Vad motiverar dig och dina medarbetare?

02.05.2021

Varje dag genomför vi en rad olika beteenden, rutiner och vanor, mer eller mindre medvetet och omedvetet. Exempelvis stiger vi upp från sängen varje morgon, även om vi i vissa fall vill fortsätta sova. Vad är det för drivkrafter som leder oss till görande och icke görande? Många skulle beskriva det som vår motivation, den energi som vi uppbådar för att få saker och ting gjorda. Motivation är både tankar, känslor, intentioner samt energi som leder till en mental och fysisk ansträngning och slutligen en handling. Vad är det då som bidrar till att vi upprepar eller fortsätter med olika beteenden. Och vad är det som bidrar till det motsatta, av vi inte genomför förändringar eller börjar göra något nytt.

Ja det som får oss att upprepa olika beteenden är konsekvenserna av våra handlingar. När det skapas positiva konsekvenser vill vi göra mer av det beteendet. När det skapas negativa konsekvenser, genomför vi handlingar för att vi måste eller slutar för att undvika konsekvenserna. Exempelvis så stiger vi upp från sängen och går till jobbet för att undvika frånvaro och andra negativa konsekvenser.

Det som påverkar vår motivation mest och bäst är positiva konsekvenser. Några exempel på det är: att få beröm, ges möjlighet att få prata om sina framgångar, visualisera eller uppleva positiva resultat, fira framgångar, att få tillbringa tid med eller att bli sedd av sin chef, involveras eller att få vara delaktig samt positivt självsnack.

Motivation aktiveras och drivs av inre/autonoma eller yttre faktorer. Där det första ger en mer hållbar motivation och det senare en kortsiktig. Några exempel framgår nedan:

Inre och autonom motivation aktiveras när något är:

 • Lustfyllt
 • Roligt
 • Spännande
 • Intressant
 • Stimulerande
 • Meningsfullt
 • Är i linje med egna värderingar och ideal

Yttre motivation aktiveras exempelvis av:

 • Yttre krav och måsten
 • Yttre belöningar
 • Inre egna krav och måsten
 • När vi försöker undvika bestraffning

Som du säkert redan noterat så består vår vardag av en mix av både inre och yttre faktorer. Det viktiga är att ha koll på vad som driver dig och dina medarbetare, på vilket sätt samt varför. Hur kan du själv påverka din och andras motivation och vad är egentligen viktigt i ditt liv.

Vår hjärna är också bekväm och energisparande, så vi tenderar även att fortsätta med olika beteenden för att vi helt enkelt är vältränade på dem och genom det sparar det energi, oavsett det finns bättre beteenden med andra och mer positiva konsekvenser. Vi gör det vi alltid har gjort, oreflekterat i många fall. Det behöver vi också förstå i sammanhanget. Inget är så enkelt som vi vill eller tror.

Att börja träna på nya beteenden kräver en ansträngning och kostar mycket energi. Dessutom är inte alltid de positiva konsekvenserna av det nya så tydliga i början och i vissa fall kan de uppstå senare i processen. Kombinerat med det och övergången mellan det gamla och det nya, är det inte konstigt att många ger upp förändringar innan de helt är förankrade eller etablerade. Vi har också svårt med långa processer och att etablera nya beteenden, även om vi vet intellektuellt att de är bättre för oss, orkar vi inte hålla i och hålla ut tills det blivit en naturlig del av vår rutin eller vana. För att lyckas behöver vi stå fast vid vårt beslut, upprepa vårt varför många gånger samt förstå vad som krävs samt se var vi befinner oss i processen. Ibland ger vi upp alldeles för tidigt och på grund av fel anledningar. Exempelvis är det inte ovanligt att vi slutar med förändringar som inte än har börjat ge effekter och resultat, med motiveringen "det blev inte bättre".

Så vad motiverar och driver dig i ditt liv och vad är viktigt samt varför? Har det förändrats över tid, på vilket sätt och hur vill du leva framöver? Hur arbetar du som ledare med att förstärka nyckelbeteenden hos dina medarbetare så att deras motivationen kontinuerligt får näring? Vet du vad som motiverar dem och har de rätt förutsättningar för att lyckas i sina uppdrag?

Varför inte prata om vad som motiverar dig och er vid nästa möte eller vid middagsbordet hemma. Glöm inte att prata om vilka förutsättningar ni har och behöver.

Några sköna frågor så här en söndag, eller hur?