Vem är din förebild och är du en?

06.04.2021

Det finns människor som skapar eller gör saker som fullständigt blåser en av stolen. Du tänker säkert, precis som jag, på personer som syns och hörs i sociala medier med en volym som varierar över tid och utifrån olika fragment och händelser som vi får ta del av. Dagligen blir jag imponerad och inspirerad av andras berättelser, klokskap, erfarenhet, kreativitet och driv som de omsätter i olika handlingar och beteenden i livet. Vi människor är verkligen fantastiska.

Jag blir också förundrad, fundersam och i vissa fall bekymrad. En del har fått eller tar ett stort spelrum och kan nästan göra vad som helst och bli förlåtna eller uppvisa beteenden som troligen inte hade varit ok, i andra sammanhang. Olika och i vissa fall starka åsikter skapas om personer som finns i det publika rummet. En del blir aldrig förlåtna när det gått över gränser som moraliskt, etiskt, lagligt eller socialt finns i vår kultur. Vår tolerans och förtroende varierar, beroende på vem det är, vilken information vi har eller uppfattar att vi har, vad personen gjort samt vilken relation vi har eller upplever att vi har till personen. 

Sedan finns det flera människor i vår närmaste vardag, som med sitt sätt att vara med och mot andra, sig själv, får en att känna en sådan värme. De imponerar med sitt sätt att tänka, känna och agera eller hur de delar med sig av sina innersta berättelser. Det kan även vara sättet det lyssnar, visar sitt mod, fångar upp trådar som inte alltid är så synliga, visar sin öppenhet, sårbarhet eller sina rädslor och farhågor. Det kan också vara deras förmåga att hjälpa andra, utan att förväntas sig något tillbaka. Det är några exempel på vad jag ser i flertalet av mina förebilder som finns i min närhet.

Jag tänker att människor som finns i vår närhet är och fungerar som de viktigaste förebilderna. Alla vi känner mer eller mindre, har något som vi kan lära oss eller inspireras av. Vi behöver inte gilla allt hos en person för att de ska vara en god förebild. Kanske är det en orsak till att vi inte ser eller tänker att personer i vår närhet är just det. Kanske tar vi det lite för givet, även om det inte är ambitionen, men i vardagens tempo och liv, missar vi att uppmärksamma dem. Så vilka personer har du som goda förebilder? Vad är det du gillar hos dem, vad är det som inspirerar och hur omsätter du det i ditt eget liv? Har du berättat det för dem?

Saknar du förebilder i din närhet så kan du börja med att observera människor omkring dig. Vad gör och gör de inte? Hur är de mot dig och andra och vad får de dig att känna? Vad inspirerar dig och vad skapar en motsatt effekt? Förebilderna finns där och är fler än du tror, jag lovar och kanske är du en förebild för någon annan. Hur stort, fint och ansvarsfullt är inte det?

Berätta gärna för personerna att de är dina förebilder och varför. Bjud på den fina återkopplingen och hur du själv omsatt inspirationen i ditt liv. Är du själv en förebild, fråga vad du gör som inspirerar andra, så får du feedback samtidigt som din egen medvetenhet ökar och du kan utvecklas än mer. Jag tänker att det är att: inspirera - inspirera eller växa- växa, där alla inblandade är vinnare genom att vi delar med oss av våra upplevelser, berättelser och viktiga nyckelbeteenden. Varför inte gå laget runt under en arbetsplatsträff där ni lyfter fram era förebilder, vad de gör eller det ni i teamet inspirerar varandra med. Ett annat förslag är att lyfta upp ämnet runt middagsbordet, vilka förebilder har du mött idag, vad gjorde personen och hur har du själv agerat som en förebild?