioner är aktuella?
  • Finns det något direkt hot, ja eller nej. Vad är du rädd för och varför?
  • När du noterat och reflekterat över ovan. Hur vill du göra i situationen? När rädsla aktiveras, uppstår tre snabba alternativ, gå upp till kamp, spela död eller fly. När du stannar upp och pausar skapas bättre förutsättningar för din logiska och kloka förmåga, istället för att agera direkt. Att gå i till kamp kan till exempel vara att genomföra en presentation framför publik, även om du är nervös, genom att förbereda dig. Du kan exempelvis ha en plan A, B och C för att hantera rädslan för att tappa bort dig, om det skulle ske. Då är du proaktiv.
  • När du reflekterar över din dag, kan du lägga fokus på hur du mött och hanterat din rädsla. När valde du att fly, spela död eller möta den? Hur ofta har du varit reaktiv istället för proaktiv samt i vilka situationer? Vill du göra annorlunda, gör det! Exempelvis välj att lyfta upp det som inte känns bra, istället för att hålla det inom dig. Ett annat exempel är att ta reda på det du behöver, för att undvika onödiga inre spekulationer som kan förstärka rädslor du har.
  • Prata gärna om era rädslor på arbetsplatsen och hemma.

Våra rädslor är naturliga och mänskliga. Den hjälper oss att överleva, men är inte alltid i proportion till verkligheten. Det viktiga är att vi vågar se och hantera dem, så att vi undviker att vara rädd i onödan. Ja, till och med undvika att bli rädd för rädslan.

Ok, vad är jag då rädd för? Jag är rädd för att mina nära och kära ska bli sjuka, inte må bra eller dö. Jag är också rädd för att mitt företagande och mina erbjudanden inte är tillräckligt bra. Det finns så många duktiga konkurrenter och vad kan jag egentligen i jämförelse med dem. Dessutom är jag en kvinna eller "tant" som snart fyller 50 år, är jag verkligen gångbar på marknaden. Ja dessa rädslor visar sig när jag är trött och tvivlar på mig själv. Till och med nu när jag skriver det här, tänker jag, är det ok att skriva om det, vad ska andra tycka och tänka om mina rädslor? Som ni ser, så har jag valt att dela med mig, för jag vet att ni också bär på olika rädslor och kan känna igen er.

Så vad är du rädd för?