Våldets fem ansikten - känner du till dem?

20.05.2020

Utifrån den uppmärksammade situationen, där en känd person köpt sex av en utsatt kvinna, kan det vara bra att beskriva vilken typ av våld flertalet kvinnor möter i sin vardag. Jag är inte säker på att alla känner till det. Många av er vet redan att det är ett stort samhällsproblem, i och med att varje dag, timme och sekund blir kvinnor utsatta våld, i hela landet och världen. Ja, det drabbar även män, men främst kvinnor. I majoriteten av fallen är den en man som utövar våldet.  I många fall växer även barn upp i dessa miljöer, där de utsätts för och bevittnar våldet på nära håll, inom hemmets fyra väggar. Ett hem som egentligen ska fungera som en trygg plats, är allt annat än det. Rädslan, tystnaden, skammen och skulden bygger upp ett osynligt skydd runt våldsutövaren som fortsätter i skuggorna och bakom den stängda dörren, som få utomstående knackar på. 

Våldet har många ansikten och det är bra om att känna till vilka de är,  så att ni kan se, uppmärksamma och arbeta med frågan på era arbetsplatser och på fritiden. Är du ledare, ta täten och ansvaret för frågan och gör den viktig. Den är redan viktig, men gör den viktig även hos er, om den inte är det sedan tidigare. Ta hjälp av proffs när det behövs och se till att ert arbete sker kontinuerligt, så att vi tillsammans kan göra allt vi kan för att hjälpa utsatt kvinnor och barn samt stoppa eller förhindra dessa beteenden. 

Hur ser då våldet ut? Nedan kommer en kort beskrivning. 

Våldets fem ansikten:

  • Fysiskt: Sker genom knuffar, fasthållning, att dra i håret, slag med öppen eller knyten näve, sparkar, stryptag eller kvävningsförsök. Även vapen eller andra tillhyggen användas. Förövaren väljer ofta att rikta aggressionen mot särskilda kroppsdelar så att blåmärken och andra skador inte ska upptäckas av andra. Våldet kan även ge skador som inte går att dölja som frakturer, rivmärken, sår och blåmärken på synliga delar av kroppen.
  • Sexuellt: Sker genom våldtäkt eller att bli påtvingad till andra sexuella handlingar. När en kvinna inte vågar säga nej till en sexuell handling bedöms det som sexuellt våld. De kan även tvingas till att bevittna olika former av sexuella handlingar. Offret kan fotograferas eller filmas mot sin vilja.
  • Psykiskt: Sker genom indirekt eller direkta hot, förlöjliganden, kränkningar, känslomässig utpressning, skambeläggande samt utnyttjande av barn för att få kontroll över kvinnan. Hot kan även riktas mot barn, husdjur eller nära vänner. Stalking och andra trakasserier är också exempel på psykiskt våld.
  • Socialt: Kvinnor kan hindras från att träffa eller ha kontakt med släkt, vänner och att delta i olika sociala sammanhang. Genom det isoleras och minskas deras frihet. Kvinnor som är beroende av andra för vård och omsorg kan utsättas för vanvård eller försummelse exempelvis genom att de inte får sina mediciner eller får tillräckligt med mat.
  • Materiellt eller ekonomiskt: Kvinnors personliga saker slås sönder eller förstörs avsiktligt. De kan även tvingas till att skriva på dokument som bidrar till negativa konsekvenser för dem. Förövaren tar kontrollen över all ekonomi samt materiella tillgångar och genom det begränsas kvinnans möjligheter. 

Ofta sker våldet i ett mönster av handlingar och i en kombination av ovan. Dessutom upprepade gånger och över tid. 

Vem är då mannen?

Män som utövar våld finns i samhällets alla rum. Ja i alla rum, ni har säkerligen ett antal på er arbetsplats, i vänkretsen, laget eller föreningen. De är bekanta-vänner-grannar, söner, bröder, pappor, singlar, partners, gifta, unga-gamla, fattiga-rika, outbildade-högutbildade, arbetslösa-höginkomsttagare, medarbetare-chefer, anställda-ägare av bolag ..........Ja, de finns där du minst anar det, väl dolda bakom fasadens dörr. 

Våld, oavsett ansikte, är aldrig ok. Låt oss våga knacka på och öppna dessa dörrar, så att skuggorna och murarna, för alltid försvinner. Genom det ger vi våra barn och framtidens barn goda förutsättningar att bli trygga, kloka och bra människor som är mån om andra och sig själv.