Vilka mentala glasögon ser du igenom?

29.11.2020

Vi människor tar dagligen på oss mentala glasögon som vi medvetet eller omedvetet ställer in både styrka och fokus i. I glasen finns grader av olika känslor som rädsla, ilska, skam, skuld, nyfikenhet, glädje, kärlek men också minnen, erfarenheter, uppfattningar och föreställningar samt en rad olika attityder, värderingar och "våra" sanningar. Glasen färgas också av händelser som skett i närtid, dåtid eller som vi är rädda för ska inträffa. Vår hjärna kategoriserar hårt, snabbt och långt ifrån alltid korrekt för att hushålla med vår energi, så vilken betydelse har våra glasögon för vad vi ser i olika situationer, uppgifter och uppdrag, hos andra, i oss själva och hur påverkar det vi ser våra beteenden, vårt mående och det vi smittar andra med?

Låt mig ge dig några exempel. När du ska gå in en ny situation eller göra en uppgift du aldrig tidigare gjort, kan du välja vilken attityd och inställning du ska ha. Om du säger till dig själv, "det här kommer aldrig att gå, det är för svårt, jag gillar inte det här" så kommer det att påverka hur det faktiskt går i praktiken. Troligen kommer det inte att gå så bra, om din inställning är som i exemplet. Efteråt kommer du kanske säga, "se, det blev precis som jag sa, det gick inte bra, det var för svårt osv. Det här kallas för självuppfyllande profetia. Notera att det du lagt fokus på är allt som inte gick bra och genom det valde du bort det som gick bra. När vi väljer den här inställningen sänker vi även krav och förväntningar på oss själva som i sin tur skyddar oss från känslor av misslyckanden. Jag brukar kalla dessa mentala föreställningar för hjärnspöken. De härjar runt i vårt huvud och får kraft och energi från våra känslor och tankar. Det positiva är att det är vi som skapar dem och ger dem plats. Det innebär att vi även kan bestämma vilka som är viktiga och oviktiga samt vilka vi vill behålla eller slänga i den mentala papperskorgen.

Vad skulle hända om du gick in i samma situation med en helt annan inställning. "Ok, den här situationen är ny för mig, men jag har erfarenhet av andra situationer som varit nya och det har gått ganska bra. Jag är lite orolig och rädd för att misslyckas, men jag är mer intresserad av att lära mig nytt och förstår att jag behöver prova nya saker för att göra det. Så det här är ett bra tillfälle för mig att bli mer tränad på just det här". Hur tror du att det går? Ja, sannolikt bättre än i förra exemplet, med samma glasögon i samma situation men med ett annat fokus.

Ok, om du ska möta en person som du har en negativ inställning till, vad kommer du att lägga märke till? Precis, exakt samma som i tidigare exempel. Du kommer att notera allt som överensstämmer med din uppfattning, oavsett vad personen gör i praktiken eller ej. Ja, vi vill dessutom ha rätt och det blir en stark drivkraft i jakten på att hitta fler bevis på att någon eller något är negativt. Det är inte heller ovanligt att vi pratar om en person eller uppgift med andra, för att förstärka våra föreställningar. Detsamma gäller tvärtom, när du gillar någon. Det som däremot skiljer sig åt, är att du är mer förlåtande när en omtyckt person gör något mindre bra. Det goda vinner helt enkelt över det dåliga, så länge det finns tillräckligt mycket tillit, förtroende och kärlek. Vad skulle du se och upptäcka om du tar på dig dina positiva glasögon nästa gång du träffar en person du har en negativ inställning till?

Svaren på de inledande frågorna är JA, dina mentala glasögon har en stor och avgörande betydelse. Dina val kommer att påverka vad du uppmärksammar och ej. Förutom det kommer dina beteenden och reaktioner samt hur du mår påverkas och anpassas utifrån dina val. Det i sin tur avgör vad du smittar dig själv och andra med. Vilka glasögon vill du bära och titta genom? Det väljer och bestämmer du, ingen annan! Utforska öppet och nyfiket och framförallt våga se alla nyanser.